Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 30, 2019 5:12 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - NabijheidLuisteren naar Gods stem


U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
(Psalm 16:11)


Nabijheid

Ik wijs je de weg naar het leven. Ik ben de HEER, je God en je Vader. Bij Mij vind je vreugde, overvloedige vreugde zelfs. Want als je dichtbij Mij bent dan is er leven en licht. Ik weet dat je dat lang niet altijd zo ervaart. Want je leven is in veel opzichten onvolmaakt en gebroken. Dat was ook zo voor mijn dienaar David, die deze woorden eeuwen geleden opschreef. Ook zijn leven was moeilijk. Maar hij putte hoop uit zijn verlangen om in Mijn nabijheid te zijn. Ook jouw pijn en jouw rouw zijn een uitnodiging om te ontdekken dat er in Mijn nabijheid vreugde is.


Ik wijs je de weg naar het leven. Daar vind je vreugde.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Mrt 31, 2019 8:21 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Word reinLuisteren naar Gods stem


Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’
(Marcus 1:41)


Word rein

Mijn Zoon Jezus bracht het goede nieuws van het koninkrijk op aarde. Sterker nog: Hij belichaamde dat goede nieuws. In de ontmoeting met een man die lijdt aan huidvraat kijkt Hij die zieke in de ogen en kijk jij Jezus in zijn hart. Jezus heeft medelijden, Hij is bewogen met deze zieke mens. Zo’n mens was uit de gemeenschap gestoten, een eenling, met een bordje om zijn nek: ‘Niet aanraken!’ Mijn Zoon Jezus doet dát in zijn bewogenheid juist wel. Hij belichaamt het evangelie: hij raakt de zieke aan en deelt wat er leeft in zijn hart: ‘Ik wil het, word rein.’ Laat je ook door Jezus aanraken!


Ik wil het, word rein.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 01, 2019 3:26 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De minsteLuisteren naar Gods stem


Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.
(Marcus 9:35)


De minste

Ik weet dat jij Jezus wilt volgen. Eens maakten Zijn leerlingen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus maakte toen duidelijk dat zijn koninkrijk de omgekeerde wereld is: alleen door te sterven vind je het leven, alleen door als dienaar de minste te willen zijn, word je belangrijk. Dat is precies wat Mijn Zoon Jezus ook heeft laat zien: Hij was de minste, Hij was de dienaar van alle mensen, tot in de dood. Ik weet dat jij Jezus wilt volgen. Wees daarom de minste van allemaal. Wees een dienaar van de mensen die je vandaag ontmoet. Dan ben je de belangrijkste.


Wil de minste zijn van iedereen.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Apr 02, 2019 2:44 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Niet verLuisteren naar Gods stem


Jezus​ vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het ​koninkrijk van God.’
(Marcus 12:34)


Niet ver

Wat is voor jou van al Mijn geboden het belangrijkste gebod? Eens kwam er een schriftgeleerde naar Mijn Zoon Jezus met die vraag. En Jezus antwoordde: 'Heb God lief met alles wat in je is en heb je naaste lief als jezelf.' De schriftgeleerde was het eens met dat antwoord. En toen Jezus iets voelde van het verlangen dat daaronder lag, zei hij tegen die man: 'U bent niet ver van het ​koninkrijk van God.' Als jij vandaag ook met hart en verstand zegt: 'Liefhebben is het allerbelangrijkste gebod, niets is belangrijker dan de liefde' - dan zeg Ik tegen jou: 'Je bent niet ver van Mijn koninkrijk!'


Liefhebben is de kern van Mijn koninkrijk.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 03, 2019 11:32 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Christus in jouLuisteren naar Gods stem


Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
(Galaten 2:20)


Christus in jou

De woorden die Paulus hier spreekt zijn zo krachtig! Ik nodig je vandaag uit om als kind van Mij deze woorden op jezelf toe te passen. Ja, Ik zeg het tegen jou vandaag: met Christus ben jij gekruisigd! Jijzelf leeft niet meer, maar Christus leeft in jou. Jouw leven hier op aarde leef je in het geloof in Mijn Zoon, die jou heeft liefgehad en zich voor jou heeft prijsgegeven. Dit is de werkelijkheid van jouw leven. En als Ik het tegen jou zeg, zeg het dan ook tegen jezelf: 'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.' Dat is de waarheid.


Christus leeft in jou!
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Apr 04, 2019 12:36 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Heb je naaste liefLuisteren naar Gods stem


Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
(Leviticus 19:17-18)


Heb je naaste lief

Er zijn je dingen overkomen die je verwond hebben. Relaties werden verbroken . Mensen hebben dingen tegen je gezegd die je gekwetst hebben. Je draagt verdrietige herinneringen met je mee. Weet steeds opnieuw dat Ik, als je Vader, je liefheb. Ik houd van je. Daarom moedig Ik je aan om niet haatdragend te zijn. Als je wrok voelt, blijf die dan niet koesteren maar breng die bij Mij. Ik wil je ervan bevrijden zodat je weer adem kunt halen en in de ruimte kunt staan. Heb je naaste, ook de naaste die je gekwetst heeft, lief met de liefde waarmee Ik jou liefheb. In de naam van Jezus.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 05, 2019 5:58 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Een toegewend gelaatLuisteren naar Gods stem


Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
(Numeri 6:26)


Een toegewend gelaat

Ik ben de HEER, jouw God. Ik zie jou en Ik ken jou. Ik kijk je aan omdat Ik bewogen met je ben en je het goede gun. Mijn gelaat is naar jou toegewend. Ik kijk niet weg zoals je dat zelf wel eens doet als je iemand even niet wilt zien, omdat je boos op hem of haar bent. En je hebt ook wel eens ervaren dat iemand anders zijn of haar gezicht van jou afwendt omdat diegene jou niet wil zien. Ik wend mijn gelaat nooit van je af. Ik blijf je aankijken. Vol liefde en genade. Ik wil je niet missen. Ik zie je. Weet je gezien.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Apr 06, 2019 12:48 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Licht in de wereldLuisteren naar Gods stem


Jullie zijn het licht in de wereld.
(Matteüs 5:14)


Licht in de wereld

Misschien dat je er wel van schrikt. Jíj het licht in de wereld!? Jezus is toch het licht voor de wereld? Ja, Mijn Zoon Jezus is het licht. Maar Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Dus jij, Mijn kind, hebt licht dat leven geeft. Jij bent licht in de wereld. Ik moedig je aan om steeds opnieuw in het licht van Jezus te gaan staan. En dan zal Ik er door Mijn Geest voor zorgen dat het licht dat in jou is naar buiten komt. Wees licht!


Jij bent licht in de wereld.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 08, 2019 9:54 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - SchijnenLuisteren naar Gods stem


Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
(Matteüs 5:16)


Schijnen

Jezus volgen betekent dat je mag baden in het licht. Zonnebaden, zo zou je het ook kunnen noemen, want Mijn Zoon Jezus is als de stralende zon. Zijn warmte en zijn licht zetten jouw leven als zijn volgeling in een heel nieuw perspectief. Jij bent aangeraakt door het licht van Jezus. Dat weet Ik en dat zie Ik. Jouw geraaktheid door Jezus' licht is de bron van het licht dat door jou heen schijnt naar de mensen om je heen. Ik verlang ernaar dat de mensen jouw goede en lichte daden zien en Mij als Vader eer bewijzen! Laat je licht maar schijnen!


Laat je licht schijnen.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 08, 2019 9:55 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - VervullingLuisteren naar Gods stem


Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
(Matteüs 5:17)


Vervulling

Ik roep je om met Mij en voor Mij te leven, als kind van je Vader. Dat is geen weg van wetten, geboden en regels. Het is de weg van het geluk: van nederigheid en zachtmoedigheid, van gerechtigheid, barmhartigheid en zuiverheid. Mijn Zoon Jezus kwam niet om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar ook niet om die onveranderd in stand te houden. Hij kwam de Wet en de Profeten vervullen door het hart ervan te tonen, de echte betekenis: Mijn doel is dat je gelukkig wordt door dichtbij Mij te leven als nederig en liefdevol mens. Heb Mij lief. En je naaste als jezelf.


Jezus heeft de wet vervuld. Leef in liefde.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten