TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 13, 2018 11:33 am

Dagelijks bijbelmoment - Tussen geloof en ongeloofVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Marcus 9:14-27

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. (Marcus 9:24)


Tussen geloof en ongeloof

Deze uitspraak van de vader van een zieke jongen wordt al eeuwenlang herkend door Jezus' volgelingen. Hier wordt verwoord wat we ervaren: we geloven - vrucht van de Geest - maar er is ook zoveel wat ons verleidt tot ongeloof. Het is allemaal niet klip en klaar. Ons vertrouwen wankelt vaak. Want geloven is een aangevochten zaak. Dat we dat hardop mogen zeggen, is pure genade. We hoeven ons niet geloviger voor te doen dan we zijn. Juist als we dat ontdekken, kan er ook een verlangen gaan groeien om tóch te geloven. En we zoeken onze toevlucht tot de Geest van de Heer omdat hij de vrucht van het geloof in ons leven zorgzaam en voorzichtig toch tot bloei kan brengen.


Gebed: Heer, ik geloof en ik geloof niet. Geef me uw Geest en laat geloof mogen rijpen in mijn hart en leven. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl) - Tussen geloof en ongeloof
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 16, 2018 12:09 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: zachtmoedigheidVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Galaten 5:16-25

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid... (Galaten 5:22-23)


Vrucht van de Geest: zachtmoedigheid

Het woord zachtmoedigheid roept een groot verlangen op. Want we herkennen allemaal wel dat er in ons leven en in onze omgang met mensen zomaar een harde en veroordelende houding kan zitten. We vinden het vaak belangrijk om op onze strepen te staan, ons gelijk te halen, ons de kaas niet van het brood te laten eten. Juist daarom denken we misschien dat zachtmoedigheid voor watjes is, voor softe mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar het ligt toch anders: er is namelijk veel moed voor nodig om zacht te zijn, kwetsbaar, authentiek, oprecht. Jezus heeft het voorgedaan: hij was de zachtmoedigheid in eigen persoon. Hij zegt: 'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart'.


Gebed: Heer, leer me door uw Geest zachtmoedig te zijn in de omgang met mijn naaste. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jul 17, 2018 12:53 pm

Dagelijks bijbelmoment - Zijn zachtmoedigheidVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Matteüs 11:25-30

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. (Matteüs 11:29)


Zijn zachtmoedigheid

We leven in een wereld waarin we er op getraind worden om voor onszelf op te komen. Als jou onrecht wordt aangedaan, moet je zorgen dat dat recht wordt gezet. Als je vooruit wilt komen, moet je zorgen dat je daadwerkelijk vooraan staat. Als je wilt winnen, moet je zorgen dat dat ook gebeurt, ook al vallen er slachtoffers. Hoe anders is Jezus: zachtmoedig en nederig van hart. Hoe anders ben jij? Is Jezus’ zachtmoedigheid de jouwe geworden? Heb je de moed om zacht-moed-ig te zijn? Want dat doet ook zeer. In zijn voetspoor mogen we het afleren om hier op aarde altijd als winnaar uit de bus te komen. In de kracht van zijn Geest kunnen we leren de weg van zachtmoedigheid te gaan.


Gebed: Heer, ik wil heel graag dat uw zachtmoedigheid de mijne wordt. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 18, 2018 12:08 pm

Dagelijks bijbelmoment - Zachtmoedig en mildVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: 2 Korintiërs 10:1-6

Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen. (2 Korintiërs 10:1)


Zachtmoedig en mild

Paulus is niet bepaald ‘on speaking terms’ met de gemeenteleden in Korinte. Daarover gaat hij schrijven in zijn tweede brief aan hen. Maar dat wil hij niet doen vanuit zijn eigen gelijk of op een onnodig confronterende manier. Daarom herinnert hij zichzelf en zijn lezers eerst aan de mildheid van Christus. Want soms kun je vanuit je terechte verongelijktheid of boosheid dingen zeggen die kwetsend zijn. Maar dat zou Jezus nooit doen. Als je met hem verbonden blijft, dan is zijn mildheid de jouwe. Strek je daarom net als Paulus uit naar Jezus’ mildheid. Wees vriendelijk, ook als je confronterend moet zijn.


Gebed: Heer Jezus, geef dat uw zachtmoedigheid en mildheid steeds meer de mijne worden. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jul 19, 2018 11:10 am

Dagelijks bijbelmoment - Zachtmoedige koningVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Matteüs 21:1-9

Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. (Matteüs 21:5)


Zachtmoedige koning

Jezus is een zeer bijzondere koning. Hij wil dicht bij de mensen zijn. Niet hoog op een paard, niet in een gouden koets, maar op een kleine ezelin, dichtbij de grond. Alle mensen kunnen Hem aanraken. Zo leert hij ons wat zachtmoedigheid en nederigheid is. Niet groot denken over jezelf, maar er zijn voor anderen. Als jij in Jezus' voetspoor koninklijk wilt leven, als je de Geest de vrucht van de zachtmoedigheid in je leven wilt laten opbloeien, wees er dan voor de ander en heb de moed om zacht te zijn. Zo geef je je leven dat ten diepste het leven van Christus in jou is.


Gebed: Koning Jezus, maak me zachtmoedig en nederig zoals u. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 20, 2018 11:23 am

Dagelijks bijbelmoment - Wijs en zachtmoedigVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Jakobus 3:13-18

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. (Jakobus 3:13)


Wijs en zachtmoedig

Wijs en verstandig zijn, wie wil dat niet? Het is zelfs een van mijn diepste wensen: wijs te mogen zijn. Ik hecht heel veel waarde aan dit woord van Paulus: ‘Alle schatten van kennis en wijsheid liggen in Christus verborgen.’ Jezus is mijn wijsheid. Van Jakobus leer ik er dit bij: je bent wijs als je onberispelijk leeft en zachtmoedig bent. Onberispelijk leven: steeds weer me door de Geest laten leiden in de gehoorzaamheid aan Gods goede geboden. Zachtmoedig zijn: nederig zijn, niet oordelen, niet veroordelen, de warmte van de Geest in mijn binnenste laten stromen en van daaruit reageren op wat er op me afkomt.


Gebed: Heer Jezus, laat de warmte van uw Geest in mij stromen zodat ik onberispelijk leef en zachtmoedig ben. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 23, 2018 2:11 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: zelfbeheersingVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Galaten 5:16-25

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22-23)


Vrucht van de Geest: zelfbeheersing

De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt telkens op de loer. Maar er zijn meer verleidingen waardoor we op de proef worden gesteld. Wat is het dan belangrijk en waardevol als de liefde van Jezus in je uitwerkt dat je jezelf in de hand houdt, of liever gezegd: dat je jezelf aan de hand van de Heer toevertrouwt die in jou een kracht werkt waardoor jij niet valt voor de verleiding. Zo vindt de strijd tegen zonde in je leven plaats en breekt het nieuwe leven van de Geest door. Wie zichzelf beheerst, laat Jezus Heer zijn!


Gebed: Jezus, liefdevolle God, ik wil u Heer laten zijn in mijn leven. Laat me groeien in zelfbeheersing. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jul 24, 2018 10:42 am

Dagelijks bijbelmoment - Zich in alles beheersenVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 9:24-27

Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles. (1 Korintiërs 9:25)


Zich in alles beheersen

Paulus gebruikt het beeld van een wedloop om iets duidelijk te maken over de inspanning de hij pleegt voor het evangelie. 'Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.' Paulus zet zich met alles wat in hem is in voor de verkondiging van het koninkrijk. Dat is te vergelijken met het meedoen aan een wedloop. Als je daaraan deelneemt, moet je je in alles beheersen: je niet teveel en niet te weinig inspannen, goed eten, voldoende rust nemen, enzovoort. Dat vraagt erom dat je niet zomaar doet wat je zou willen. Je moet heersen over je verlangens omdat die niet altijd de goede kant op wijzen. In het groeien in Gods karakter is dit ook van wezenlijk belang: niet luisteren naar je eigen verlangens en begeerten, maar ze altijd onder de controle van de Geest brengen.


Gebed: Heilige Geest, leert u me om me te laten beheersen door uw verlangens. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 25, 2018 8:00 am

Dagelijks bijbelmoment - OefenenVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 9:24-27

Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing. (1 Korintiërs 9:27)


Oefenen

Topsporters weten hoe nodig en belangrijk het is om jezelf te harden en zelfbeheersing in de praktijk te brengen. Ze doen dat niet omdat die zelfbeheersing op zich zo aantrekkelijk is, maar vanwege het doel dat ze najagen: de beste zijn. Als we als christenen zelfbeheersing beoefenen, moeten we daarom eerst helder hebben met het oog waarop we dat doen. Zelfbeheersing is nodig om weer te beantwoorden aan Gods prachtige doel met ons leven: dat we zijn beeld weer gaan vertonen, dat we gaan lijken op Jezus. Zelfbeheersing betekent dan: je niet laten verleiden tot dingen die dit veranderingsproces in de weg staan. Of meer positief: zelfbeheersing betekent dat je je helemaal richt op Jezus en niet op wat je zelf wilt.


Gebed: Heilige Geest, breng zelfbeheersing in mij tot bloei en richt mijn aandacht helemaal op Jezus. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5920
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jul 26, 2018 12:00 pm

Dagelijks bijbelmoment - BeheerstVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: 1 Petrus 1:13-21

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. (1 Petrus 1:14)


Beheerst

Deze oproep van Petrus herinnert ons eraan - als we het al niet wisten - dat er begeerten in ons aanwezig zijn die niet passen bij ons nieuwe leven. Vroeger, voordat Jezus ons beheerste, was het normaal om toe te geven aan die begeerten. Deze begeerten hielden ons ver verwijderd van een heilig leven. De heilige Geest wil de vrucht van de zelfbeheersing in ons tot bloei brengen zodat we een heilig leven kunnen leiden, waarin niet onze op onszelf gerichte begeerten heer en meester zijn, maar waarin we er bewust voor kiezen om Gods verlangens leidend te laten zijn. Zo kunnen we groeien in heiligheid en gehoorzaamheid. Zo worden we de mooie mensen die God ons wil laten zijn.


Gebed: Heer, geef het verlangen en de kracht die nodig zijn om ons door u te laten beheersen. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten