Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Aug 28, 2019 10:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Christus verkondigen


Luisteren naar Gods stem


Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt - dát het gebeurt verheugt me.
(Filippenzen 1:18)


Christus verkondigen

Mijn dienaar Paulus had één grote passie: Christus verkondigen. Wíe dat deed, maakte hem niet uit. Nooit zou hij jaloers zijn op andere predikers, die misschien wel beter en welsprekender dan hij het evangelie van Jezus verkondigden. Sterker nog: zelfs de motieven van waaruit Christus gepredikt werd, vond hij van geen belang. Want er waren predikers die gedreven werden door rivaliteit, afgunst en geldingsdrang. Vandaag geldt nog precies hetzelfde. Wat telt is dát Christus wordt verkondigd. Ook door jou. Want Christus zelf brengt vreugde, genade, kracht, verzoening, liefde, leven en alles wat een mens nodig heeft. Verkondig Christus daarom. Tot eer van mijn naam.


Wat telt is dat Christus wordt verkondigd.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Aug 29, 2019 9:34 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Leven volgens Jezus’ evangelie


Luisteren naar Gods stem


Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
(Filippenzen 1:27)


Leven volgens Jezus’ evangelie

Vandaag nodig Ik je uit om met alles wat in je is te leven in overeenstemming met het evangelie van mijn Zoon Christus. Laat je leven kleuren door het goede nieuws van redding en vergeving! Laat je leven vol zijn van barmhartigheid en zuiverheid. Laat je leven overstromen van geduld en goedheid. Want dat brengt eenheid mee: je zult hierdoor één van geest zijn met anderen. Dat brengt ook strijd mee: geloven in het evangelie is een aangevochten zaak. Laat je dus niet van de wijs brengen door tegenstand en tegenslag, want die horen erbij. Ken je die eenheid? Ken je die strijd? Ga voor mijn Zoon Jezus!


Leef het leven en de boodschap van Jezus.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Aug 30, 2019 10:52 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Lijden omwille van Christus


Luisteren naar Gods stem


Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.
(Filippenzen 1:29)


Lijden omwille van Christus

Mijn genade is een veelkleurige werkelijkheid. Je ervaart die in het persoonlijk kennen van mijn Zoon Jezus Christus. Die genade is bijvoorbeeld: geloof en vergeving, kracht en liefde, hoop en moed. Maar vandaag leer Ik je dat ook lijden een ervaring van genade is. Het is een voorrecht als Ik het je geef om te mogen lijden omwille van mijn Zoon. Bijvoorbeeld door tegenstand, laster en minachting, verzet en vijandschap. En dat allemaal omdat je voor Jezus gaat. Onthoud het goed: het is genade als je omwille van Christus lijdt. Zeker, het is ook moeilijk en zwaar. Ik weet het. Maar toch: genade! Ken jij deze genade?


Aan jou is de genade geschonken om voor Christus te lijden.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Aug 31, 2019 10:15 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De naam van Jezus


Luisteren naar Gods stem


Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.
(Filippenzen 2:9)


De naam van Jezus

Er zijn op aarde en in de hemel ontelbaar veel namen. Onbekende namen en bekende namen. Boven al die namen stijgt één naam uit. Het is de naam van mijn Zoon Jezus! Ik zelf, God je Vader, vind die naam de allerbelangrijkste! Want er is onder de hemel geen andere naam waardoor je kunt worden gered. Alles zit in die ene naam: alles wat je nodig hebt, alles wat je geloft, alles wat je hoopt, alles wat je liefhebt. In die ene naam Jezus ligt heel mijn openbaring besloten: mijn genade, mijn kracht, mijn trouw, mijn ontferming, mijn betrokkenheid. Hoe belangrijk is de naam van Jezus voor jou, mijn kind?


De naam van Jezus gaat elke naam te boven!


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Sep 02, 2019 11:46 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Jezus is Heer


Luisteren naar Gods stem


Opdat elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
(Filippenzen 2:11)


Jezus is Heer

Geen belijdenis is korter en krachtiger dan deze belijdenis. Jezus is Heer! Want in Jezus is alles wat je nodig hebt en alles wat Ik je wil geven (wat hetzelfde is): mijn openbaring, mijn wijsheid, mijn kracht, mijn vergeving, mijn heil, mijn genade en ga zo maar door. Ik zelf wil zo hartstochtelijk graag dat de naam van Jezus op elke tong is. Dat eert Mij als de Vader meer dan wat ook maar. Daarom vraag Ik aan jou: belijd elke dag, elk uur, elke minuut dat Jezus Christus Heer is. Zo leef je tot eer van Mij. Zo leef je in mijn koninkrijk. Zo leef je eeuwig.


Belijd dat Jezus Heer is.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Sep 02, 2019 11:50 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - In het begin


Luisteren naar Gods stem


In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
(Johannes 1:1-3)


In het begin


[LEES:]
"Ik, Jezus, ben het Woord. Ik ben bij God en Ik ben God. Alles begint bij Mij. Alles is van Mij. Ik ben sprekend God. Ik sta ook aan het begin van jouw leven. Aan het begin van elke dag. Luister naar mijn stem. Ik wijs je de weg. Begin altijd weer bij Mij."

Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?[BID:]
"Jezus, U bent mijn begin. Wees sprekend aanwezig in mijn leven."


[LUISTER:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus’ aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Sep 03, 2019 11:56 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Licht in de duisternis


Luisteren naar Gods stem


In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
(Johannes 1:4-5)

Licht in de duisternis


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben een en al leven. Het echte, ware leven vind je alleen bij Mij. Ik maak het licht in jouw bestaan. Laat de duisternis niet langer macht over je hebben. Laat mijn licht de duisternis die er steeds weer is overwinnen. Leef in mijn licht. Leef vandaag in mijn licht."


[BID:]
"Heer Jezus, wees het licht in mijn leven. Schijn in mij en door mij."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus’ aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Sep 04, 2019 10:18 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Getuigen van het licht


Luisteren naar Gods stem


Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
(Johannes 1:6-7)


Getuigen van het licht


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Johannes was zijn naam. Want de HEER is genadig. Hij kwam om van Mij te getuigen. Het ging niet om hem. Hij wees de mensen de weg naar het licht. Zo zijn er ook in jouw leven mensen geweest die getuigden van Mij, zodat jij ging geloven. Wees vandaag ook zelf een getuige van het licht dat leven geeft."


[BID:]
"Heer Jezus, licht van de wereld, maak mij een getuige van U."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus’ aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Sep 05, 2019 9:35 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Ieder mens verlicht


Luisteren naar Gods stem


Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
(Johannes 1:8-9)

Ieder mens verlicht


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben het ware licht. Ik ben de zon in je leven. Ik ben de dag die aanbreekt als de nacht voorbij is. Ik ben naar de wereld gekomen. En zo kwam Ik ook naar jou toe. Ik verlicht jou. Ik wil dat je een verlichte mens bent: open en ontvankelijk voor mijn aanwezigheid. Ontvang mijn licht en wandel in dat licht."


[BID:]
"Heer Jezus, verlicht mij. Open mij voor uw lichtgevende aanwezigheid."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus’ aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Sep 06, 2019 10:34 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Jezus ontvangen


Luisteren naar Gods stem


Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.
(Johannes 1:10-11)

Jezus ontvangen


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben in de wereld gekomen, de wereld die ik zelf heb gemaakt. Maar velen hebben Mij niet ontvangen, niet gekend, niet liefgehad. Daar heb Ik aan geleden. Miskend en veracht als Ik was. Vandaag nodig Ik je uit: ontvang Mij, ken Mij, heb Mij lief. Want alles is van Mij."


[BID:]
"Heer Jezus, U wil ik ontvangen en liefhebben. Geef mij uw Geest."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus’ aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten