Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Nov 30, 2019 11:32 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vertrouwen


Luisteren naar Gods stem


Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
(Johannes 14:1)

Vertrouwen


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik weet waarover je je zorgen maakt. Ik weet wat je moeilijk vindt en wat je soms moedeloos stemt. Deel dat allemaal met Mij. Als je het tegen Mij zegt, zul je merken dat er een last van je afvalt. Dan maakt je ongerustheid plaats voor rust, vertrouwen en overgave. Vertrouw op God en op Mij.


[BID:]
Heer Jezus, neem mijn ongerustheid weg en leer me op U te vertrouwen.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Nov 30, 2019 11:33 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Het huis van mijn Vader


Luisteren naar Gods stem


In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
(Johannes 14:2)

Het huis van mijn Vader


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Bij mijn Vader is alle ruimte! Ik nodig je uit om dat nu al diep tot je te laten doordringen. Mijn Vader is jouw Vader. En daarom maak ik een plaats voor jou klaar in het huis van mijn Vader. Je mag thuis zijn bij Hem, nu en tot in eeuwigheid. Weet je welkom en vertrouw op zijn aanwezigheid.


[BID:]
Heer Jezus, dank U voor de ruimte die er voor mij is bij de Vader.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Nov 30, 2019 11:34 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gereedgemaakt


Luisteren naar Gods stem


Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
(Johannes 14:3)

Gereedgemaakt


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat jij bent waar Ik ben. Eens zullen we elkaar op een hemelse manier ontmoeten. Maar ook nu, nu jij nog leeft op de aarde, kun je al zijn waar Ik ben. Richt je met heel je hart op het koninkrijk van de hemel. Luister naar mijn stem. Geloof dat de hemel dichterbij is dan je denkt.


[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U ruimte maakt voor mij om met U te zijn.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Nov 30, 2019 11:36 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Weg, waarheid, leven


Luisteren naar Gods stem


Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
(Johannes 14:6)

Weg, waarheid, leven


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik nodig je vandaag uit om Mij te kennen als de weg die je moet gaan: Ik ben de weg. Ik nodig je op dit moment uit om Mij te kennen als de Zoon van God die weet wie de Vader is: Ik ben de waarheid. Ik nodig je nu uit om Mij te kennen als de bron van alle bestaan: Ik ben het leven.


[BID:]
Heer Jezus, leer me U te volgen als weg, waarheid en leven.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Nov 30, 2019 11:38 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De Vader kennen


Luisteren naar Gods stem


Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien
(Johannes 14:7)

De Vader kennen


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Je kent Mij. Ik ben Jezus, de Heer die je volgt. Ik ben de opgestane die leeft, hier en nu. Ik leef voor jou en Ik leef in jou. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik ben vol barmhartigheid en genade. Als je Mij zo kent, ken je ook mijn Vader die ook jouw Vader is!


[BID:]
Heer Jezus, leer mij U en de Vader steeds beter kennen.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Dec 02, 2019 10:50 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De Vader zien


Luisteren naar Gods stem


Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
(Johannes 14:9)

De Vader zien


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Als je Mij ziet, zie je de Vader. De Vader en Ik zijn één. Tussen ons is er een intense band van liefde en vreugde. Je bent welkom om te delen in die liefde en die vreugde. Kom naar de Vader. Kom naar Mij. En krijg zo deel aan de heilige Geest. Als je Mij ziet, zul je steeds meer op Mij gaan lijken.


[BID:]
Heer Jezus, ik wil U zien en de Vader zien!


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Dec 02, 2019 10:54 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De Vader in mij


Luisteren naar Gods stem


Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.
(Johannes 14:10)

De Vader in mij


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader heeft Mij in deze wereld gestuurd om zijn woorden te spreken en zijn daden te doen. Telkens als je Mij hoort spreken en telkens als je Mij daden ziet doen, zie je God zelf aan het werk! Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Mijn woorden zijn altijd vol van de liefde van de Vader!


[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U de woorden van de Vader spreekt.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Dec 03, 2019 3:47 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Ik ben in de Vader


Luisteren naar Gods stem


Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.
(Johannes 14:11)

Ik ben in de Vader


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader en Ik: wij zijn één. Dat kun je geloven omdat Ik het zeg en omdat Ik altijd de waarheid spreek. Maar je kunt het ook zien aan wie Ik ben en wat Ik doe. Als Ik spreek, spreekt de Vader. Als Ik genees, geneest de Vader. Als Ik vergeef, vergeeft de Vader. Als Ik wonderen doe, doet mijn Vader wonderen. Ken Mij, dan ken je de Vader!


[BID:]
Heer Jezus, leer mij om in U steeds meer de Vader te zien


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Dec 04, 2019 10:54 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Wie op Mij vertrouwt


Luisteren naar Gods stem


Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.
(Johannes 14:12)

Wie op Mij vertrouwt


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Vertrouw op Mij. Ook vandaag bij alles wat er op je afkomt. Als je op Mij vertrouwt zul je merken dat je tot veel meer in staat bent dan je denkt. Vertrouw niet op je eigen kracht. Want die is maar heel beperkt. Vertrouw op Mij en op mijn Vader. Dan zul je in mijn kracht kunnen doen wat Ik doe.


[BID:]
Heer Jezus, help me om op U te vertrouwen.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Dec 05, 2019 10:02 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De grootheid van de Vader


Luisteren naar Gods stem


En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
(Johannes 14:13)

De grootheid van de Vader


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat de grootheid van mijn Vader zichtbaar wordt. Vraag daarom aan Mij wat je wilt. Zoek in verbondenheid met Mij naar wat mijn diepste verlangen is. En laat dat ook jouw verlangen worden. Dan kun je vragen wat je maar wilt, en dan zal Ik het doen. Laat Ik jouw verlangen mogen zijn!


[BID:]
Heer Jezus, wees mijn verlangen!


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 5 en 0 gasten