Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jul 09, 2019 7:36 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Het koninklijke gebod


Luisteren naar Gods stem


Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.
(Jakobus 2:8)


Het koninklijke gebod

Wie is mijn naaste? Ooit vroeg een Schriftgeleerde dat aan mijn Zoon Jezus. Het antwoord geldt ook vandaag nog steeds: je naaste is iedereen die Ik op jouw weg plaats, iedereen met wie Ik jou in aanraking breng. Het liefhebben van deze naaste is het koninklijke gebod. Ja, je hoort het goed: het is een kóninklijk gebod! Het is het hoogste gebod, het gebod dat over alle andere geboden regeert. Vergeet dat nooit! Je handelt juist, je doet het goede, als je dit koninklijke gebod je leven laat beheersen. Heb daarom je naaste lief, altijd en overal. Want Ik heb jouw naaste lief. Ga op weg en volg Mij na.


Heb je naaste lief als jezelf.




(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 10, 2019 4:29 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De wet die vrijheid brengt


Luisteren naar Gods stem


Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt.
(Jakobus 2:12)


De wet die vrijheid brengt

Wat vind Ik het belangrijk dat je een goed zicht hebt op de wet die Ik geef. Het is de wet die vrijheid brengt! Niet een knellende wet, niet een wet die je beperkt, niet een wet van regels die je leven insnoeren. De wet die Ik je geef is er een die je in de ruimte zet: de ruimte van mijn Zoon Jezus, die Heer wil zijn van al je woorden en al je daden. Let daar dus steeds weer op als je spreekt en als je handelt: bevind ik mij nu in de ruimte van Jezus? Laten jouw woorden en daden altijd weer de vrijheid van Christus ademen.


Spreek en handel volgens de wet die vrijheid brengt.





(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jul 11, 2019 10:18 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Geloven en handelen


Luisteren naar Gods stem


Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?
(Jakobus 2:14)


Geloven en handelen

Luister goed, mijn kind: er is een groot verschil tussen zeggen dat je gelooft en handelen vanuit je geloof. Alleen maar zeggen dat je gelooft, wat heeft dat eigenlijk voor zin? Erg geloofwaardig is zulk geloof niet. Als je geloof alleen maar uit woorden zou bestaan, ontbreekt er zo’n belangrijke onderdeel dat het geloof daardoor geen reddende kracht meer heeft. Geen woorden maar daden, dat is waar Ik naar verlang. Ik begrijp het als je dat confronterend vindt: dat je geloof geen zin heeft als je blijft hangen in mooie woorden en mooie gedachten. Maar onthoud dit en leef ernaar: je geloof is alleen reddend als je er naar handelt.


Zeg niet alleen dat je gelooft. Handel ernaar.




(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 12, 2019 1:21 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De enige


Luisteren naar Gods stem


U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.
(Jakobus 2:19)


De enige

‘Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!’ Deze woorden zijn al eeuwenlang beleden door mijn kinderen. Ik ben de enige God! Het is zó belangrijk om dat te weten, te geloven, te belijden. Maar, zegt Ik er nu bij, dit geloven ook de demonen. Ook mijn tegenstanders zullen niet ontkennen dat Ik, de Vader van Jezus Christus, de enige God ben. Alleen zij handelen er niet naar. Integendeel: zij handelen er tegenin. Daarom sidderen ze ook! Tegen jou zeg Ik: geloof in Mij als de enige God. En kies voor het leven met Mij en voor Mij!


Geloof dat Ik de enige God ben.




(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Jul 13, 2019 11:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zonder ziel


Luisteren naar Gods stem


Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.
(Jakobus 2:26)


Zonder ziel

Wat is een lichaam zonder ziel? Dood. Wat is een geloof zonder daden? Net zo dood. Een geloof dat zich niet uit in daden, is een geloof waaruit de levensadem weg is, een geloof zonder geest, zonder daadwerkelijke uitwerking in de praktijk van alle dag. Dat is wat Ik opnieuw tegen je zeg, omdat het zo belangrijk is. Een geloof dat niet functioneert, zit op doodlopend spoor. Een geloof dat geen bezielende kracht heeft, zodat er daden van geloof geboren worden, is zonder waarde. Geloof zonder daden is dood. Hoe is het met de ziel van jouw geloof?


Laat je geloof leven door daden!





(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Jul 14, 2019 5:44 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zegenen en vervloeken


Luisteren naar Gods stem


Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
(Jakobus 3:9-10)


Zegenen en vervloeken

Vandaag laat Ik je stil staan bij een dubbele realiteit: jouw woorden kunnen zegenen en vervloeken. Zegenen gaat over het lofprijzen van mijn naam: ik ben je Heer en je Vader. Vervloeken gaat over mensen die kinderen van Mij zijn, geschapen naar mijn beeld. Dat kan toch op geen enkele manier samengaan? Dit is een weerbarstig geheim, een trieste werkelijkheid: dat je met je tong tegelijk Mij eert en mensen vervloekt. Herken je dat in je eigen leven: dat je mooi spreekt over Mij en tegelijk kwaad spreekt over mensen? Dat kan toch niet goed zijn? Gebruik je tong om Mij en mensen te eren!


Zegen, en vervloek niet.





(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 15, 2019 10:35 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Wijsheid en zachtmoedigheid


Luisteren naar Gods stem


Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
(Jakobus 3:13)


Wijsheid en zachtmoedigheid

Wijs en verstandig zijn, wie wil dat niet? Maar wie is het ook echt? Vandaag moedig Ik je aan om wijsheid te zoeken en wijs te worden. Weet je waar je wijsheid vindt? Mijn dienaar Paulus schreef er eens dit over: 'Alle schatten van kennis en wijsheid liggen in Christus verborgen.' Mijn Zoon Jezus is jouw wijsheid! Je bent wijs als je onberispelijk leeft en zachtmoedig bent, net zoals Jezus. Je leeft onberispelijk als je je steeds weer door mijn Geest laat leiden in een gehoorzaam leven. Zachtmoedig ben je als je nederig je weg gaat, niet oordeelt, en de warmte van mijn Geest in je binnenste laat stromen.


Leef onberispelijk. Wees wijs en zachtmoedig.




(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jul 16, 2019 8:49 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zuivere wijsheid


Luisteren naar Gods stem


De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
(Jakobus 3:17)


Zuivere wijsheid

Vandaag moedig Ik je opnieuw aan om wijs te worden, om de wijsheid in je leven toe te laten die je vindt in mijn Zoon Jezus Christus. Hij is mijn wijsheid! Deze wijsheid is zuiver, net als mijn eigen woorden zuiver zijn. Deze wijsheid is ook (en laat elk van deze woorden even op je inwerken): vredelievend, mild, meegaand, rijk aan ontferming, goede vruchten voortbrengend, onpartijdig en oprecht. Als je dat allemaal voor je ziet, als lichtstralen uit de hemel, ga je dan niet nog intenser verlangen naar deze wijsheid? Wees wijs. Wees wijs met Jezus. Zo zal je leven open bloeien, ook op deze dag.


Mijn wijsheid is vóór alles zuiver.




(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 17, 2019 10:01 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verkeerd bidden


Luisteren naar Gods stem


En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.
(Jakobus 4:3)


Verkeerd bidden

Ik weet dat je bidden soms moeilijk vindt. En Ik begrijp het als je het lastig vindt om vandaag te horen dat je ook verkeerd kunt bidden. Als je bidden al zo moeilijk vindt, moet je dan ook nog worstelen met de vraag of je misschien verkeerd bidt? Ja, ook deze confronterende woorden van Mij willen je helpen om de weg van het leven te vinden. Want er zijn gebeden die je op dood spoor brengen, omdat ze alleen maar gericht zijn op je eigen behoeften en verlangens. Het zijn egocentrische gebeden en die laten je uiteindelijk alleen en leeg achter. Ik gun en geef je het gebed als ontmoeting met Mij!


Bid en volg daarin mijn verlangens. Ik ben je Vader.




(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jul 18, 2019 9:50 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Onderwerp je aan God


Luisteren naar Gods stem


Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
(Jakobus 4:7)


Onderwerp je aan God

Het grootste gevaar waardoor je leven met Mij wordt bedreigd, is het werk van de duivel. Hij is voortdurend bezig het leven door de Geest stuk te maken. Maar de duivel is niet machtiger dan Ik ben! Vergeet dat nooit. Als je je aan Mij onderwerpt en je verzet tegen de duivel, dan zal de duivel wegvluchten. Want Ik zeg het nog een keer: de duivel is niet sterker dan Ik ben! De duivel is al overwonnen. En daarom kun je je tegen hem verzetten. Doe dat door je over te geven aan mijn leiding in je leven en Mij in alles je Heer te laten zijn.


Onderwerp je aan Mij, dan vlucht de duivel van je weg.





(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten