TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Mei 14, 2020 10:35 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Een vriend


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
Psalm 25:14

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben een vriend voor jou. Ik ken je eerbied en je liefde voor Mij. Ja, Ik noem je vriend. Ik maak je vertrouwd met Mij en met alles wat Ik zeg en beloof. Zo zijn we intens verbonden. Elke dag opnieuw nodig Ik je uit om in mijn verbond met jou te leven. En Ik verlang ernaar dat je dat ook daadwerkelijk doet.

Bid
Heer Jezus, maak mij vertrouwd met uw verbond.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Mei 15, 2020 10:45 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Opgestaan


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Kolossenzen 3:1Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben de opgestane Heer! Als jij leeft in verbondenheid met Mij, dan ben ook jij opgestaan uit de dood. Je bent opgewekt om nieuw te leven, vrij en vreugdevol. Richt je daarom op het nieuwe leven dat bij Mij vandaan komt, rechtstreeks vanuit de hemel waar Ik bij de Vader ben. Leef in mijn kracht!

Bid
Heer Jezus, leer me opgewekt te leven.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mei 16, 2020 11:27 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Wat boven is


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
Kolossenzen 3:2


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben de Heer van je leven. Ik zit aan de rechterhand van de Vader. Bij Mij vind je genade en goedheid, vreugde en vrijheid. Richt je daarom op wat boven is, bij Mij en de Vader. En laat op aarde alles los wat je niet dichterbij Mij brengt maar je van Mij vervreemdt. Ik ben de Heer van je leven.

Bid
Heer Jezus, help me om me helemaal op U te richten.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Mei 17, 2020 1:57 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verborgen in God


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Kolossenzen 3:3


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Je oude leven is voorbij. Je hebt het achtergelaten aan het kruis waaraan Ik stierf en in het graf waaruit Ik ben opgestaan. Jouw leven is nu vol van het geheim van mijn genade en ligt met Mij verborgen in God de Vader. Koester dat geheim. Koester die verborgenheid. Je bent heilig en veilig.

Bid
Heer Jezus, dank U voor het geheim van mijn leven.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mei 18, 2020 10:52 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verschijnen


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Kolossenzen 3:4


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben je Heer, Ik ben je leven! Eens zal Ik opnieuw verschijnen op aarde. Dat zal een groots en bijzonder moment zijn, vol licht en liefde. Ook jij zult dan, samen met Mij en samen met al Gods kinderen, te voorschijn komen in het licht van mijn luister. Alles zal goed zijn. Alles volmaakt. Alles licht en liefde.

Bid
Heer Jezus, dank U dat U mijn leven bent.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Mei 19, 2020 10:45 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uitgekozen


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Kolossenzen 3:12


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Jij hebt niet Mij uitgekozen, Ik heb jou uitgekozen! Uitgekozen omdat Ik je liefheb en ernaar verlang dat je heilig leeft. Leef heilig! Kleed je in innig medeleven. Laat mijn goedheid door jou heen stromen. Wees bescheiden. Oefen je in zachtmoedigheid. En heb geduld met alle mensen, ook met jezelf. Ik heb jou uitgekozen.

Bid
Heer Jezus, dank U dat U me uitkoos om heilig te leven.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 20, 2020 9:36 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verdragen en vergeven


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Kolossenzen 3:13


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik geef je vergeving. Mijn vergeving deel Ik volop aan je uit. Als een ander jou iets te verwijten heeft, wees dan verdraagzaam en vergevingsgezindheid. Dat kun je als je steeds opnieuw mijn vergeving ontvangt. Vergeef de ander die jou iets misdeed. Vergeef jezelf ook als je fouten maakte. Leef van vergeving.

Bid
Heer Jezus, maak me verdraagzaam en vergevingsgezind.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Mei 21, 2020 11:02 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Kleed u in de liefde


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Kolossenzen 3:14


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik en de Vader zijn één. Samen met de Vader en de Geest verlang Ik ernaar dat die eenheid zichtbaar wordt tussen als Gods kinderen. Als je die eenheid wilt ervaren, kleed je dan in de liefde. De liefde is de band die eenheid geeft, volmaakte eenheid zelfs. Heb daarom lief. Heb Mij lief. Heb je naaste lief. Heb jezelf lief. Zo groei je in eenheid.

Bid
Heer Jezus, leer mij liefhebben.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Mei 22, 2020 9:17 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vrede van Christus


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Kolossenzen 3:15


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik geef je mijn vrede. Laat die vrede heersen in je hart. Deel die vrede met de mensen om je heen. Allereerst met de mensen met wie je één lichaam vormt. Mijn vrede geef Ik je door mijn Geest. Laat je met Hem vervullen. Dan zullen vrede en dankbaarheid je leven kleuren.

Bid
Heer Jezus, geef mij uw vrede.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Mei 23, 2020 10:29 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Alle wijsheid


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte


Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Kolossenzen 3:16


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Laat mijn woorden in al hun rijkdom in je wonen. Alles wat Ik zeg is vol liefde en genade. Laat mijn woorden daarom landen in je binnenste. Dan zul je anderen ook kunnen helpen op hun weg, want je zult wijs worden. Zo komt er muziek in je leven door de Geest die werkt in jou en in al Gods kinderen.

Bid
Heer Jezus, laat uw woorden volop in mij wonen.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten