Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jun 28, 2018 12:35 pm

Dagelijks bijbelmoment - Een vriendelijke uitspraakVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Spreuken 16:20-33

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. (Spreuken 16:24)


Een vriendelijke uitspraak

De wijsheid van de Spreuken gaat over het alledaagse leven. Zo ook in deze uitspraak. Het gaat hier over de woorden die we spreken in onze omgang met de mensen om ons heen. Die woorden doen er toe en daarom worden we uitgedaagd vriendelijke woorden te spreken, woorden die getuigen van betrokkenheid, bewogenheid en oprechte aandacht. Zulke woorden smaken heerlijk: als honing! Ze zijn zoet voor de ziel: je bloeit er van op, van binnen gebeurt er iets goeds. Ze zijn zelfs gezond voor het lichaam: vriendelijke woorden hebben genezende kracht, terwijl onvriendelijke woorden je ziek maken. Daarom is dit de uitdaging voor vandaag: spreek vriendelijke woorden en laat de genezende kracht van de Geest daar doorheen ervaarbaar worden.


Gebed: Heer, leer me vriendelijke woorden spreken met genezende kracht. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 02, 2018 12:49 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: goedheidVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid... (Galaten 5:22)


Vrucht van de Geest: goedheid

De vrucht van de Geest bestaat vooral hierin dat God zelf zichtbaar wordt op aarde, door mensen heen. Zo heeft de vrucht van de Geest alles te maken met het herstel van het beeld van God in mensen. En deze God is een goede God: de openbaring van God is vol van zijn goedheid. 'De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.' 'Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.' Het is deze goedheid die ook zichtbaar wordt in het leven van Gods kinderen als ze verbonden zijn en blijven met Jezus Christus. Dan klinkt ook deze oproep als een liefdevolle uitnodiging waarop we door de Geest in kunnen gaan: 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven.'


Gebed: Heer, goede God, laat uw goedheid ook in mijn leven tot uitdrukking komen. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jul 03, 2018 12:13 pm

Dagelijks bijbelmoment - De goedheid van de HEERVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Psalm 34:1-11

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (Psalm 34:9)


De goedheid van de HEER

Als je je wilt oefenen in goedheid als vrucht van de Geest, is het belangrijk eerst Gods goedheid te kennen. In Psalm 34 worden we opgeroepen om die goedheid van de Heer te proeven en ervan te genieten. Goed zijn, goede daden doen, goedheid uitdelen - het begint bij de ervaring dat God een goede God is: hij is genadig en hij heeft het beste met ons voor. Als we dat op ons in laten werken, wordt de goedheid van God een bron waaruit wij het goede voor onze naaste kunnen putten. Hoe doe je dat: genieten van Gods goedheid? Dat doe je door Gods goedheid te prijzen, door bij hem te schuilen en daar steeds weer te ontdekken dat hij het beste voor je wil. Gods goedheid zie je het allerbeste als je kijkt naar Jezus: Gods goedheid in eigen persoon.


Gebed: Heer, leer me proeven en genieten van uw goedheid zodat ik het goede kan doen. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 04, 2018 2:41 pm

Dagelijks bijbelmoment - De goedheid die hij beweesVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Jesaja 63:7-11

Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. (Jesaja 63:7)


De goedheid die hij bewees

God is goed! Dat geloof is de basis onder het verlangen van zijn kinderen om goed te doen en anderen goedheid te bewijzen. Die goedheid heeft dus alles te maken met de genade van God, met zijn liefde, met de roemrijke daden die hij heeft gedaan. Goedheid als vrucht van de Geest tot bloei brengen in je leven is dus niet in eigen kracht je beste beentje voor zetten, maar deel leren uitmaken van het grote verhaal van God die goed is, die goed doet, die mensen het goede gunt. Gods goedheid krijgt een echo in ons leven als we onder de indruk zijn van zijn ontferming en onbegrensde liefde.


Gebed: Heer, dank u voor uw goedheid, liefde en ontferming. Schep in mijn hart van daaruit het verlangen om goed te doen. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jul 05, 2018 11:31 am

Dagelijks bijbelmoment - Het goede doenVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Romeinen 2:1-11

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. (Romeinen 2:7)


Het goede doen

Aan het doen van het goede zijn prachtige beloften verbonden. Wie de goedheid van God in zijn of haar leven weerspiegelt ontvangt namelijk niets minder dan glorie, eer en onsterfelijkheid. Zo is het beoefenen van goedheid als onderdeel van de vrucht van de Geest niet maar een bijzaak, maar iets wat het hart van het christelijke leven raakt. Door het goede te doen dienen we niet alleen onze naaste maar eren we daadwerkelijk de God van ons leven die zelf om zijn goedheid bekend staat. Weet je daarom aangemoedigd om deze goedheid in je leven tot bloei te laten komen door de Geest te laten werken. Dan schenkt God je het eeuwige leven, nu al.


