Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Feb 09, 2019 12:33 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Houd moed

Luisteren naar Gods stem


Ik heb dit gezegd opdat jullie ​vrede​ vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
(Johannes 16:33)


Houd moed

Ik wil dat je vrede vindt bij Jezus. Hij heeft zoveel gezegd toen Hij op aarde was. Woorden van liefde. Woorden van bemoediging. Woorden ook die lieten zien dat het niet gemakkelijk en vanzelfsprekend is om de weg van het geloof te gaan. Je krijgt het ook zwaar te verduren. Maar dan ben je niet alleen. Jezus, die de moeilijkste weg is gegaan, de weg van het kruis, is bij je. Houd daarom moed. Laat je niet ontmoedigen. Jezus is Overwinnaar. Mijn Zoon heeft de wereld overwonnen. Hij is sterk genoeg om ook jou te laten winnen. Houd moed. Vind vrede.


Houd moed. Ik heb de wereld overwonnen.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Feb 10, 2019 4:43 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zo barmhartig


Luisteren naar Gods stem


Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.
(Efeziërs 2:4-5)


Zo barmhartig

Mijn barmhartigheid is de bron van jouw nieuwe leven. Ik ben barmhartig, nog barmhartiger dan je dacht. Ik heb een liefde voor je opgevat die onvoorstelbaar groot is. Jij was dood door je zonden. Maar daar wilde Ik het niet bij laten. Dat kon Ik ook niet, omdat Ik overstroom van liefdevolle barmhartigheid. Zo ben Ik: onuitputtelijke liefde! Ik heb je daarom samen met Christus levend gemaakt. Hij stierf jouw dood. En nu leef jij. Laat dat tot je doordringen: je bent levend! Je leeft! Je hebt het leven van Christus in je. De dood is overwonnen. Leef daarom met alles wat in je is het nieuwe leven!


Ik heb je samen met Christus levend gemaakt.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Feb 11, 2019 3:44 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Samen groeien


Luisteren naar Gods stem


Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: ​Christus.
(Efeziërs 4:15)


Samen groeien

Houd je aan de waarheid. Dit is de waarheid: Ik heb je naar Mijn beeld geschapen en Ik heb je lief met een eeuwige liefde! Heb de ander lief, ieder mens die je op je levensweg tegenkomt. Ga samen met je naasten de weg van de wederzijdse liefde. Zo zul je, samen met al Mijn kinderen, toegroeien naar Christus die het Hoofd is van Mijn kerk op aarde. Je zult meer en meer op Hem gaan lijken. Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn bewogenheid en Zijn wijsheid zullen je leven steeds meer gaan kleuren. Daarvoor heb Ik je geschapen. Daarvoor leef je op aarde.


Houd je aan de waarheid en heb lief.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Feb 12, 2019 2:55 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De liefde


Luisteren naar Gods stem


De ​liefde​ is geduldig en vol goedheid. De ​liefde​ kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
(1 Korintiërs 13:4)


De liefde

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Mijn bedoeling met jouw bestaan op aarde is dat Mijn liefde zichtbaar wordt in jouw leven. Laat je door Mij liefhebben. En laat de liefde die je van Mij ontvangt een bron zijn van geduld met jezelf en met de mensen om je heen. Ik ben goed. Wees ook goed. Laat er in je leven geen plaats zijn voor afgunst, ijdel vertoon en zelfgenoegzaamheid. Laat Mijn liefde de toon zetten in alles wat je denkt en doet en voelt. Ik heb je lief. Heb lief. Leef uit liefde.


Mijn liefde is geduldig en vol goedheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Feb 13, 2019 1:31 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Niet zelfzuchtig


Luisteren naar Gods stem


De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent ​het kwaad​ niet aan.
(1 Korintiërs 13:5)


Niet zelfzuchtig

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Ik nodig je uit om Mijn liefde je leven te laten kleuren. Wees daarom niet grof, maar zoek zachtmoedigheid. Wees niet op jezelf gericht en alleen maar uit op je eigen belang. Zie de ander, heb je naaste lief, zet hem of haar in je gedachten op een voetstuk. Laat je niet boos maken. En reken het kwaad dat een ander je aandoet niet aan. Ik reken jou je kwaad ook niet aan. Ik heb je lief. Heb daarom je naaste lief. Wees er voor de ander. Liefdevol. Leef uit liefde.


Heb lief en wees niet zelfzuchtig.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Feb 15, 2019 2:24 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Waarheid


Luisteren naar Gods stem


De liefde verheugt zich niet over het ​onrecht​ maar vindt vreugde in de waarheid.
(1 Korintiërs 13:6)


Waarheid

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Leef in die liefde. En je zult merken dat het onrecht dat anderen overkomt voor jou nooit meer een bron van vreugde is. Leedvermaak zal uit je leven verdwijnen omdat je je naaste, wie hij of zij ook is, alleen nog het goede gunt: eerlijkheid en recht. Als je leeft uit Mijn liefde, zul je ook steeds meer gaan houden van de waarheid. Er zal geen plaats voor leugens meer zijn. Je zult oprechtheid zoeken, eerlijkheid, betrouwbaarheid. Dat alles komt mee met de liefde die Ik je geef. Leef uit liefde!


Liefde verheugt zich over de waarheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Feb 15, 2019 2:25 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Geloof, hoop, liefde


Luisteren naar Gods stem


Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
(1 Korintiërs 13:7)


Geloof, hoop, liefde

Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Als je Mijn liefde leert kennen en ervaren, zul je verdraagzamer worden. Fouten die anderen maken, moeilijke dingen die je overkomen, tegenslagen - vanuit de liefde zul je steeds meer kunnen verdragen. Houd vol! Dat kun je omdat je Mijn liefde kent. Wees vol vertrouwen. Wees hoopvol. Leer het optimisme van Mijn liefde kennen. Geloof in Mij: Ik ben liefde. Hoop op Mij: Ik ben trouw. En ga zo de weg van de liefde die ook Jezus is gegaan, gelovend, hopend en liefhebbend. Ik ben je God. Leef uit liefde.


Liefde gelooft en hoopt alles.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Feb 17, 2019 4:33 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Met daden


Luisteren naar Gods stem


Kinderen, we moeten niet ​liefhebben​ met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
(1 Johannes 3:18)


Met daden

Ik ben je God en jij bent Mijn kind. Ik heb je geschapen en geroepen om lief te hebben. Ook op deze dag die je van Mij ontvangt. Heb lief, maar laat het niet bij goede woorden en mooie gedachten. Ik wil dat je echt en concreet liefhebt: met daden dus. Waarachtig. Wees behulpzaam als je naaste hulp nodig heeft. Geef tijd als je naaste aandacht nodig heeft. Geef geld als je naaste daarom vraagt. Blijf geduldig als je naaste veel van je vergt. Laten jouw daden van liefde het licht zijn in het leven van je naaste. Ga de weg van de liefde.


Heb waarachtig lief, met daden.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Feb 17, 2019 4:34 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Hulp


Luisteren naar Gods stem


Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 124:8)


Hulp

Je bent onderweg in het leven dat Ik je heb gegeven. Weet dat Ik er altijd bij ben! Als je hulp nodig hebt, zoek Mij dan. Mijn naam is: HEER. Ik ben die Ik ben. Ik ben erbij. Ik ga met je mee onderweg. Ik heb de hemel en de aarde geschapen. Maar Ik heb ook jou geschapen, en deze dag, en dit moment. Laat Mij steeds opnieuw je Helper zijn. Probeer het niet steeds zelf te doen. Laat los wat je zo graag vasthoudt en laat Mij het vasthouden. Zo ben Ik je Helper. Ga maar op weg. Onbevangen. Met Mijn hulp.


Jouw hulp is in Mijn naam.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5250
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Feb 18, 2019 2:49 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Licht dat leven geeft


Luisteren naar Gods stem


Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
(Johannes 8:12)


Licht dat leven geeft

Licht. Er moet licht zijn! Ook vandaag in jouw leven. Licht is een van de meest krachtige namen voor Mijn Zoon Jezus. Zie het het licht van de zon, het licht van een brandend vuur, het licht van een lantaarn in een donkere nacht, het licht dat ontwaakt op een vroege lentemorgen. Het licht kent zoveel verschillende verschijningsvormen. Luister naar Jezus als Hij zegt: ‘Ik ben het licht.’ Want dat is Hij. Jezus is het Licht voor de wereld. Volg Hem. Loop nooit meer in de duisternis. Laat het licht van Jezus ook schijnen in jouw hart en in jouw leven. Leef licht!


Wandel in het licht, niet in de duisternis.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 6 en 0 gasten