Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Mrt 20, 2019 2:21 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - GezindheidLuisteren naar Gods stem


Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
(Filippenzen 2:5)


Gezindheid

In Mijn hart leeft een verlangen. Dit verlangen: dat iedereen die door geloof in Jezus Mijn kind is geworden, ook steeds meer gaat lijken op Hem. Jouw leven mag gekleurd worden door de gezindheid van Mijn unieke Zoon. Als Zijn nederigheid en zelfbeheersing, Zijn vriendelijkheid en bewogenheid, Zijn zelfverloochening en liefde in jou komen, zal dat als gevolg hebben dat jouw leven en jouw relaties zich vernieuwen. Laat de gezindheid van Mijn Zoon Jezus in jou zijn! Laat Mijn Geest in jou werken! Ga de weg van Jezus, een weg van liefde en eensgezindheid, een weg van genade en ontferming, een weg van kracht in zwakheid.


Laat de gezindheid van Christus in jou zijn.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Mrt 21, 2019 1:01 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - ChristusLuisteren naar Gods stem


Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
(Filippenzen 1:21)


Christus

Eens sprak Mijn dienaar Paulus deze diepe woorden. Zijn leven was sinds zijn ontmoeting met Jezus bij Damascus vol geworden van Mijn Zoon. Hem diende hij, met hart en ziel. Dat was zijn lust en zijn leven. Chrístus was zijn lust en zijn leven! Hoe is dat bij jou? Zeg je het Paulus na: 'Christus is mijn leven'? Misschien zeg je eerder: mijn huis is mijn leven, mijn hobby is mijn leven, mijn gezin is mijn leven, mijn werk is mijn leven. Maar Ik nodig je uit om het vandaag mee te zeggen met Paulus: 'Mijn leven is Christus!' Hij gaf Zijn leven voor jou!


Laat Christus je leven zijn.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 23, 2019 11:58 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Het goedeLuisteren naar Gods stem


En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
(Romeinen 8:28)


Het goede

Ik ben je Vader. Ik heb je lief en Ik weet dat je Mij liefhebt. En Ik heb je geroepen om voor Mij te leven. Ik weet ook dat je in je leven veel moeiten en teleurstellingen ervaart. Dat doet zeer. Dat brengt pijn en verdriet met zich mee. Maar Ik hoop dat je kunt geloven dat ook lijden en tegenslag bijdragen aan het goede in jouw leven. Misschien dat je dat nu nog niet ziet. Maar ik wil je ook door het lijden heen dichter bij Mij brengen. En Ik verlang ernaar dat je meer gaat lijken op Mijn Zoon Jezus, die ook zoveel geleden heeft.


Alles wat er in je leven gebeurt, draagt bij aan het goede.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 23, 2019 2:35 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Burgerrecht in de hemelLuisteren naar Gods stem


Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
(Filippenzen 3:20)


Burgerrecht in de hemel

Als je uitziet naar de komst van je Redder en Heer, Jezus Christus, houdt dat in dat je nu al een burger bent van een ander koninkrijk. Ik weet dat dat ook spanning meebrengt in je leven. Je zit vaak nog vast aan wat hier op aarde belangrijk is: je werk, je inkomen, je relaties, je zekerheid, de waardering die je krijgt. Maar in het leven in het koninkrijk van Mijn Zoon Christus heeft dat allemaal een andere waarde gekregen: ja mag er los van komen, en al je zekerheid alleen nog in de hemel zoeken. Bij Mij. Je God en Vader in Jezus Christus.


Je hebt je burgerrecht in de hemel.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Mrt 24, 2019 8:19 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Hulp van de HeerLuisteren naar Gods stem


Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 121:1)


Hulp van de Heer

Je bent onderweg. Elke dag opnieuw leg je weer een stukje van je weg af. Je kent momenten dat het goed gaat. Maar ik weet dat er ook stukjes van je reis zijn waarop je moeilijkheden ervaart. Dan is het donker of zelfs uitzichtloos. Vandaag zeg Ik tegen jou: Ik ben je hulp! Ik help je! Ik nodig je nu uit om deze vraag uit de Psalm te voelen met heel je lijf: 'Van waar komt mijn hulp?' Laat het echt even een vraag voor je zijn. En zeg dan, vol vertrouwen: 'Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.' Ik ben je God. Ik ben je helper.


Jouw hulp komt bij Mij vandaan.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 25, 2019 12:12 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Wachter en schaduwLuisteren naar Gods stem


De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand.
(Psalm 121:5)


Wachter en schaduw

Je bent onderweg met Mij. Ik verlang ernaar dat je Mij steeds beter leert kennen. Leer Mij kennen en liefhebben als je wachter: Ik waak over je, Ik bescherm je, Ik bewaar je. Laat dat steeds meer tot je doordringen want dat zal je een gevoel van rust en geborgenheid geven, juist ook als je weg niet gemakkelijk is en als je tegenslag en tegenstand ervaart. Leer Mij ook kennen als je schaduw: in de schaduw vind je bescherming en beschutting tegen een fel brandende zon. Zo ben Ik je beschutting. Ook op deze dag. Vertrouw je leven met alles wat er is aan Mij toe.


Ik ben je wachter en je schaduw.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Mrt 26, 2019 2:12 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verdragen en vergevenLuisteren naar Gods stem


Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
(Kolossenzen 3:13)


Verdragen en vergeven

Waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren altijd dingen die de ander pijn doen en kwetsen. Zo is dat ook in jouw leven. Vandaag vraag Ik je te luisteren naar deze radicale oproep: verdraag elkaar en vergeef elkaar! Er worden geen voorwaarden bij genoemd. Dat gaat ver. Maar de vergeving die Ik geef, gaat ook heel ver! De goddelijke vergeving die jij van Mij ontvangt, is de bron van waaruit jij ook de ander kunt vergeven. Want die twee horen echt bij elkaar: dat Ik jou vergeef en dat jij je naaste vergeeft. Blijf niet hangen in verwijten. Ga de weg van de vergeving, in Jezus' naam.


Verdraag elkaar en vergeef elkaar.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Mrt 27, 2019 2:40 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Kleed u in de liefdeLuisteren naar Gods stem


En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
(Kolossenzen 3:14)


Kleed u in de liefde

Elkaar liefhebben. Dat is het belangrijkste. Alle andere geboden die Ik geef, gaan hierop terug of komen hieruit voort. Kleed u in de liefde! Als Paulus deze woorden schrijft, ziet hij de gemeente voor zich: de eenheid van de kerk wordt altijd bepaald door de liefde. Liefde is het centrale kenmerk van verbondenheid in de gemeente. Mijn Zoon Jezus sprak er ook al over: 'Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' De woorden van Paulus komen recht uit het hart van Mijn Zoon Jezus.


Kleed u in de liefde!
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Mrt 28, 2019 1:59 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - BiddenLuisteren naar Gods stem


Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
(Kolossenzen 4:2)


Bidden

Bidden is het kloppende hart van je nieuwe leven dat door Christus mogelijk is geworden. Daarom zeg Ik tegen je: blijf bidden! Het gebeurt zo snel dat je verslapt in gebed en dat je je gebedsleven verwaarloost. Wees daarom ook waakzaam. Let erop dat Mijn tegenstander er veel belang bij heeft dat jij niet bidt! Val niet in slaap. Verslap niet. Onderschat nooit de kracht van gebed. Ik beloof je dat je door te bidden ook een dankbaarder mens zult worden. Want de weg van het gebed is ook de weg van de dankbaarheid. Langs die weg ben Ik krachtig en liefdevol aanwezig in jouw leven.


Blijf bidden! Wees waakzaam! Wees dankbaar!
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Mrt 29, 2019 7:44 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - BuitenstaandersLuisteren naar Gods stem


Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid.
(Kolossenzen 4:5)


Buitenstaanders

Als christen ben je geroepen om het evangelie te delen. Je komt regelmatig mensen tegen die Mijn Zoon Jezus nog niet kennen: dat zijn de buitenstaanders waar Paulus het over heeft. Ik vraag je om je wijs tegenover hen te gedragen. Jezus zelf is je wijsheid: Zijn liefde en bewogenheid, Zijn oprechtheid en inzicht vormen jouw leidraad. En je mag elke gelegenheid die Ik je geef, opmerken en er gebruik van maken. Nu is er nog de tijd voor! Want Ik ben als Vader op zoek naar Mijn verloren kinderen. Laat je daarom leiden door Mijn Geest, bij elke gelegenheid die Ik je bied.


Gedraag je wijs en liefdevol tegenover buitenstaanders.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten