Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Aug 08, 2019 9:58 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De zegen en de stad


Luisteren naar Gods stem


Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang.
(Spreuken 11:11)


De zegen en de stad

Als jij steeds meer leert om mijn zegen te ontvangen en om die zegen uit te delen, zal dat grote gevolgen hebben. Niet alleen maar in jouw persoonlijk leven: in jouw relaties, in jouw gezin, in jouw familie. Nee, zelfs de stad, de plaats waar je woont, zal erdoor veranderen en tot bloei komen. Dat is de wijsheid die Ik je vandaag meegeef: zegen ervaren is niet een persoonlijk gebeuren of iets voor een groep gelovigen, zegen ervaren heeft maatschappelijke gevolgen. Dat geldt ook voor het tegendeel: wie als goddeloze, als mens van Mij los, kwade dingen uitspreekt, bevordert de ondergang van de stad en de samenleving.


De zegen van oprechte mensen brengt bloei.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Aug 09, 2019 10:34 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Innige liefde


Luisteren naar Gods stem


Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
(Romeinen 12:10)


Innige liefde

Mijn liefde voor jou geeft kleur aan je leven en je relaties. In de gemeente van mijn Zoon bloeit daardoor een innige verbondenheid op, omdat mijn liefde in je is en omdat je mijn liefde herkent in de ander. Dan zul je steeds minder de behoefte hebben om jezelf met anderen te vergelijken of om op anderen neer te kijken. Je bent net als die anderen mijn geliefde kind. Sterker nog: je leert de ander hoger achten dan jezelf, omdat met mijn liefde in jou ook bescheidenheid en zachtmoedigheid meekomen. Stel je je daarvoor open? Geloof je dat jij het ook kunt: de ander hoger achten dan jezelf?


Heb de ander innig lief. Acht de ander hoger dan jezelf.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Aug 10, 2019 11:24 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Geluk en vertrouwen


Luisteren naar Gods stem


Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.
(Psalm 40:5)


Geluk en vertrouwen

De weg naar het geluk is niet altijd de meest vanzelfsprekende en gemakkelijkste weg. Het is gemakkelijker om je eigen inzichten te volgen dan de waarheid van mijn woorden je eigen te maken. Vandaag laat Ik je zien dat de weg naar het geluk de weg is waarop je de keuze moet maken tussen hoogmoed en nederigheid. Hoogmoed betekent dat je zelf weet wat het beste is en dat je mijn waarheid niet nodig hebt. Nederigheid houdt in dat je bescheiden en afhankelijk bent, je ver houdt van de leugen en je overgeeft aan de waarheid van mijn Woord. Keer je daarom tot Mij!


Gelukkig ben je als je vertrouwt op Mij.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Aug 12, 2019 10:57 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Hoe liefdevol


Luisteren naar Gods stem


In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent.
(Psalm 40:11)


Hoe liefdevol

In deze psalm getuigt mijn dienaar David van Mij als zijn Heer! Hij kan het niet laten om tussen de mensen steeds opnieuw te spreken over mijn liefde en mijn trouw. Hij kan er maar niet over zwijgen. Hoe is dat bij jou? Zeg je het David na? Ik nodig je uit, mijn kind en mijn dienaar, om niet te zwijgen over mijn liefde en trouw. Spreek erover met de mensen die je tegenkomt. Getuig ervan dat Ik je onvoorwaardelijk liefheb. Verzwijg niet dat Ik trouw aan je ben tot in eeuwigheid. Ja, zo wil Ik door jou heen bekend worden als een God vol trouw en liefde!


Getuig van mijn liefde en mijn trouw.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Aug 12, 2019 11:03 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Lachen


Luisteren naar Gods stem


Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de HEER.’
(Psalm 40:17)


Lachen

Ja, er kan ook gelachen worden als je met Mij omgaat! 'Groot is de HEER!' Geloof en gebed zijn beslist een serieuze zaak. Maar Ik wil niet dat de lach ontbreekt. Want geloven is ten diepste feest vieren met Mij, de drie-enige God! Vader, Zoon en heilige Geest - we hebben een intense onderlinge band van vreugde en geluk, van ultiem genieten. jij mag daar samen met al mijn kinderen in delen, dankzij Jezus. Zoek je geluk en vind je redding daarom steeds opnieuw bij Mij. Ik verlos je van een in zichzelf gekeerd leven om vreugde te vinden in de verbondenheid die Ik schep.


Lach en wees vrolijk in je omgang met Mij.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Aug 13, 2019 9:57 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Alles geschapen voor Christus


Luisteren naar Gods stem


In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
(Kolossenzen 1:16)


Alles geschapen voor Christus

Alles, alles, alles. Dat is heel veel. En het is er allemaal door Christus en voor Christus. Ik wil dat je daar vandaag bij stil staat en stil van wordt. En het is belangrijk om onder de indruk te raken van de majesteit van mijn Zoon Jezus Christus, om grote dingen te zeggen over je redder en verlosser. Alles wat geschapen is, zichtbaar of onzichtbaar (bij veel ervan kun jij je zelfs geen voorstelling maken), groot of klein, hemels of aards, alles is er door Christus en voor Christus. De geschapen werkelijkheid is zonder Christus gewoon ondenkbaar. Eer mijn Zoon Christus met alles wat in je is!


Alles is in Christus geschapen.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Aug 14, 2019 2:33 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Alles bestaat in hem


Luisteren naar Gods stem


Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
(Kolossenzen 1:17)


Alles bestaat in hem

Ik ben de Vader van Christus. Om Hem draait alles in de hemel en op aarde. Christus is alles. Steeds opnieuw roep Ik het uit: 'Zie mijn Zoon die ik liefheb. Vind vreugde in Hem!' Christus bestaat vóór alles: alles wat er was, alles wat er is, alles wat bestaat, alles wat nog komt - Jezus Christus is het een oneindigheid vóór. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Niets bestaat zonder Hem. Alles bestaat in Hem. Dat is duizelingwekkend groots en niet te vatten. Dat is een diep mysterie. Mijn Zoon Christus is het hart van de werkelijkheid en ook van jouw leven. Eer Hem!


Alles bestaat vóór Christus en in Christus!


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Aug 15, 2019 10:43 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Eerst vervreemd


Luisteren naar Gods stem


Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind.
(Kolossenzen 1:21)


Eerst vervreemd

Soms is het goed om weer te zien waar je vandaan komt. Daarom spreek Ik daar vandaag over. Want die vervreemding van Mij, dat je los van Mij bent, die is er steeds weer. En ook van het kwaad ben je nooit helemaal losgeraakt. Zie je de momenten dat jij vijandig bent en je eigen gang gaat? 'Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.' Van zover moeten mijn kinderen steeds weer komen. Maar dat kan dan ook! Kom! Mijn genade is sterker dan jouw vervreemding, jouw kwaad en jouw vijandschap.


Laat het kwaad los en kom bij Mij.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Aug 16, 2019 10:36 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Heilig, zuiver en onberispelijk


Luisteren naar Gods stem


Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.
(Kolossenzen 1:22)


Heilig, zuiver en onberispelijk

Er heeft zich werkelijk een grote omkeer voltrokken in jouw leven als christen Waar je eerst een vijand van Mij was, zeg Ik nu: je bent heilig en zuiver en onberispelijk. Hoe mooi is dat! Heilig: je bent helemaal aan Mij toegewijd. Zuiver: er zijn geen zonden meer die in de weg staan. Onberispelijk: je bent gaaf in mijn ogen. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn. Maar het is waar en het komt niet door jezelf maar door mijn Zoon Jezus Christus: zijn dood aan het kruis verzoent jou met Mij. Je bent nu mijn kind. Dien Mij en doe het goede!


Voor Mij ben jij heilig, zuiver en onberispelijk.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Aug 17, 2019 10:58 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Christus is in u


Luisteren naar Gods stem


Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
(Kolossenzen 1:27)


Christus is in u

Luister vandaag naar deze prachtige woorden over een prachtige werkelijkheid! Ik heb het mooiste mysterie dat bestaat bekend gemaakt: Christus woont in jou! Hij woont in iedereen die Hem aanvaardt als Heer en zich in geloof aan Hem toevertrouwt. Dit is de schitterende werkelijheid van het leven dat Ik aan je geef: Christus is in jou! Zó intens is dus de verbondenheid met Christus dat Hij zelfs in jou woont. Dat blijft tegelijk ook een geheim, iets wat je niet helemaal kunt doorgronden. Maar er komt een tijd dat dat wel zo zal zijn. Daar mag je hoopvol naar uitzien. Dan zal de goddelijke luister geen geheimen meer hebben.


Geniet van dit mysterie: Christus is in jou!(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 5 en 0 gasten