Gebed: Heer God, vervul me met uw genadige goedheid en laat me het goede mogen doen in de kracht van de Geest. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 06, 2018 11:17 am

Dagelijks bijbelmoment - Goed voor iedereenVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Galaten 6:1-10

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. (Galaten 6:10)


Goed voor iedereen

Paulus doet hier een krachtige oproep. Even hiervoor heeft hij gezegd: 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.' Wil jij op de akker van de Geest zaaien? Oefen je dan in goedheid als vrucht van de Geest. En wees niet kieskeurig als het gaat om de vraag voor wie je het doet: iedereen mag delen in het goede! iemands huidskleur of leeftijd, geaardheid of de nationaliteit doet er dan niet toe. En dat je het vooral voor je geloofsgenoten moet doen betekent, denk ik dit: laat de kerk, de geloofsgemeenschap rondom Jezus, de primaire plek zijn waar je je oefent in het goede doen.


Gebed: Heer, ik verlang er naar om te zaaien op de akker van de Geest. Leer me daarom het goede te doen voor iedereen. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 09, 2018 4:03 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: geloofVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Galaten 5:16-25

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof... (Galaten 5:22)


Vrucht van de Geest: geloof

Bij de veelvoudigheid van de ene vrucht van de Geest hoort ook het geloof: vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus hoort bij het groeizame werk dat de heilige Geest in onze levens doet. Geloof heeft in de taal van de Bijbel alles te maken met trouw en vertrouwen. Dus we zien de heilige Geest aan het werk als we ons vertrouwen stellen op God, als we ons toevertrouwen aan Jezus en als we trouw zijn in een door de Geest geleide levensstijl. En tegelijk komt in dit geloofsvertrouwen ook weer een belangrijke karaktertrek van God tot uitdrukking: hij is trouw aan mensen, in zekere zin kun je zelfs zeggen dat hij zich aan ons toevertrouwt en in ons gelooft. Want we zijn zijn scheppingen, gemaakt om hem te eren en te dienen.


Gebed: Heer, trouwe God, laat in mij de vrucht van geloof groeien en bloeien en leer me om me steeds meer aan u toe te vertrouwen. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 11, 2018 4:18 pm

Dagelijks bijbelmoment - Geloof in JezusVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Johannes 7:37-39

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift. (Johannes 7:38)


Geloof in Jezus

Jezus spreekt hier veelbelovende woorden: een prachtige belofte over de heilige Geest, en iedereen mag ernaar luisteren en erop ingaan. Er is echter wel een voorwaarde aan verbonden. Zonder geloof in Jezus gaat het niet gebeuren dat er rivieren van levend water uit je hart stromen. Geloven is dan wel meer dan geloven dat Jezus bestaat of geloven dat er een God is. Geloven heeft alles te maken met een vertrouwensrelatie. Alleen als we de vertrouwelijke omgang met Jezus kennen en ons erin oefenen zal deze schitterende belofte in vervulling gaan: rivieren van levend water zullen stromen uit je binnenste. Geloof als vrucht van de Geest leidt dus dankzij Jezus ook tot een overvloedig stromende Geest!


Gebed: Heer Jezus, geef me als vrucht van de Geest geloof in u zodat het leven van de Geest door mij heen gaat stromen. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 11, 2018 4:19 pm

Dagelijks bijbelmoment - Geloof hechten aan goed nieuws


Vrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Marcus 1:9-15

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. (Marcus 1:15)


Geloof hechten aan goed nieuws

Groeien in de vrucht van de Geest betekent ook groeien in geloof. Als we dat verbinden met de centrale boodschap van Jezus, dan ontdekken we dat we hieraan geloof moeten hechten: aan het goede nieuws van het koninkrijk dat in Jezus gekomen is. Dat koninkrijk is Gods daadwerkelijke verlangen dat de hemel hier op aarde zichtbaar wordt in vreugde en vrijheid, in vrede en vrijmoedigheid. Geloof hangt daarom heel nauw samen met tot inkeer komen: je afwenden van een leven vol ongeloof over dat koninkrijk en je vol vertrouwen toewenden naar Jezus in wie dat koninkrijk zichtbaar is geworden. Hecht geloof aan dat goede nieuws!


Gebed: Dank u, Heer, dat u me oproept tot geloof in uw koninkrijk van liefde. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 13, 2018 11:31 am

Dagelijks bijbelmoment - Het geloof legt de grondslagVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Hebreeën 11:1-6

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1)


Het geloof legt de grondslag

Waar hoop jij op? We hopen vaak op mooie dingen die gaan gebeuren in ons leven: een mooi feest, een liefdevolle relatie, nieuwe gezondheid. Dat mag er allemaal zijn, want we mogen genieten van wat God ons geeft. Hier aan het begin van Hebreeën 11 wordt onze hoop heel direct in verband gebracht met geloof. Dat geloof, als onderdeel van de vrucht van de Geest, legt een fundament onder alles wat we hopen. Maar die hoop krijgt in de Bijbel wel een specifieke invulling. Hoop heeft daar te maken met uitzien naar de dingen die God gaat doen en die God belangrijk vindt. Onder die hoop legt ons geloof de basis: we vertrouwen erop dat God waar gaat maken wat hij heeft beloofd!


Gebed: Heer, veelbelovende God, geef me elke dag het geloof dat de grondslag is voor alles waarop ik hopen mag. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten