TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 03, 2020 9:23 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De Geest en de vrijheid


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
2 Korintiërs 3:17


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik heb je mijn Geest gegeven. En zo heb Ik mijzelf aan jou uitgedeeld. Waar Ik ben daar waait mijn Geest en daar is vrijheid. Ik heb je groepen om in vrijheid te leven. Leef zonder angst. Je hoeft niet bang te zijn voor wat er ook maar kan zijn of gebeuren in je leven. Ik ben met je. Mijn Geest woont in je. Dat maakt vrij!

Bid
Heer Jezus, leer mij om in vrijheid te leven.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jun 04, 2020 9:28 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Licht in ons hart


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen', heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
2 Korintiërs 4:6


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
In jouw hart schijnt licht. Het is hetzelfde licht waarover mijn Vader sprak toen Hij de aarde schiep. Want niet de duisternis heeft het eerste en het laatste woord. Het licht heeft dat! Er schijnt licht in jouw hart. Dat licht verlicht jou zodat je Mij kent en mijn luister. Door het licht zie je mijn gezicht. En Ik zie jou in dat licht!

Bid
Heer Jezus, dank U voor het licht in mijn hart.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Jun 06, 2020 10:46 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Antwoord mij


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
Psalm 143:1


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik hoor je gebed. Ik luister naar je smeken. Ik antwoord je met liefde en nabijheid, ook als je dat niet altijd zo ervaart. Ik ben bij je, dichterbij zelfs dan je denkt. Mijn adem is in jou. Ik bid in jou. Zo ben Ik antwoordend aanwezig in je leven. Trouw ben Ik, rechtvaardig, altijd eerlijk en vol goedheid. Ik ken je en hoor je.

Bid
Heer Jezus, hoor mijn gebed.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Jun 06, 2020 10:50 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Dorstig


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.
Psalm 143:6


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Kom naar Mij, als je dorst hebt. Strek je handen naar mij uit. Als je je voelt als iemand die in de woestijn is, wakker dan je verlangen aan naar wat Ik je kan geven. Rivieren van levend water zullen uit je binnenste stromen! Kom met je dorst naar Mij, en ik zal je dorst lessen met levend water.

Bid
Heer Jezus, les mijn dorst met levend water.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 08, 2020 10:48 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - In de morgen


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Psalm 143:8


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik laat je in de morgen mijn liefde horen: 'Ik houd van je. Ik heb je lief!' Je kunt je aan Mij toevertrouwen. Ik heb je zo gemaakt dat je van binnenuit naar Mij verlangt. Je ziel is voor Mij bestemd. Keer je met een hart vol liefde naar Mij toe. Dan raak Ik je ziel aan en wijs Ik je de weg die je te gaan hebt.

Bid
Heer Jezus, laat mij uw liefde horen en uw weg zien.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 08, 2020 10:52 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw goede geest


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.
Psalm 143:10


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Mijn goede Geest leidt jou door het leven. Hij effent de grond waar jij blokkades en obstakels ziet. Vertrouw erop dat mijn Geest je weg recht zal maken. Ik ben je God. Als je je aan Mij toevertrouwt leer Ik je om mijn wil te volbrengen. Mijn wil is goed en heilig en vol liefde. Ga de weg van de liefde.

Bid
Heer Jezus, geef mij uw goede Geest.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jun 09, 2020 10:18 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Hoor mij


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm.
Psalm 86:1


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik luister naar je. Ik hoor je stem, ook als die niet hardop klinkt. Ik hoor wat er leeft in je binnenste aan gedachten, angsten en zorgen. Juist als je van binnen kwetsbaar bent, kan Ik bij je komen. Waar jij jezelf tegenkomt in je moeiten, kom Ik je tegemoet. Ik hoor je. Ik antwoord je met mijn genadige aanwezigheid.

Bid
Heer Jezus, hoor mij en antwoord mij.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 10, 2020 10:39 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Behoed mij


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Behoed mij, want ik ben u toegewijd, red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God.
Psalm 86:2


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben je God, de Heer van je leven. Ik zie dat je aan Mij bent toegewijd. Daarin vind ik vreugde. Je vertrouwt op Mij en ik moedig je aan om je vertrouwen op Mij te blijven stellen en om Mij te blijven dienen. Langs die weg komt mijn redding in jouw leven. Ik ben je Heer. Dien Mij. Ik behoed jou.

Bid
Heer Jezus, help me om me aan U toe te wijden.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jun 11, 2020 9:48 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Heel de dag


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u, verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer.
Psalm 86:3-4


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Heel de dag ben Ik in jouw nabijheid. Alles wat je zegt, hoor Ik. Alles wat je denkt, verneem Ik. Je hart verlangt naar Mij. Koester dat verlangen, wakker het aan. Want zo komt mijn vreugde in jouw leven. Ik beantwoord jouw verlangen door je mijn genade te geven: volop vergeving en heling. Heel de dag. Heel de nacht. Heel je leven.

Bid
Heer Jezus, wees mij heel de dag genadig.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jun 12, 2020 10:49 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Tot vergeving bereid


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
Psalm 86:5


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik heb het goede met je voor. Meer nog, Ik wil je het beste geven wat er is: mijn goedheid en mijn vergeving en mijn trouw. Roep Mij daarom aan, zoek Mij, deel je leven met Mij. Schaam je niet voor wat er op je weg met Mij mis ging en mis gaat. Mijn genade is meer dan overvloedig. Ontvang mijn goedheid en deel mijn goedheid uit.

Bid
Heer Jezus, laat uw goedheid mijn leven kleuren.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten