Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Mrt 10, 2019 7:39 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Levenswandel
Luisteren naar Gods stem


Door ​Jezus​ wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen.
(Efeziërs 4:21)


Levenswandel

Ik nodig je uit om te kijken naar Jezus en te zien hoe Hij leefde. Hij was volkomen zuiver en eerlijk, vol liefde en ontferming, nederig en zachtmoedig. Als je Zijn leven en voorbeeld dieper op je in laat werken, zul je merken dat je een afkeer krijgt van je eigen oude levenswandel waarin nog zoveel plaats is voor onechtheid en bedrog, hoogmoed en hardheid, bedrog en verkeerde verlangens. Geef die levenswandel op. Laat je leiden door Mijn Geest. Kijk met de ogen van je hart naar Jezus. Door Hem zal je steeds opnieuw duidelijk worden hoe je nieuwe leven eruit ziet.


Kijk naar Jezus en geef je oude levenswandel op.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 11, 2019 12:43 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - BoosheidLuisteren naar Gods stem


Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de ​duivel​ geen kans.
(Efeziërs 4:26-27)


Boosheid

Ik ken de boosheid die er in je is. Soms komt die ook naar buiten als je kwaad reageert op iets wat er gebeurt in je leven. Soms blijft die boosheid van binnen zitten en richt dan schade aan aan je ziel. Je boosheid is vaak de beste reactie op wat er gebeurt: onrecht, oneerlijkheid. Je voelt je machteloos. Maar pas er voor op dat je boosheid je tot zonde leidt doordat je een ander onnodig bezeert. Geef je boosheid aan Mij. Laat de boosheid niet lang zitten. Want zo krijgt de duivel voet aan de grond in jouw ziel. Geef hem geen kans!


Geef je boosheid aan Mij. Geef de duivel geen kans.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Mrt 12, 2019 1:54 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De liefde van GodLuisteren naar Gods stem


Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
(Romeinen 8:38-39)


De liefde van God

Ik ben met je. Altijd. In alle omstandigheden. In jouw lijden en zuchten, in jouw alleen-zijn en verdriet kun je heel snel het gevoel hebben dat je er echt alleen voor staat. Dat je verlaten bent. Dat Ik je niet meer zie. Maar weet dit: niets van wat je meemaakt, niets van wat er met jou en om jou heen gebeurt, niets van datgene waarover je zo diep bezorgd bent, niets daarvan kan jou scheiden van de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde die Ik je in Jezus Christus heb gegeven. In Jezus Christus heb Ik jou lief met alles wat in Mij is. Altijd. Ik laat je nooit los.


Niets kan jou van Mijn liefde scheiden.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Mrt 13, 2019 11:16 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - KruisLuisteren naar Gods stem


Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen'.
(Matteüs 16:24)


Kruis

Luister en kijk naar Mijn Zoon Jezus. Blijf niet op afstand staan. Dat kan niet. Als je een gekruisigde Heer volgt, zal dat kruis ook in jouw leven vorm krijgen. Zeg het vandaag eens een paar keer hardop tegen jezelf: 'Ik volg een gekruisigde Heer. Ik volg een gekruisigde Heer.' Als je gaat in het spoor van Mijn Zoon, zul je kruiservaringen kennen: momenten van zelfverloochening, momenten van verwerping vanwege de ene Naam, momenten van niet de waan van de dag maar de Zoon van God volgen. Neem je kruis op. Ga achter Jezus aan. Hij is je kegruisigde Heer. En jij bent Zijn leerling.


Volg mijn Zoon Jezus. Neem je kruis op je.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Mrt 14, 2019 2:03 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gods nabijheidLuisteren naar Gods stem


Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
(Romeinen 3:23-24)

Gods nabijheid

Mijn Zoon Jezus Christus is gekomen om je te bevrijden van jouw zonde. Maar weet je eigenlijk wel wat het diepste wezen van de zonde is? Dat je los van Mij probeert te leven en dat je daardoor niet in Mijn nabijheid bent. Zonde is: weglopen uit Mijn nabijheid. Zonde is: Mij niet eren om Mijn heerlijke aanwezigheid. Zonde is: vreugdeloos leven omdat je weigert in het licht van Mijn goedheid je weg te gaan. Mijn Zoon Jezus is gekomen om dat allemaal weer mogelijk te maken. Want dit is genade: Mij kennen als de gunnende en gevende God, die je liefdevol aanneemt en omarmt.

Zoek Mijn nabijheid en vind het leven.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Mrt 15, 2019 2:12 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Eén mensLuisteren naar Gods stem


Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
(Romeinen 5:19)

Eén mens

Mijn kind, als Ik vandaag tegen je zeg dat alle mensen zondaars zijn, zeg Ik dat uit liefde. Ooit bracht één mens door ongehoorzaamheid de zonde in de wereld. Vanaf toen was er de vervreemding tussen Mij en mensen, tussen jou en Mij. Zonder Mijn Zoon Jezus zou dat zo zijn gebleven: dat je als mens gevangen zit in de zonde en in zondige patronen. Maar vandaag zeg Ik het weer tegen je: zo is het niet gebleven! Je kent Jezus, de ene mens die volmaakt gehoorzaam was en de weg van de volmaakte liefde ging. Als je Hem liefhebt, ben je in Mijn ogen een rechtvaardig mens!

In Mijn ogen ben jij een rechtvaardige!

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 16, 2019 12:48 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - LachenLuisteren naar Gods stem


Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich.
(Psalm 126:1-2)


Lachen

Ik ben in staat om grote dingen te doen, ook in jouw leven! Ik kan een complete ommekeer bewerken in het leven van Mijn kinderen. Als je het Oude Testament leest, zie je steeds opnieuw dat Ik voortdurend genadig en bevrijdend om Mijn kinderen heen ben. Deze bevrijdende genade tovert een lach op hun gezichten. Lachen hoort er helemaal bij als je in Mij gelooft. Dat is niet alleen iets voor mensen die van zichzelf een vrolijke natuur hebben. Ik wil een lach op je gezicht toveren! Want Ik bevrijd je en breng een ommekeer. Denk aan Mijn genade. Dat maakt je blij.


Ik wil een lach op je gezicht toveren.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 18, 2019 2:22 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - WaterLuisteren naar Gods stem


Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
(Psalm 126:4)


Water

Soms heb je een tijdlang het gevoel dat je in de woestijn bent: je hebt geen overzicht meer, voelt je onrustig en verward, er gebeuren veel verdrietige dingen, je voelt je niet gekend en begrepen, je bent teleurgesteld in mensen en je vraagt je af waar Ik ben in al deze dingen. Blijf Mij dan toch zoeken. Ook al voelt het als een woestijn. Ik wil een oase brengen in die woestijn. Een plek waar weer water stroomt. Waar je opnieuw ervaart dat het leven goed is en dat Ik er toch ben. Mijn Geest wil stromen in jouw leven. Levend water!


Ik doe water weerkeren in de woestijn.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 18, 2019 2:24 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - BouwenLuisteren naar Gods stem


Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.
(Psalm 127:1)


Bouwen

Vaak wille Mijn kinderen de dingen in eigen kracht doen. Dat zit er diep in. Ook bij jou. Al vanaf je jongste jeugd zeg je het: ‘Ikke zelf doen.’ Als je groeit in geloof, als je verder komt op de weg die Ik met je ga, dan ontdek je steeds meer dat je kunt werken en zwoegen wat je wilt, maar dat het geen vrucht draagt als het niet van Mij komt. Geef daarom al je eigen zwoegen en bouwen, hoe goed bedoeld ook, op om te leven vanuit deze regel in Mijn koninkrijk: ‘Kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Laat los. En laat Mij werken.


Ik wil in jouw leven werken.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Mrt 19, 2019 3:43 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Splinter en balkLuisteren naar Gods stem


Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
(Matteüs 7:3)


Splinter en balk

Naar anderen kijken is een manier om niet naar jezelf te hoeven kijken. Je bent maar wat vaak bezig met de fouten van je naaste. Je weet vaak haarscherp aan te wijzen wanneer iemand een misser heeft begaan. Of verkeerd heeft gereageerd. Of weer eens in zijn of haar oude patroon is teruggevallen. Vandaag nodig Ik je uit om niet zoveel aandacht te besteden aan de splinter in het oog van je naaste. Merk de balk in je eigen oog op. Durf je eigen tekortkomingen onder ogen te zien. Wees niet bang dat Ik je zal afwijzen om je fouten. Ik ken ze allang. Ik houd er niet minder om van jou.


Merk de balk in je eigen oog op.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten