Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 10, 2019 3:33 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De messiasLuisteren naar Gods stem


Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.
(Matteüs 16:15-16)


De messias

Wie is Jezus volgens jou? Ik wil dat je jezelf die vraag steeds opnieuw stelt. Want het is de vraag die Mijn Zoon Jezus Zelf je stelt. Dat deed Hij toen Hij op aarde was, omdat er ook toen zoveel verschillende opvattingen over Hem leefden. En dat is nog steeds zo. Daarom wil Ik dat je je altijd weer laat terugleiden naar het evangelie om daar opnieuw te ontdekken wie Jezus is. En Ik verlang ernaar om het ook uit jouw mond te horen: dat je Jezus kent als de messias, Zoon van Mij. Ik ben de levende God. En deze Jezus redt jou. Ook vandaag.


Mijn Zoon Jezus is de messias!

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 10, 2019 3:34 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - VreugdeLuisteren naar Gods stem


En uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'
(Matteüs 17:5)


Vreugde

Toen Mijn Zoon Jezus op weg was naar het kruis, heb Ik Hem een moment van grote heerlijkheid gegeven. Jezus stond op de berg te stralen in Mijn licht! Zijn glorie was oogverblindend en hartverwarmend voor ieder die het zag en erdoor werd geraakt. Jij was daar toen niet bij. Maar Ik vraag je om je in dat moment in te leven en ook te luisteren naar wat Ik toen zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon! In Hem vind Ik vreugde!' Ja, Mijn hart sprong op van vreugde bij het zien van Mijn Zoon! Die vreugde wil Ik ook in jouw hart geven. Zie Hem! Luister naar Hem!


Vind vreugde in Jezus.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Apr 11, 2019 3:03 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zuiver als zilverLuisteren naar Gods stem


De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.
(Psalm 12:7)


Zuiver als zilver

Je leeft in een wereld waarin veel leugens klinken en waarin de waarheid vaak geweld wordt aangedaan. Daarom is het belangrijk dat je je richt op Mijn woorden. Want die woorden zijn altijd waar, altijd zuiver als zilver, altijd oprecht. Wanneer Ik spreek, begint er bevrijding en rechtvaardigheid en liefde te stromen. Luister naar de woorden die Ik spreek. En je zult merken dat in jou het verlangen gaat groeien om ook zelf zuiver te spreken en om in een wereld die soms van leugens aan elkaar hangt de waarheid lief te hebben. Luister naar Mijn zuivere woorden. En spreek zelf zuivere woorden. Zo wordt Mijn koninkrijk gebouwd.


Mijn woorden zijn zuiver als zilver.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 12, 2019 11:13 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - VoetsporenLuisteren naar Gods stem


Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.
(1 Petrus 2:22)


Voetsporen

Het is maar niet iets extra’s voor christenen die er net even iets harder aan willen trekken. Nee, het gaat om een roeping, een goddelijke roeping: in de voetsporen treden van Mijn Zoon die nooit zondigde, van Mijn Lam dat nooit loog. Want nu jij met Christus bent gestorven, ben je dood voor de zonde. En in de kracht van Mijn Geest ben jij in staat tot zoiets ongelooflijks als: leven naar het voorbeeld van Christus. Daar hoort ook lijden bij. Want als leerling ben je nooit meer dan jouw Meester. Treed dus in de voetsporen van Mijn Zoon Jezus. Ga de weg van de liefde.


Volg de voetsporen van Jezus.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Apr 13, 2019 8:38 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Leven gevenLuisteren naar Gods stem


Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
(1 Johannes 3:16)


Leven geven

Jezus is niet alleen jouw Redder. Hij is ook jouw Leraar. Wat is het belangrijke dat je de woorden op je in laat werken die Hij sprak en die Hij nog steeds spreekt door zijn Geest. Richt je met heel je hart op Zijn onderwijs en Zijn wijsheid. Maar Mijn Zoon Jezus is ook jouw Leraar als het gaat om het geven van je leven. Zijn leerling Johannes, de meest beminde discipel, heeft het diepst gepeild hoe ver de navolging van Jezus gaat. Al Mijn kinderen horen hun leven te geven voor hun broeders en zusters door te sterven aan zichzelf ter wille van de ander. Heb lief als Jezus!


Leer de liefde van Jezus. Geef je leven.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Apr 14, 2019 5:55 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De Zoon zienLuisteren naar Gods stem


Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.
(Johannes 6:40)


De Zoon zien

Dit is wat Ik vandaag tegen je zeg. Ik wil dat je Mijn Zoon ziet! Ik wil dat je ogen open gaan voor Jezus Christus! Want zo kom je tot leven. Als je in Hem gelooft, als je je aan Hem toevertrouwt, dan heb je eeuwig leven. Dat is het leven dat ook door de dood nooit meer kan worden verwoest. Dat leven is veel sterker dan de dood. En uiteindelijk zal i jou opwekken uit de dood. Je zult voor altijd volop leven. Je zult nooit meer iets merken van de dood. Dat is wat Ik tegen je zeg: Zie Mijn Zoon! Geloof in Hem! En je zult léven!


Ik wil dat je Mijn Zoon ziet.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 15, 2019 11:46 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - GeëerdLuisteren naar Gods stem


Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
(Johannes 12:26)


Geëerd

Je eert Mij met je leven. Daar geniet Ik van. Maar Ik wil ook jou eren! Dat is wat Mijn Zoon Jezus zegt. Hij roept je vandaag om Hem te dienen en te volgen. Wees daar waar Hij ook is. Zo dien je Hem en zo volg je Hem. En dat is waar Ik intens van geniet: dat je als dienaar van Jezus Hem volgt overal waar Hij gaat, Hem dient overal waar Hij dient. Dat vind Ik mooi en daarvoor eer Ik jou! Ja, je wordt door Mij geëerd als je Mijn Zoon Jezus dient! Volg Hem, ook op deze dag.


Ik eer wie Jezus dient.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Apr 16, 2019 7:55 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - KennenLuisteren naar Gods stem


Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
(Johannes 17:3)


Kennen

Misschien denk je wel dat het eeuwige leven begint als je sterft. Maar dat is niet zo. Het eeuwige leven begint als je Mij kent, de enige ware God. Het eeuwige leven begint als je Mijn Zoon Jezus Christus kent. Ik heb Hem in de wereld gezonden om jou en al Mijn kinderen te redden. Eeuwig leven is dat je écht leeft, nu al, gevuld met Mijn Geest, met in je hart Jezus Christus. Daarom nodig Ik je uit: leer Mij steeds beter kennen als je enige ware God en geef je hart aan Jezus die Ik gezonden heb. Dan heb je eeuwig leven, nu al, en voor altijd.


Ken Mij als je enige ware God.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 17, 2019 7:56 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - God van levendenLuisteren naar Gods stem


Dit is wat hij zei: 'Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Hij is geen God van doden, maar van levenden.
(Matteüs 22:32)


God van levenden

Als er in je leven verdriet is om geliefden die gestorven zijn, laat het dan een diepe troost mogen zijn om Mij te kennen als de God van levenden. Ik ben een God die zich niet schaamt om naar mensen genoemd te worden. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Door de aardse dood heen blijf Ik met hen in levende verbondenheid staan. Ik ben geen God van doden. Wie sterven in Christus, leven voor Mij. Ik ken je verdriet om wie niet meer bij jou op aarde zijn. Maar geloof het: zij leven voor Mij! Ik ben een God van lévenden!


Ik ben geen God van doden maar van levenden.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 19, 2019 12:12 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - OlieLuisteren naar Gods stem


Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.
(Matteüs 26:12)


Olie

Heb je haar al gezien? Een vrouw tussen al die mannen rondom Jezus. Die mannen: ze zien het niet, ze begrijpen het niet. Maar deze ene vrouw begrijpt het we: Jezus moet sterven. En ze zalft Hem met olie en geeft zo van binnenuit alles wat ze heeft aan Hem, Mijn Zoon Jezus. Ze ziet wat de anderen niet onder ogen durven zien: dat Jezus zou gaan sterven. Maar zij bereidt met kostbare olie het lichaam van Mijn Zoon voor op het graf. Heb je haar al gezien? Ze is een voorbeeld voor jou. Geef alles wat je hebt aan Jezus.


Geef je leven aan Jezus, Mijn Zoon.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten