Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Mei 03, 2018 11:45 am

Dagelijks bijbelmoment - Als je oog helder is


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 6:22

Het oog is de ​lamp​ van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. (Matteüs 6:22-23)


Als je oog helder is

Eerder in de Bergrede heeft Jezus ook over licht gesproken: 'Jullie zijn het licht voor de wereld.' 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mens.' Nu brengt Jezus het nog dichterbij. Hij spreekt over het oog en het lichaam. Een helder oog staat daarbij voor zuiverheid: onze ogen zijn een expressie van ons innerlijke wezen. Jezus laat ons hier nadenken over hoe we in het leven staan. Kiezen we voor het licht of voor de duisternis? En dat heeft dus grote gevolgen voor hoe we in het leven staan: is ons hele lichaam licht of is er duisternis? Dat zullen mensen om ons heen merken.


Gebed: Heer Jezus, geef me een helder oog. Laat mij lichaam en mijn leven vol licht zijn. Amen(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Mei 04, 2018 11:13 am

Dagelijks bijbelmoment - Niemand kan twee heren dienen


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 6:24

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede ​liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. (Matteüs 6:24)


Niemand kan twee heren dienen

Kan het echt niet? Trouw zijn aan twee heren tegelijk? Zou je niet God op zondag en de mammon (geld en materiële zaken) tijdens de rest van de week kunnen dienen? Of met een half hart God en met een half hart de mammon? Of God met je lippen en de mammon met je hart? Het zal allemaal wel voorkomen. Maar het kan niet, zegt Jezus. Als je hem volgt, als je verlangt naar een betere wereld, dan kan dat alleen door radicaal te kiezen. Eer God alleen. Dat zegt Jezus. Eer God alleen. Laat niet het geld (of iets anders) je heer zijn, maar alleen de Heer zelf.Gebed: Heer Jezus, laat het me zien als ik niet volledig op God vertrouw en me niet volledig aan hem toewijd. U wil ik volgen! Amen.

(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Za Mei 05, 2018 7:44 am

Dagelijks bijbelmoment - Maak je geen zorgen


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 6:25-34

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan ​kleding? (Matteüs 6:25)


Maak je geen zorgen

Dat is nu precies wat we wel doen. We maken ons zorgen over van alles en nog wat. Over eten en drinken, over ons inkomen, over onze relaties, over onze gezondheid, over onze toekomst. Jezus weet dat. Als hij zegt: 'Maak je geen zorgen', dan weet hij dat we dat wel voortdurend doen: ons zorgen maken. En het is eigenlijk een onmogelijke opgave: je geen zorgen maken. Maar Jezus zegt het. En daarin zit precies wat we nodig hebben. Dat we ons richten op Jezus, naar hem luisteren, naar hem kijken. En erop vertrouwen dat wat hij zegt goed voor ons is. Dus: maak je geen zorgen.


Gebed: Heer Jezus, ik maak me voortdurend zorgen. Leer me om u echt te horen als u me aanmoedigt om me geen zorgen te maken. Amen.

(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 09, 2018 12:12 pm

Dagelijks bijbelmoment - Oordeel nietEen betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:1-6

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7:1)


Oordeel niet

Herken je het bij jezelf? Dat je andere mensen oordeelt? Je vindt dat die ander er raar uitziet. Je vindt dat die ander ongelijk heeft. Je vindt dat die ander verkeerde overtuigingen aanhangt of verkeerde dingen doet. Ja, wat kunnen andere mensen toch veel verkeerd doen! En het zit als het ware in ons ingebakken om daar een oordeel over te hebben en om veroordelend te zijn. Niet doen, zegt Jezus. Veroordeel andere mensen niet. Je schiet er niks mee op. Sterker nog: je haalt er het oordeel van God mee op je hals. Dat wil je toch niet? Veroordeel andere mensen dus niet.


Gebed: Heer Jezus, ik merk dat ik mensen vaak oordeel. Vergeef het me. Leer me zonder oordeel te kijken en te luisteren. Amen.
(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Mei 10, 2018 4:53 pm

Dagelijks bijbelmoment - Splinter en balkEen betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:1-6

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? (Matteüs 7:3)


Splinter en balk

Telkens valt in Jezus' toespraak over een betere wereld weer op hoe goed hij ons kent. Want wat zijn we vaak bezig met de fouten van anderen. We weten vaak haarscherp aan te wijzen wanneer iemand een misser heeft begaan. Of verkeerd heeft gereageerd. Of weer eens in zijn of haar oude patroon is teruggevallen. Maar naar anderen kijken is een manier om niet naar onszelf te kijken. Daar opent Jezus ons de ogen voor. De splinter bij de ander krijgt meer aandacht dan de balk bij onszelf. Ja, dat is ook maar al te vaak waar. Maar in de nabijheid van Jezus kan dat wel. Het is veilig om in zijn aanwezigheid je eigen fouten onder ogen te zien.


Gebed: Heer Jezus, help me om niet steeds naar andermans fouten te kijken. Leer me mijn eigen fouten onder ogen te zien. Amen.(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Mei 11, 2018 11:18 am

Dagelijks bijbelmoment - Parels gooienEen betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:1-6

Geef wat ​heilig​ is niet aan de ​honden​ en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. (Matteüs 7:6)


Parels gooien

'Parels voor de zwijnen werpen.' Dat is een bekend spreekwoord. Het is ontleend aan wat Jezus hier zegt. Want het komt voor dat mensen heel afkerig zijn van het evangelie. Ze hebben het al vaak gehoord. Maar ze willen er niks mee te maken hebben. Ze willen Jezus niet. Ze willen niet gered worden. Ze vinden dat wat zo kostbaar is in Gods ogen maar waardeloos. Als je dan toch het evangelie blijft vertellen, ben je bezig parels voor de zwijnen te werpen. Dat hoeft niet. Sterker nog: je draagt eraan bij dat het evangelie wordt besmeurd. Vertel het evangelie dan liever aan mensen die er wel open voor staan.


Gebed: Heer Jezus, leer me om uw evangelie als een kostbare parel te zien. En help me om te ontdekken in welke situaties ik het evangelie niet opnieuw hoef te vertellen. Amen.

(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Za Mei 12, 2018 5:20 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vragen, zoeken, kloppen


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:7-12

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. (Matteüs 7:7)


Vragen, zoeken, kloppen

Jezus geeft zoals al eerder in de bergrede onderwijs over bidden. Want wat hebben we het gebed nodig als we mensen willen worden die niet oordelen en die niet schijnheilig zijn. Dat kan niet zonder de goedheid van God die we ontvangen door erom te bidden. Op een krachtige manier, door drie woorden te gebruiken, spoort Jezus ons aan om te bidden. We mogen: vragen, zoeken, kloppen. De uitnodiging van Jezus is dus heel ruimhartig. We hoeven niet bang te zijn om bij God te komen. Bij hem is alle ruimte voor ons. Dus: vraag, zoek, klop. Bid. Bid indringend. Bid zonder ophouden. Langs die weg komt Gods goedheid ons leven binnen.


Gebed: Heer Jezus, dank u dat u mij zo hartelijk uitnodigt om te bidden: te vragen, te zoeken, te kloppen. Leer mij bidden! Amen.

(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Mei 14, 2018 3:20 pm

Dagelijks bijbelmoment - De nauwe poort


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:13-23

Ga door de nauwe ​poort​ naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime ​poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang (Matteüs 7:13)


De nauwe poort

Jezus spreekt hier heel zwart-wit. Er is een smalle weg met een nauwe poort en een brede weg met een brede poort. Zijn woorden doen denken aan de allereerste Psalm die Jezus zelf ook goed gekend zal hebben: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan ​tafel​ zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.' De smalle weg is moeilijk als we die willen gaan zonder Jezus en zonder zijn Geest en Woord. Maar met hem blijkt het een mooie weg te zijn. De weg van het geluk. Kies die weg!


Gebed: Heer Jezus, u laat mij duidelijk kiezen. Leer me om te kiezen voor de nauwe poort en de smalle weg. In de kracht van uw Geest. Amen.(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Mei 15, 2018 12:15 pm

Dagelijks bijbelmoment - Goede en slechte vruchtenEen betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:13-23

Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. (Matteüs 7:17)


Goede en slechte vruchten

Waar moet je op letten als je wilt ontdekken of iemand een valse profeet is? Jezus legt dat uit met behulp van de vergelijking van een boom die vruchten draagt. We kunnen daarbij ook denken aan wat Paulus later de vrucht van de Geest noemt: 'Mensen die zich laten leiden door de ​heilige​ Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in ​vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in ​Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.' Als je dat allemaal ziet bij iemand die profeteert, dan kun je er vanuit gaan dat je niet met een valse profeet hebt te maken.


Gebed: Heer Jezus. leer me letten op de vruchten in het leven van profeten. En maak mensen die profeteren vol van uw Geest. Amen.


(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 16, 2018 12:30 pm

Dagelijks bijbelmoment - Heer, HeerEen betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:13-23

Niet iedereen die “Heer, ​Heer” tegen mij zegt, zal het ​koninkrijk van de hemel​ binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. (Matteüs 7:21)


Heer, Heer

Woorden zijn heel belangrijk. Helemaal als het woorden zijn waarmee we Jezus belijden als Heer. Toch zegt Jezus dat woorden niet genoeg zijn. Want woorden kun je gemakkelijk uitspreken. Je kunt prachtige dingen zeggen over God en zingen over zijn grootheid. Maar dan heb je nog geen deel aan Gods nieuwe wereld. Dat heb je pas als je ook echt doet wat Jezus vraagt. Als je de wil van je hemelse Vader niet alleen kent maar ook in de praktijk brengt. Daarop legt Jezus aan het einde van zijn toespraak alle nadruk. Gods nieuwe wereld komt er niet door Jezus alleen Heer te noemen, maar allereerst door Jezus Heer te laten zijn over alles wat je doet.


Gebed: Heer Jezus, help me om niet alleen mooie woorden te spreken maar de wil van de Vader ook daadwerkelijk te doen. Amen.


(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten