Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 08, 2018 3:10 pm

Dagelijks bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - In jou vind ik vreugdeLuisteren naar Gods stem


Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
(Marcus 1:11)


In jou vind ik vreugde

Toen Jezus op aarde gedoopt werd in de Jordaan, sprong mijn hart op van vreugde. Wat houd Ik veel van mijn Zoon! En dat heb Ik Hem laten weten, vanuit de hemel. De woorden die Ik toen sprak, echoën nog altijd na. Ze klinken nog altijd door in deze wereld die Ik liefheb. En ze zijn ook voor jou bestemd. Vandaag zeg Ik het tegen jou. Luister naar deze woorden, en laat ze afdalen in je hart: 'Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, in jou vind Ik vreugde.' Echt waar, dat zeg Ik tegen jou persoonlijk. Leef vandaag als mijn geliefde.


Ik vind vreugde in jou.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Okt 09, 2018 11:15 am

Dagelijks bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - En er was lichtLuisteren naar Gods stem


God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht.
(Genesis 1:3)


En er was licht

Ik heb de hemel en de aarde geschapen. Ik heb gezegd: 'Er moet licht komen'. En toen Ik dat gezegd had, was er licht. Ook vandaag zeg Ik het: 'Er moet licht komen'. Want er is in je leven duisternis: het donker van verdriet en zorg, het donker van tekortkomingen en falen. Luister naar mijn stem als Ik nu zeg: 'Er moet licht komen.' Ik ben het die licht brengt in je leven. Mijn licht is sterker dan jouw duisternis. Doe je ogen open en kijk naar het licht dat Ik laat schijnen. Ik ben je licht. Ik ben je redding. Je hoeft niet bang te zijn.


Ik breng mijn licht in jouw leven.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 10, 2018 11:23 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Trek wegLuisteren naar Gods stem


De HEER zei tegen ​Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je ​familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.'
(Genesis 12:1)


Trek weg

Lang, lang geleden heb ik tegen Abram gezegd dat hij weg moest gaan naar het land dat Ik hem zou wijzen. En Abram deed dat. Ik bracht hem in het beloofde land. Ook in jouw leven zijn er situaties en plekken waar je weg moet gaan. Situaties die je verbondenheid met Mij in de weg staan. Plekken waar Ik niet bij je ben omdat je daar zonder Mij probeert te leven. Ga daar weg. En richt je op het land dat Ik je wijs: het land van liefde en van leven, het land van genade en van goedheid. Daar wil Ik met je wonen. Daar ben Ik bij je.


Ga op weg naar het beloofde land van liefde.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 12, 2018 11:16 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Heb liefLuisteren naar Gods stem


Heb daarom de HEER, uw God, lief met ​hart​ en ziel en met inzet van al uw krachten.
(Deuteronomium 6:5)


Heb lief

Ik wijs je de weg naar het leven. Je leven komt op het goede spoor als je Mij liefhebt door je over te geven aan mijn genade en barmhartigheid. Heb Mij daarom lief met alles wat in je is. Wees met hart en ziel aan Mij toegewijd. Laat de innerlijke ruimte die Ik in jou geschapen heb openstaan voor mijn genegenheid voor jou en voor alle mensen. En breng alle dagen in je daden en woorden tot uitdrukking dat je leeft van mijn liefde. Geef mijn liefde handen en voeten in elke ontmoeting die vandaag plaats vindt. Ik ben de HEER. Ik ben je God. Ik heb je lief. Heb Mij lief.


Heb Mij lief met alles wat in je is.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 12, 2018 11:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Nieuwe krachtLuisteren naar Gods stem


Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
(Jesaja 40:31)


Nieuwe kracht

Ik weet wat er in je leven speelt nu. Ik weet wat moeilijk is, waar je moe van wordt, waar je zelfs uitgeput van raakt. Dit zeg Ik vandaag tegen jou, mijn kind: vestig je hoop op Mij! Ik ben erbij. Geef niet op. Ga niet bij de pakken neer zitten. Hoop doet leven. Juist in je zwakheid geef Ik je nieuwe kracht. Die zwakheid is een uitnodiging van Mij aan jou om kracht te zoeken bij Mij. Ik geef nieuwe kracht elke keer als je je op Mijn richt en liefdevol je hoop vestigt op wat ik kan doen in jouw leven. Ik genees en Ik bevrijd!


Hoop op Mij. Ik geef je nieuwe kracht.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 15, 2018 1:19 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De tijd is aangebroken


Luisteren naar Gods stem


Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het ​koninkrijk van God​ is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
(Marcus 1:15)


De tijd is aangebroken

De woorden die mijn Zoon op aarde heeft gesproken, zijn vol waarheid en genade. Ze wijzen de weg naar het leven en zijn ook voor jou bestemd. Luister naar mijn Zoon! Want het koninkrijk is nabij: de nieuwe wereld die Ik aan het scheppen ben, ligt binnen jouw handbereik. Keer je daarom af van alles wat je zelf denkt te kunnen maken. Maak je afhankelijk van het werk van de Geest in jouw leven. Hij ís aan het werk. Echt waar! Stel je open voor dat werk en ontdek dat mijn koninkrijk binnen in jou is, waar mijn Geest liefde en trouw en echtheid en geduld tot bloei brengt.


Mijn koninkrijk is heel dichtbij.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 15, 2018 1:20 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Woorden die opengaan


Luisteren naar Gods stem


Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
(Psalm 119:130)


Woorden die opengaan

Er klinken heel veel woorden in jouw leven. Woorden die jezelf denkt. Woorden van mensen om je heen. Woorden vanuit de wereld waarin je leeft. Al die woorden hebben effect op je leven. Wees je ervan bewust dat alleen Mijn woorden licht en inzicht brengen. Dat vraagt wel van je dat je bescheiden en nederig bent, dat je ervoor open staat dat Ik echt spreek in je leven. Luister daarom naar Mijn woorden. Laat ze in je leven open gaan zoals bloemen open bloeien. Mijn woorden geven licht. Mijn woorden wijzen de weg. Mijn woorden brengen je de wijsheid die je nodig hebt. Luister. Luister met heel je hart.


Als Mijn woorden opengaan, is er licht in je leven.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 15, 2018 1:21 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Een God die genadig is


Luisteren naar Gods stem


Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die ​genadig​ is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot ​vergeving​ bereid.'
(Jona 4:2)


Een God die genadig is

Je kent Jona waarschijnlijk wel. Hij kon het niet goed hebben dat Ik zo genadig en liefdevol ben. Jona gunde het andere mensen niet dat ze zich tot Mij bekeerden en gered werden. Maar bij Mij is altijd een nieuw begin mogelijk. Vandaag is dat wat Ik tegen je zeg: Ik ben genadiger dan je dacht. Ik ben liefdevoller dan je durfde te dromen. Ik ben eindeloos geduldig en mijn trouw is onuitputtelijk. Ik ben God. Ik ben jouw God. En Ik ben altijd tot vergeving bereid. Kom naar Mij. Leer Mij kennen. Ik ben je God en jij bent Mijn kind. Maak een nieuw begin.


Ik ben genadiger en liefdevoller dan je dacht.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Okt 16, 2018 11:26 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Wat boven is


Luisteren naar Gods stem


Als u nu met ​Christus​ uit de dood bent ​opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar ​Christus​ zit aan de rechterhand van God.
(Kolossenzen 3:1)


Wat boven is

Jij bent met Christus uit de dood opgewekt! Zo zie Ik jou: als een opgewekt kind van mij dat het leven van Mijn Zoon Jezus in zich heeft. Zie jezelf ook zo. En leef er ook naar. Streef naar wat boven is. Wees dus met heel je hart gericht op het hemelse koninkrijk en alles wat hoort bij dat koninkrijk: liefde, vreugde en vrede door de Heilige Geest. Dat is de hemel, waar Christus aan Mijn rechterhand zit om zijn liefdevolle macht en kracht te laten gelden. Zie Hem! Streef naar wat van Hem is! Zoek eerst Zijn koninkrijk en al het andere zal je bovendien geschonken worden.


Wees met heel je hart gericht op het hemels koninkrijk.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 17, 2018 10:52 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Door de heilige Geest


Luisteren naar Gods stem


Het ​koninkrijk van God​ is geen zaak van eten en drinken, maar van ​gerechtigheid, ​vrede​ en vreugde door de ​heilige​ Geest.
(Romeinen 14:17)


Door de heilige Geest

Ken je Mijn koninkrijk? Met alles wat in Mij is verlang Ik ernaar dat je dat koninkrijk leert kennen! Het is Mijn nieuwe wereld. De wereld waarin niet de zonde, niet het falen, niet de ellende de toon zetten. Er klinkt heel andere muziek, hemelse muziek. Mijn koninkrijk is vol van gerechtigheid: ware goedheid. Mijn koninkrijk is vol van vrede: heelheid en verzoening. Mijn koninkrijk is vol van vreugde: diepe blijdschap die je verstand te boven gaat. Mijn koninkrijk is daar waar Mijn heilige Geest waait. Open je ogen en open je hart voor die nieuwe wereld die hier en nu je leven binnenkomt in Mijn Zoon, Jezus Christus!


Mijn koninkrijk is waar de Geest van Jezus waait.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten