Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Apr 26, 2020 1:02 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Levenskracht


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht​ voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.
Psalm 19:8

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
De weg die Ik wijs, is de weg die je moet gaan. Het is een volmaakte weg, die levenskracht brengt voor jou als mens. Mijn woorden zijn betrouwbaar. Ze geven je wijsheid als je in alle eenvoud en nederig je weg wilt gaan. Verlang je daarnaar? Naar levenskracht? Naar eenvoud?

Bid
Heer Jezus, leer mij uw weg eenvoudig te gaan.

Wees stil :
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Apr 26, 2020 1:05 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Licht voor de ogen


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het ​hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.
Psalm 19:9

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Al mijn woorden laten je zien, wat de weg is die je moet gaan. Mijn bevelen wijzen je het leven. Mijn geboden effenen je weg. Als ik spreek en je de weg wijs, en je luistert, dan beloof Ik: vreugde voor je hart, licht voor je ogen! Leef licht en vreugdevol. Laat Mij je Heer zijn.

Bid
Heer Jezus, wees de vreugde voor mijn hart en het licht voor mijn ogen.

Wees stil :
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Apr 26, 2020 1:07 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zuiver


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Het ​ontzag​ voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.
Psalm 19:10

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Als je ontzag en eerbied hebt voor Mij, als je vol zuiverheid voor Mij staat, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. Daar kom je altijd het verst mee. Want mijn voorschriften zijn waarachtig, oprecht, eerlijk en vol recht en gerechtigheid. Vertrouw je daarom eerbiedig toe aan alles wat Ik zeg. Zo zal Ik je zegenen.

Bid
Heer Jezus, maak mij zuiver door uw woorden.

Wees stil :
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 27, 2020 10:46 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zoeter dan honing


Luisteren in de stilte van de JezusruimteDe voorschriften van de HEER zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.
Psalm 19:11

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Alles wat Ik zeg, is kostbaarder dan goud en zoeter dan honing. Laten mijn woorden jouw schat zijn op aarde. Verzamel geen aardse schatten maar hemelse woorden. Laten mijn voorschriften het heerlijkste zijn dat je kunt proeven. Ja, proef mijn woorden, proef de zoetheid ervan. Door mijn Geest.

Bid
Heer Jezus, laat mij uw overvloedige woorden proeven.

Wees stil :
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Apr 28, 2020 11:01 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verlichten


Luisteren in de stilte van de JezusruimteUw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
Psalm 19:12

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Laat je verlichten door mijn voorschriften. Want mijn woorden zijn een lamp voor je voet en een licht op je pad. Wees mijn dienaar door te luisteren naar wat Ik zeg. Als je dat doet, zul je rijk worden beloond. Ik zal je mijn zegen, mijn vrede, mijn vreugde geven. Ga de weg van het licht.

Bid
Heer Jezus, verlicht mij door uw voorschriften.

Wees stil :
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 29, 2020 10:31 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vrijspraak


Luisteren in de stilte van de JezusruimteMaar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen ​zonden.
Psalm 19:13

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Jij kent al je fouten niet. Ik ken ze wel. Maar Ik houd daarom niet minder van jou. Er zijn veel verborgen zonden, die voor andere mensen niet zichtbaar zijn. Maar ook jij hebt er geen besef van. Toch houd ik er niet niet minder om van jou. Ik spreek je vrij van al je zonden, ook die verborgen zijn. Voel je vrij!

Bid
Heer Jezus, dank U dat U mij vrijspreekt.

Wees stil :
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Apr 30, 2020 10:16 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Bescherming en bevrijdingBescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote ?zonde.
Psalm 19:14


Bescherming en bevrijding[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik bescherm jou. Want je kunt je zelf geen bescherming geven. Laat Mij je beschermer zijn en ga dan nederig je weg. Als je de hoogmoed die er in je leven is loslaat, zul je helemaal op Mij gericht zijn en zal de zonde je niet meer in de greep krijgen. Dan ben je vrij. Leef in vrijheid!

[BID:]
Heer Jezus, bescherm mij en bevrijd mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Mei 01, 2020 11:04 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verlangen


Luisteren in de stilte van de JezusruimteLaten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn ​hart​ u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Psalm 19:15

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ken je verlangen om Mij met je woorden en je gedachten te eren. Daarin faal je ook vaak. Maar Ik zie dat je steeds opnieuw zo probeert te spreken dat Ik er vreugde in vind. Ik zie dat je steeds opnieuw in je gedachten en overwegingen mijn grootheid recht wilt doen. Blijf het verlangen dat mijn Geest in jou werkt volgen!

Bid
Heer Jezus, laten mijn woorden en gedachten U eren.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mei 02, 2020 11:29 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Mijn God


Luisteren in de stilte van de JezusruimteNaar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen.
Psalm 25:1-2

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Jouw verlangen gaat naar Mij uit. Dat zie Ik en dat weet Ik. Je vertrouwt op Mij, met vallen en opstaan. Want mijn Geest woont in jou en richt jou van binnenuit steeds weer op Mij. Koester en oefen je verlangen. Dan krijgen je vijanden geen kans. Vertrouw op mijn helpende aanwezigheid.

Bid
Heer Jezus, naar U gaat mijn verlangen uit.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mei 04, 2020 11:08 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Niet beschaamd


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Psalm 25:3Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Vestig je hoop op Mij. Ook als er moeiten en zorgen in je leven zijn waar je onder gebukt gaat. Vertrouw erop dat Ik je niet loslaat. Dan zul je niet beschaamd worden. Alleen als je Mij achteloos verraadt, raak je weg uit mijn aanwezigheid. Kies daarom voor vertrouwen en hoop. Ik ben erbij.

Bid
Heer Jezus, ik vestig mijn hoop op U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten