TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jun 07, 2019 10:37 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De wet van de Geest


Luisteren naar Gods stem


De wet van de Geest die in ​Christus​ ​Jezus​ leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de ​zonde​ en de dood.
(Romeinen 8:2)


De wet van de Geest

Je bent bevrijd van de wet van de zonde en de dood! Je hebt mijn Geest ontvangen. De weg van de zonde en het pad van de dood vormen niet langer de richting van je leven. Je wordt geleid voor mijn Geest die in je woont. Jouw nieuwe wet is Christus Jezus zelf. Zijn leven en zijn licht en zijn liefde trekken een spoor in jouw leven als jij je laat leiden door mijn Geest. Geef je gewonnen aan dat leven. Ga je weg niet in eigen kracht. Leef als mijn kind, in de vrijheid van de Geest. Leef in de Geest. Leef Christus!


De Geest die leven brengt is in jou.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Jun 08, 2019 11:23 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Beheerst door de Geest


Luisteren naar Gods stem


Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
(Romeinen 8:4)


Beheerst door de Geest

Ik weet het: er is in jouw leven steeds weer strijd om de voorrang tussen je eigen natuur aan de ene kant en mijn Geest aan de andere kant. Maar Ik nodig je vandaag uit je voluit te geven aan mijn Geest. Laat je eigen natuur, je eigen begeerten en verlangens los, en laat je beheersen door mijn Geest. Hij leidt je op de weg van liefde, licht en leven. Laat haat, duisternis en dood helemaal los. Dat kan, want Ik zeg het tegen je: 'Je wordt niet langer beheerst door je eigen natuur maar door de Geest'. Geef mijn Geest de voorrang en leef!


Jouw leven wordt beheerst door mijn Geest.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Jun 09, 2019 3:51 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Wat de Geest wil


Luisteren naar Gods stem


Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.
(Romeinen 8:5)


Wat de Geest wil

Laat je leven vernieuwen door mijn Geest. Laat je hart aangeraakt worden door het nieuwe leven. Laat los wat je zelf wilt, en leer te willen wat de Geest wil. Dit is wat Hij wil: vrede, liefde, trouw, oprechtheid, kracht, mildheid, goedheid, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, barmhartigheid. Mijn Geest wil Jezus zichtbaar maken in jouw leven. Laat je daarom leiden door die Geest. En als je merkt dat je je toch weer laat leiden door wat je zelf wil, merk dat dan op, laat het los en richt je op mijn krachtige en liefdevolle aanwezigheid in je leven. Steeds opnieuw. Ik ben bij je.


Wees gericht op wat mijn Geest wil.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 10, 2019 4:49 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Leven en vrede


Luisteren naar Gods stem


Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en ​vrede.
(Romeinen 8:6)


Leven en vrede

Ik gun je vrede. Ik geef je vrede. Als je Vader heb Ik er alles voor over dat je de vrede kent die alle verstand te boven gaat. Dankzij mijn Zoon Jezus Christus die opstond uit de dood, ligt die vrede binnen je bereik. Dankzij mijn Geest die Ik heb uitgegoten vanuit de hemel is het mogelijk om om die vrede te ervaren. Een leven vol vrede - geef mijn Geest alle ruimte in je leven om dat werkelijkheid te laten worden. Vrede van binnen, in je hart, in je binnenste, in het innerlijk heiligdom waar mijn Geest nu woont. Ik gun je die vrede.


Mijn Geest brengt leven en vrede.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jun 11, 2019 10:41 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Levend maken


Luisteren naar Gods stem


Want als de Geest van hem die ​Jezus​ uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die ​Christus​ heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
(Romeinen 8:11)


Levend maken

Ik heb mijn Zoon Jezus uit de dood opgewekt. Hij leeft! Mijn Geest, die Heer is en levend maakt, laat ook jou opstaan in een nieuw leven. Hij woont in je. Vergeet dat nooit. Ook als je dat niet voelt of merkt, blijft dat de werkelijkheid: mijn Geest woont in jou. Dat verandert nooit. Zeker, Ik zie dat je gedachten denkt en daden doet die daar niet bij passen. Als je dat zelf ook opmerkt, keer dan terug naar deze waarheid: mijn Geest woont in jou. Zo adem Ik in jou mijn leven. Sta op uit de dood en leef! Leef het leven van de Geest.


Ik maak je levend door mijn Geest die in jou leeft.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 12, 2019 12:01 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De richting van de Geest


Luisteren naar Gods stem


Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
(Galaten 5:25)


De richting van de Geest

Mijn Geest woont in jou. Hij leidt jou en geeft richting aan jouw leven. Laat je door Hem leiden en niet door al je eigen plannen en ideeën. Kies niet zelf de richting van je leven. Maar laat mijn Geest de richting wijzen. Hij wijst altijd richting Jezus! Geef daarom de leiding in je leven uit handen en laat de Geest je de weg naar Jezus wijzen. Ik wil graag dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Dat zijn karaktertrekken in jouw leven zichtbaar worden: liefde, vrede, geduld, zachtmoedigheid en wijsheid. Mijn Geest woont in jou. Vertrouw daarop. Zo krijgt je leven richting.


Volg de richting die mijn Geest wijst.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jun 13, 2019 10:14 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Jezus toebehoren


Luisteren naar Gods stem


Wie ​Christus​ ​Jezus​ toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het ​kruis​ geslagen.
(Galaten 5:24)


Jezus toebehoren

Jij bent mijn geliefde kind. Jij behoort Christus Jezus toe. Laat dat tot je doordringen op dit moment. Je bent niet van jezelf. Je bent van Jezus, elk moment van de dag. Op de momenten dat het leven goed is en ook op momenten dat er moeiten zijn. Jij behoort Jezus Christus toe. Sla daarom je eigen natuur met alle hartstocht en begeerten aan het kruis. Laat verkeerde verlangens geen vat meer op je krijgen, door je steeds opnieuw toe te wenden naar het kruis. Jij behoort Jezus Christus. Leef daarom voor Mij en laat de krachten van de Geest door je heen stromen. Leef in Christus!


Jij behoort Jezus Christus toe en niemand anders.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jun 14, 2019 3:27 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Roepen


Luisteren naar Gods stem


Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord.
(Psalm 120:1)


Roepen

Je bent als mens onderweg in dit leven. Ik hoop dat je elke dag beseft dat Ik erbij ben. Want onderweg zijn is lang niet altijd gemakkelijk: er gebeuren moeilijke dingen, er zijn tegenslagen, er dreigen gevaren. Juist als je zo onderweg bent, word je teruggeworpen op Mij als de HEER, die met je mee gaat. Roep Mij aan in je nood, welke nood dat ook is. En vertrouw erop dat Ik antwoord geeft. Misschien niet altijd op de manier die je verwacht. Maar Ik beloof je dat je als je je tot Mij wendt in je nood, Ik je vrede in je hart zal geven.


Roep tot Mij in je nood.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Jul 07, 2019 8:33 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zuivere godsdienst


Luisteren naar Gods stem


Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
(Jakobus 1:27)


Zuivere godsdienst

Wanneer geloof je echt? Die vraag stel je jezelf misschien wel eens. En je denkt dat je bijzondere ervaringen moet hebben, dat je mijn aanwezigheid moet voelen, dat je altijd vol moet zijn van mijn Geest of dat je heel veel kennis van de Bijbel moet hebben. Hoe mooi dat ook is, en hoe graag Ik je ook dat gun, vandaag is dit het antwoord dat je krijgt: echte godsdienst waaraan Ik als je Vader plezier beleef, is dat je weduwen en wezen helpt, dat je wel in de wereld maar niet van de wereld bent, dat je in oprechtheid voor Mij leeft tussen de mensen. Ga die weg door mijn Geest!


Wees steeds dichtbij mensen en dichtbij Mij.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 08, 2019 12:19 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Rijk in het koninkrijk


Luisteren naar Gods stem


Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?
(Jakobus 2:5)


Rijk in het koninkrijk

In het leven met Mij gelden andere maatstaven dan in de werkelijkheid van de wereld waarin je leeft. Daar worden mensen die arm zijn vaak weggedrukt naar de marge: ze tellen niet mee. Maar juist naar hen gaat mijn hart uit. Ik wil wie in deze wereld arm zijn graag rijk maken. Daarbij speelt geld geen rol: het draait om geloof. Door geloof krijg je deel aan mijn koninkrijk. Ik nodig je uit om te ontdekken dat het nieuwe leven gestempeld wordt door mijn liefde voor jou en jouw liefde voor Mij. Ik kies jou uit om rijk te zijn!


Ik beloof aan jou mijn koninkrijk!
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten