Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 02, 2019 4:21 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vrucht dragen


Luisteren naar Gods stem


Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
(Johannes 15:4)


Vrucht dragen

Ik wil graag dat je vrucht draagt. Want je leven kan opbloeien in liefde, geduld, trouw en al die andere mooie eigenschappen die Ik je door Mijn Geest wil geven. Dit is daarvoor nodig: dat je in Jezus blijft en dat je je steeds opnieuw met Hem verbindt zodat Hij in jou kan zijn. Luister daarom naar wat Hij zegt. Laat Zijn woorden steeds weer bij je binnenkomen. Langs die weg zul je vrucht dragen, blijvende vrucht: liefde, geduld, vergevingsgezindheid, trouw. Probeer dat allemaal niet op eigen kracht te krijgen. Dat zal je niet lukken. Laat Mij het aan je mogen geven. Door Jezus. Door Mijn Geest.


Ik wil dat je vrucht draagt. Blijf in Jezus.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 02, 2019 4:22 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De HEER!Luisteren naar Gods stem


De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
(Exodus 34:6)


De HEER!

Zo ben Ik. Zo heb Ik Me voorgesteld aan Mozes toen Hij me vroeg om Mijn luister te mogen zien. Dit is Mijn luister, Mijn heerlijkheid, Mijn glorie: dat Ik liefdevol en genadig ben, geduldig, trouw en waarachtig. Zo wil Ik dat je Mij kent. Zo ben Ik voor jou. Leer Mijn liefde kennen, nog beter dan je die nu al kent. Ik hou van jou. Ik heb de wereld lief. Mijn liefde wordt zichtbaar in Mijn onuitputtelijke genade, in Mijn eindeloze geduld, in Mijn vasthoudende trouw en in Mijn blijvende waarachtigheid. Ik ben je God. Mijn naam is: Liefde.


Ik ben liefdevol en genadig. Nu en altijd.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 04, 2019 2:06 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Hulp en hoopLuisteren naar Gods stem


Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.
(Psalm 146:5)


Hulp en hoop

Er zijn in je leven heel veel momenten waarop je hulp nodig heb. En het zijn niet altijd mensen waarop je dan kunt bouwen. Mensen zijn niet altijd betrouwbaar, mensen vallen soms tegen en kunnen je uiteindelijk niet redden. Zoek daarom je hulp bij Mij. Dat is de weg waarlangs je gelukkig wordt, zelfs in moeilijke omstandigheden. Ik ben de God die van mensen houdt zoals ze zijn, speciaal van mensen in de verdrukking: de gevangenen, de hongerigen, de blinden, de gebogenen, de mensen in nood. Voor hen en voor alle mensen en ook voor jou is er geluk, als je je hoop op Mij vestigt.


Vestig voor hulp je hoop op Mij.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 04, 2019 2:06 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Hulp en hoopLuisteren naar Gods stem


Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.
(Psalm 146:5)


Hulp en hoop

Er zijn in je leven heel veel momenten waarop je hulp nodig heb. En het zijn niet altijd mensen waarop je dan kunt bouwen. Mensen zijn niet altijd betrouwbaar, mensen vallen soms tegen en kunnen je uiteindelijk niet redden. Zoek daarom je hulp bij Mij. Dat is de weg waarlangs je gelukkig wordt, zelfs in moeilijke omstandigheden. Ik ben de God die van mensen houdt zoals ze zijn, speciaal van mensen in de verdrukking: de gevangenen, de hongerigen, de blinden, de gebogenen, de mensen in nood. Voor hen en voor alle mensen en ook voor jou is er geluk, als je je hoop op Mij vestigt.


Vestig voor hulp je hoop op Mij.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 04, 2019 2:07 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zo kostbaarLuisteren naar Gods stem


Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.
(Jesaja 43:4)


Zo kostbaar

In deze woorden kijk je recht in Mijn hart. Ik spreek ook jou er nu mee aan. Laat de woorden die bij je binnenkomen. Jij bent z'o kostbaar in Mijn ogen, wat andere mensen ook over je mogen zeggen of denken! Jij bent voor Mij zó waardevol, dat Ik alles voor je over heb! Ik houd zóveel van jou, dat Ik het nauwelijks in woorden kan uitdrukken! Ik heb Mijn liefde voor jou uitgedrukt in Mijn Zoon: Jezus, jouw Verlosser. Ken Hem, dan ken je Mij! Heb Hem lief, dan heb je Mij lief. Ik heb alles voor je over. Al Mijn liefde besteed ik aan jou, Mijn mens.


Jij bent zó kostbaar in Mijn ogen!

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Mrt 05, 2019 2:57 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - NaasteLuisteren naar Gods stem


Pleeg geen ​overspel, pleeg geen ​moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
(Romeinen 13:9)


Naaste

Ik heb jou lief. Mijn kind. En dit is wat Ik wil: dat jij je naaste liefhebt. Alle geboden die er zijn, alle voorschriften die je kunt bedenken, komen hierop neer: 'Heb je naaste lief als jezelf'. Ik heb jouw naaste geschapen naar Mijn beeld. Ook jou heb Ik naar Mijn beeld geschapen. In jezelf en in je naaste ontmoet je daarom Mij. Dát is de reden waarom jij je naaste en jezelf moet liefhebben. Doe dus niet je best om je aan allerlei geboden te houden. Dit ene is het allerbelangrijkste: 'Heb je naaste lief als jezelf'. Wie is vandaag jouw naaste?


Heb je naaste lief!


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Mrt 06, 2019 8:45 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Geen andere kennisLuisteren naar Gods stem


Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.
(1 Korintiërs 2:2)


Geen andere kennis

Ik heb de wereld zo lief gehad, dat Ik mijn eniggeboren Zoon heb gegeven. Geloof in Hem. Dan heb je eeuwig leven. Nu al. Het diepste wat Jezus op aarde deed, werd zichtbaar in Zijn kruisiging. Hij gaf Zijn leven voor jou. Ken Hem daarom als de gekruisigde. Ken Hem als degene die kwetsbaar en zwak werd, in alle opzichten een echt mens voor echte mensen. Ook voor jou. Laat vandaag tot je doordringen wat het allerbelangrijkste is: Jezus Christus kennen als de gekruisigde. Jouw zonden en wonden worden door Hem vergeven en genezen. Kom thuis in de hemelse omhelzing vanaf het kruis. Hij spreidde Zijn armen voor jou.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Mrt 07, 2019 3:07 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - GraankorrelLuisteren naar Gods stem


Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
(Johannes 12:24)


Graankorrel

Luister goed naar deze woorden. Toen Mijn Zoon Jezus ze sprak, had Hij het allereerst over Zichzelf. Hij zag de weg voor zich die Hij moest gaan: het sterven van de kruisdood is het vallen van de graankorrel in de aarde. Maar het gaat vervolgens ook over jou als Zijn volgeling: als je achter Jezus aan gaat, dan zal ook jouw leven als een graankorrel in de grond gestopt worden. Alleen langs die weg zul vrucht kunnen dragen. Dat is een waarheid die pijn doet. Maar Ik hoop dat je ontdekt dat ook jouw pijn een plek heeft in Mijn koninkrijk waarin Jezus jou veel vrucht wil laten dragen.


Als je als een graankorrel sterft, zul je veel vrucht dragen.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 09, 2019 5:41 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Door verdriet overstelptLuisteren naar Gods stem


Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
(Psalm 13:3)


Door verdriet overstelpt

Als je leven pijn doet doordat je in je leven lijden ervaart, moet je leren om daarmee om te gaan. Dat is niet gemakkelijk. Je lijdt liever niet. Je bent liever niet bezorgd. Je wilt geen pijn. Je zou het verdriet graag uit je leven bannen. En toch komt het je leven binnen. Gebruik dan deze Psalmwoorden om je met alles wat er is naar Mij toe te wenden. Roep je verdriet uit. Je mag klagen bij Mij. Ik luister. Ik troost. Roep het uit naar Mij als je hart wordt overstelpt door verdriet en als je ziel wordt gekweld door zorgen.


Ik luister naar je zorgen. Ik zie je verdriet.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 09, 2019 5:42 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - ReddenLuisteren naar Gods stem


God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
(Johannes 3:17)


Redden

Ik weet hoeveel er mis is met de wereld die Ik heb gemaakt. Ik weet wat er kapot is in mensenlevens. Ik weet van de momenten waarop jij valt en kiest voor het kwaad. Ik weet dat niemand zichzelf kan redden. Daarom heb Ik Mijn Zoon gestuurd naar de wereld. Niet om een oordeel te vellen. Niet over de wereld, niet over mensen, niet over jou. Ik heb Mijn Zoon Jezus gestuurd om redding te brengen: vrijheid en vergeving, goedheid en genade, alles wat nodig is voor een nieuw begin. Ik oordeel niet. Ik red. Want Ik heb de wereld en Ik heb jou lief!


Ik oordeel niet. Ik breng redding.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten