Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 19, 2018 11:14 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vredestichters


Luisteren naar Gods stem


Gelukkig de vredestichters, want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.
(Matteüs 5:9)


Vredestichters

Alle mensen verlangen naar vrede. Jij ook. Maar je leeft in een wereld vol ruzie en geweld. Er zijn oorlogen. Mensen staan elkaar naar het leven. En wat is er veel kapot in relaties. Misschien denk je zelfs dat het niet anders kan. Ook in jouw leven. Maar luister dan naar mijn Zoon Jezus. Hij zegt dat het wel anders kan. En Hij roept jou vandaag op om iemand te zijn die vrede brengt in een wereld vol onvrede en ruzie. Wil je dat? Als je je laat vullen met Mijn Geest gaat het gebeuren. Dan komt er vrede in jou. En die vrede kun je uitdelen aan de mensen om je heen.


Mijn kind, wees een vredestichter.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Za Okt 20, 2018 11:22 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Jullie gerechtigheid


Luisteren naar Gods stem


Als jullie ​gerechtigheid​ niet groter is dan die van de ​schriftgeleerden​ en de ​farizeeën, zullen jullie zeker het ​koninkrijk van de hemel​ niet binnengaan.
(Matteüs 5:20)


Jullie gerechtigheid

Ik ken je verlangen om voor Mij te leven. Ik weet dat je graag kiest om het goede te doen. Maar let erop dat dat niet alleen maar buitenkant is. Dat was vaak wel zo bij de schriftgeleerden en farizeeën: ze hielden zich van buiten aan mijn regels en wetten. Maar van binnen waren ze heel anders. Daar zag Ik vaak jaloersheid, hoogmoed, eerzucht, onzuiverheid en liefdeloosheid. Laat dat bij jou niet zo zijn. Laat jouw gerechtigheid, jouw goedheid en gehoorzaamheid, niet alleen van buiten zitten maar ook en vooral van binnen. Laat je daarvoor leiden door Mijn Geest. Hij is er. Hij woont in je. Geef Hem alle ruimte!


Ik geef je door Mijn Geest innerlijke goedheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 22, 2018 12:16 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Niet trots


Luisteren naar Gods stem


HEER, niet trots is mijn ​hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
(Psalm 131:1)


Niet trots

Eens dichtte David, mijn dienaar, deze woorden. Vandaag lees jij ze. Herken je wat David zegt? Hij schreef deze woorden op toen hij heel dicht bij Mij leefde (dat was ook wel eens anders). En Ik nodig je uit om deze woorden tot de jouwe te maken. Wees niet trots en hoogmoedig - wees nederig, wees iemand die weet dat je niet zonder Mij kunt. Wees niet met grootse dingen bezig en grijp niet te hoog - leer Mij te zien in het kleine en het gewone van het leven van elke dag. Laat Mij groot zijn in jouw leven. Dan leer je trots en hoogmoed vanzelf af.


Laat Mij groot zijn in jouw leven.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 22, 2018 12:17 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Liefde en trouw


Luisteren naar Gods stem


Mogen ​liefde​ en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je ​hart.
(Spreuken 3:3)


Liefde en trouw

Deze woorden wil Ik je vandaag meegeven. Ze gaan over Mij. Want Ik ben liefde en trouw. Dat is Mijn wezen. Zo ben ik: vol liefde, genadig, vasthouden, volhardend. Mijn liefde laat jou nooit los. Ook in jou vind Ik die liefde en trouw terug. Want Ik heb je naar Mijn beeld geschapen. Misschien ben je ze onderweg wel kwijtgeraakt, die eigenschappen die Ik je gaf. Zoek ze weer op en zorg dat ze je niet weer verlaten. Wind ze om je hals, schrijft ze in je hart. Liefde. Trouw. Genade. Vasthoudendheid. En weet dat het Mijn Geest is die jou daarin helpt en leidt.


Laten Mijn liefde en trouw je nooit verlaten.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 24, 2018 11:29 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De weg van de liefde


Luisteren naar Gods stemGa de weg van de ​liefde, zoals ​Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
(Efeziërs 5:2)


De weg van de liefde

Je bent op weg, samen met Mij. Dat is waar je naar verlangt: onderweg zijn in Mijn koninkrijk. Ga je weg met hart en ziel, ook vandaag, bij alles wat er op je af komt. En laat het de weg van de liefde zijn. Dat is wat Ik van je vraag: het hoogste, het beste, het mooiste is het om de weg van de liefde te gaan zoals Mijn Zoon dat heeft gedaan. Hij heeft jou liefgehad net zoals Ik jou liefheb. Hij heeft Zichzelf gegeven voor jou, als een geurige gave voor Mij. Zoals Jezus de weg van de liefde ging, zo vraag Ik jou vandaag die weg te gaan.


Ga de weg van de liefde, zoals Christus.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 24, 2018 11:30 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Aankloppen


Luisteren naar Gods stem


Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
(Openbaring 3:20)


Aankloppen

De woorden die je nu leest, zijn de woorden die Ik nu spreek. Op dit moment zeg Ik het tegen jou. Ik sta voor je. Ik klop aan de deur van je hart. Doe je open? Hier en nu? Dan zal Ik binnenkomen om te wonen in je hart. Ik geef Mezelf aan jou als jij jezelf aan Mij geeft. Ik wil samen met je eten, met je aan tafel zitten, het leven met je delen. Vind je het moeilijk om de deur open te doen? Vanwege pijn, of verdriet, of falen? Doe toch open. Niets hoeft in de weg te staan. Open de deur van je hart maar.


Ik sta voor je deur en klop aan.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 26, 2018 3:06 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vriendelijk


Luisteren naar Gods stem


Als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?
(Matteüs 5:47)


Vriendelijk

Het koninkrijk is nabij! Mijn nieuwe wereld is binnen je bereik! Dat is wat Mijn Zoon Jezus zegt. Hoor naar Hem. Die nieuwe wereld bloeit open als jij vriendelijk bent voor alle mensen. Wees het niet alleen voor de mensen die dichtbij je staan, voor de mensen die van je houden, voor de mensen van wie jij houdt. Want dat kunnen heidenen ook, mensen die niet geloven in Mijn nieuwe wereld. Maar jij, kind van Mij, jij kunt ook vriendelijk zijn voor je vijanden. Heb je vijanden lief. Bid voor wie je vervolgen. Ik ben met je alle dagen. Ook op deze dag.


Wees vriendelijk voor iedereen die op je weg komt.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 26, 2018 3:08 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Erken dat Ik God ben

Luisteren naar Gods stem


Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
(Psalm 46:11)


Erken dat Ik God ben

Je bent vaak bezig dingen voor elkaar te krijgen in je leven. Het moet gaan zoals jij graag wilt. Je vecht ervoor om iets tot stand te brengen waarvan je zeker weet dat het goed is. Maar al werkend, al doende, al vechtend merk je dat het toch niet lukt. Of dat het anders gaat dan je hoopte. Heb je Mij er al bij betrokken? Of ben je dat vergeten? Heb je al ontdekt dat Ik in je leven aan het werk ben? Soms probeer je te doen wat alleen Ik kan doen. Staak daarom de strijd. Laat het los. Ik ben God, zoveel machtiger dan jij je kunt voorstellen.


Staak de strijd. Word stil. Ik ben je God.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Okt 30, 2018 10:52 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - In vrijheidLuisteren naar Gods stem


Christus​ heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
(Galaten 5:1)


In vrijheid

Je bent vrij! Dat zeg Ik vandaag tegen je. En Ik wil graag dat je het echt tot je laat doordringen. Je bent vrij om in vrijheid te leven! Dankzij mijn Zoon Jezus Christus. Wees daarom nergens meer een slaaf van. Niet van je begeerten. Niet van je werk. Niet van wat mensen van je zeggen. Niet van de dingen die je hebt. Niet van allerlei regels en geboden. Niet van je ambities. Niet van al die andere afgoden die zich steeds opnieuw aandienen in je leven. Houd stand door je te laten leiden door mijn Geest. Want waar de Geest van Jezus is, daar is vrijheid! Je bent vrij!


Leef in vrijheid. Laat je geen slavenjuk opleggen!


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4304
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Okt 30, 2018 10:53 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Oordeel nietLuisteren naar Gods stem


Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
(Matteüs 7:1)


Oordeel niet

Er gebeuren heel veel dingen in je leven en om jou heen waar je iets van vindt. Je komt mensen tegen die anders zijn dan jij en die andere keuzes maken dan jij zou doen. Je ontdekt dat anderen fouten maken. Wat is het dan gemakkelijk om te oordelen. Maar dit vraag Ik je vandaag: oordeel niet. Oordeel niet over anderen. Oordeel niet over keuzes die zij maken en dingen die zij doen. Kijk altijd eerst naar jezelf. Naar wat er in jouw leven anders zou kunnen. Ik vraag je om mijn genade in je leven ruim baan te geven. Mijn genade voor jou en voor iedereen.


Oordeel niet. Laat Mijn genade stromen.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten