TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Feb 17, 2021 10:33 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zijn enige ZoonLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Op de eerste dag van de veertigdagentijd beginnen we niet bij het lijden, maar bij de liefde. Niet bij onze liefde, maar bij Gods liefde. Het gaat op weg naar Pasen om Gods liefde voor de wereld, want Hij heeft alle mensen lief. En het gaat ook om Gods liefde voor zijn Zoon, zijn Enige. Hij gaf zijn Geliefde voor zijn geliefden. Hij gaf zijn Leven voor ons leven. God heeft echt alles voor de wereld over. Wat een genade!

Bid
Heer God, dank U voor de grote liefde en genade die U ons laat zien.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210217.mp3


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Feb 18, 2021 10:05 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Ik geefLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.
Johannes 10:17

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Heel indrukwekkend is het om Jezus in alle vrijheid te horen zeggen: ‘Ik geef mijn leven.’ Niemand neemt het, ook al zijn het mensen die Jezus zullen doden. Niemand neemt het, ook al is het God zelf die besloten heeft dat zijn eigen Zoon moet sterven. Jezus Christus volgt in gehoorzaamheid aan zijn Vader volkomen zijn eigen verlangen. Hij geeft zijn leven, voor jou en voor mij. Dat is genade: God leren kennen in Jezus als een gevende God.

Bid
Heer God. dank U dat U in Christus laat zien dat U een gevende God bent.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210218.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=hQD95nw3PiY&feature=youtu.be


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Feb 19, 2021 12:04 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - God is voor onsLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
at moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Romeinen 8:31-32

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
De veertig dagen voor Pasen vormen een periode van bezinning, van ernst en van ootmoed. Maar op z’n allerdiepst mogen we juist in deze periode beleven dat God voor ons is. Hij keerde zich tegen zijn eindeloos geliefde Zoon om te laten zien wat er leefde in zijn hart: Ik ben voor jullie. Ik heb alles voor jullie over. Als we ons dat eigen maken, dan kan er nog zoveel zijn in ons leven dat tegenzit, maar dan staat vooral dit recht overeind: God is voor mij.

Bid
Heer God. dank U dat U in Christus laat zien dat U een gevende God bent.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210219.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=XE91aPYAWVQ&feature=youtu.be


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Feb 20, 2021 11:19 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Voor niets gestorven ?Luisteren in de stilte van de Jezusruimte
Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
Galaten 2:21

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Het komt voor: dat mensen, ook gelovige mensen, denken dat we rechtvaardig kunnen worden door ons aan de wet te houden. Keurig leven volgens de tien geboden als manier om God recht in de ogen te kunnen kijken. Maar als we dat denken, als we de wet waarderen als onze weg naar God, dan gooien we Gods genade weg. Niet doen dus! Omhels de genade van God door te geloven in de gekruisigde Christus. Hij is voor jou gestorven.

Bid
Vader, leer mij te leven van genade en in Jezus te geloven.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210220.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=wAGilkJPFY4&feature=youtu.be


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Feb 22, 2021 11:06 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vreugde in JezusLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
En uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'
Matteüs 17:5

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Op de weg naar het kruis is er ook een moment van grote heerlijkheid: Jezus staat te stralen in het licht van zijn Vader. Zijn glorie is oogverblindend en hartverwarmend. En wat klinkt hier ook de magistrale trots van de Vader door. ‘Dit is mijn geliefde Zoon!’ We proeven hier het blijde hart van God, een hart dat opspringt van vreugde bij het zien van zijn Lieveling. Vol van die vreugde roept de hemelse God ons toe: ‘Luister naar hem!’ Wil jij diepe vreugde kennen in je leven? Ben je ernaar op zoek? Vind het in Jezus, in Gods alles.

Bid
Heer Jezus, in U wil ik al mijn vreugde vinden.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210222.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=pJ9taiUBDGg&feature=youtu.be


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Feb 23, 2021 11:09 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Doelgericht stervenLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.
Matteüs 20:19

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Het eindigt allemaal in het licht van de opstanding. Maar tegen dat licht steekt het kwaad dat Jezus tegemoet gaat des te scherper af. Hij zal worden uitgeleverd en weggegooid. Hij zal worden bespot en gekwetst. Hij zal worden geslagen en doodgemarteld. En Hij weet het! Hij weet wat hem te wachten staat, maar hij gaat. In gehoorzaamheid aan zijn Vader en uit liefde voor jou en voor mij gaat hij doelgericht sterven. Eindeloos zwaar en vernederend. Om sprakeloos van te worden. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood!

Bid
Dank U, Heiland, voor uw lijden en uw sterven.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210223.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=FanOnmd9088&feature=youtu.be


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Feb 24, 2021 10:57 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gods nabijheidLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Romeinen 3:23-24

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Jezus Christus is gekomen om te sterven voor onze zonde. Maar wat is nu het diepste wezen van de zonde? Dat we los van God proberen te leven en dat we zodoende zijn nabijheid ontberen. Zonde is: Gods tegenwoordigheid missen. Zonde is: God niet eren om zijn heerlijke aanwezigheid. Zonde is: vreugdeloos leven omdat je weigert in het licht van zijn heerlijkheid je weg te gaan. Jezus kwam om dat allemaal weer mogelijk te maken. Want dit is genade: God kennen als de gunnende en gevende God, als degene die je liefdevol aanneemt en omarmt.

Bid
Heer God, laat me weer leven in uw nabijheid.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210224.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=Gzeb_wJaFV4&feature=youtu.be


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Feb 25, 2021 10:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - AangenomenLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
Romeinen 4:24-25

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
In ons leven worden we vaak geconfronteerd met afwijzing. Afwijzing door onze ouders, door onze kinderen, door andere familieleden, door onze broers en zussen in de kerk, door collega’s, door de wereld waarin je vóór alles mooi, snel en succesvol moet zijn. Maar als je gelooft in Jezus, de meest afgewezen Mens die ooit heeft geleefd, prijsgegeven zelfs door de hemel - als je gelooft in Jezus, is dit de diepste werkelijkheid: je bent aangenomen! In Christus wijst God je nooit meer af. In Hem ben je rechtvaardig. In de Zoon die voor jou stierf bloeit je leven op.

Bid
Dank U wel, Heer God, dat U mij in Christus nooit meer afwijst.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210225.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=5dVBK6TRFEs&feature=youtu.be


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Feb 26, 2021 11:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Eén mensLuisteren in de stilte van de Jezusruimte
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Romeinen 5:19

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
De bijbel is een eerlijk boek. De waarheid wordt niet verhuld: alle mensen zijn zondaars. Dat is het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens. Buiten Christus om blijft dat ook de werkelijkheid: gevangen zitten in de zonde en in zondige patronen. De bijbel is gelukkig ook een hoopgevend boek. Eenmaal ontdekt aan de werkelijkheid van de zonde worden we in relatie gebracht met nog een mens, de meest unieke mens die tegelijk God was en is: Jezus Christus. Zijn gehoorzaamheid in het lijden en aan het kruis zet alles wat in ons leven scheef is weer recht.

Bid
Jezus Christus, dank U voor uw unieke gehoorzaamheid.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210226.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=KIIwee24M_o&feature=youtu.be

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Feb 27, 2021 11:18 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Met hem begraven


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Romeinen 6:4

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Je herkent het vast wel: het dagelijkse gevecht met de oude mens in je. Met die oude mens die zichzelf wil handhaven, die zijn of haar geluk zoekt op plaatsen waar God het niet wil geven, die egoïstisch, haatdragend en liefdeloos is. Maar dit is het goede nieuws: deze oude mens mogen we in Christus dood verklaren! Zeg het maar eens hardop: ‘oude mens, jij bent dood!’ Want onze oude mens is met Jezus meegekruisigd en meebegraven om ruimte te maken voor het nieuwe leven. Ik hoop dat je ook dat herkent: de dagelijkse overwinning van de nieuwe mens in jou. De dagelijkse overwinning van Christus’ Geest.

Bid
Heer, leert U mij om te staan in de overwinning van Christus.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.podcast : https://tijdmetjezus.nl/podcast/tijdmetjezus20210227.mp3 --&-- https://www.youtube.com/watch?v=m4pgsmGQYJs&feature=youtu.be(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten