TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jan 19, 2018 11:29 am

Als het leven pijn doet

Bijbelgedeelte: Psalm 73:21-28

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. (Psalm 73:26)

De rots van mijn bestaan
Als alles in je leven wankelt en je het gevoel hebt dat je ten onder gaat aan zorgen en verdriet, is het genezend als je mag horen dat er toch vaste grond is. Want God is een rots. Zijn trouw is even vast als altijd. Zijn betrokkenheid verandert nooit. Het is goed om dat op je te laten inwerken, het als het ware voor je te zien: een rots in de branding, een onwankelbare steen waarop je kunt staan en liggen, een rotsvast fundament onder je bestaan. Zo is God: hij laat je niet los, hij is je rots, hij laat niet toe dat je bezwijkt onder je last.

Gebed: HEER God, dank u dat ik u mag kennen als de rost van mijn bestaan, trouw als altijd. Amen.


www.youtube.com/watch?v=e3zfYjOhe5E


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 22, 2018 2:48 pm

dagelijks bijbelmoment - Het lijden en de luister


Als het leven pijn doet

Bijbelgedeelte: Romeinen 8:18-25

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. (Romeinen 8:18)

Het lijden en de luister

Als je het lijden dat bij dit leven hoort aan den lijve ervaart, is het niet gemakkelijk om dat lijden te relativeren. Dat is wel wat Paulus hier doet. Hij ziet het lijden in relatie tot de luister die komt. En Paulus heeft niet gemakkelijk praten: hij heeft zelf ook heel veel lijden ondergaan. Daarom is het de moeite waard om naar hem te luisteren en om dan, zonder het lijden van nu te ontkennen, de ogen van je hart te openen voor de luister die ons zal worden geopenbaard. Het is de luister van Christus: zijn overweldigende glorie, zijn stralende licht, zijn eindeloze barmhartigheid. Wees ervan overtuigd: die luister is groter dan jouw lijden.

Gebed: Heer God, leer me om vanuit mijn lijden uw luister te zien, zodat er in mijn donker ook licht kan doordringen. Amen.www.youtube.com/watch?v=TtI4dqCOkBU
Uit : www.tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jan 23, 2018 10:43 am

Als het leven pijn doet


Bijbelgedeelte: Romeinen 8:26-30


De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. (Romeinen 8:26)


De Geest zucht


In onze zwakheid zijn we niet alleen. Nooit. Zo voelt het soms wel, want pijn en verdriet en lijden kunnen een grote eenzaamheid met zich meebrengen. Maar alleen zijn we niet omdat de Geest ons altijd nabij is. Hij is in onze zwakheid onze helper. Speciaal als het gaat om ons bidden. Als we geen woorden kunnen vinden, als we te moe zijn om te bidden, als we onze gedachten niet kunnen ordenen omdat we ons zo verward voelen in ons hoofd, dan is de Geest er. Hij zelf pleit voor ons. Al zuchtend. Want dat hoort ook bij het werk van de Geest: dat hij met ons meezucht, zonder woorden, opdat ons lijden bij God bekend wordt.

Gebed: Heilige Geest, wat een voorrecht dat u me niet alleen laat. Dank dat u voor mij zucht als ik geen woorden heb om te bidden. Amen.
www.youtube.com/watch?v=SVr2_spFL7Q
(uit: www.tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jan 24, 2018 11:29 am

Als het leven pijn doet


Bijbelgedeelte: Romeinen 8:31-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38-39)


Niets kan ons scheiden van Gods liefde


Laat deze woorden uit dat grootse hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief maar heel diep tot je doordringen! In ons lijden en ons zuchten, in ons alleen-zijn en ons verdriet kunnen we heel gemakkelijk het gevoel hebben dat we er echt alleen voor staan. Dat we verlaten zijn. Dat God ons niet meer ziet. Maar met Paulus mogen we ons dan opnieuw deze overtuiging eigen maken: niets van wat we meemaken, niets van wat er met ons en om ons heen gebeurt, niet van datgene waarover we zo diep bezorgd zijn, niets daarvan kan ons scheiden van de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde die we in Jezus Christus leren kennen. Je diepe nood is een uitnodiging om hem te zien!


Gebed: Heer God, ik wil u zien in uw Zoon. Leer me geloven en ervaren dat uw liefde mij nooit loslaat. Amen.www.youtube.com/watch?v=D-h7G3ykKyY
(www.tijdmetJezus.nl | dagelijks bijbelmoment - Niets kan ons scheiden van Gods liefde)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jan 25, 2018 11:02 am

Als het leven pijn doet


Bijbelgedeelte: Jesaja 42:1-4


Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. (Jesaja 42:3)


Geknakt, kwijnend


Soms vragen christenen zich wel eens af: ben ik wel een goede gelovige als ik me zo verdrietig en neerslachtig voel? Klopt het wel dat ik de vreugde van het geloof niet ervaar nu mijn leven door zo’n donker dal gaat? Moet ik niet sterker leren zijn in mijn geloof? Vertrouw ik wel genoeg op de heilige Geest? Dat zijn de vragen van iemand die zich voelt als een riet dat is geknakt, of als een vlammetje dat bijna dooft. Wat doet de Heer daarmee? Gaat hij vragen aan je stellen? Over waarom je geknakt bent en niet rechterop staat? Over waarom je bijna uitgaat en niet feller brandt? Nee! Heel eenvoudig en bevrijdend staat het er: hij breekt je niet af als je geknakt bent, hij dooft je niet als je kwijnt. Hij is er eenvoudigweg voor je. Vol ontferming.


Gebed: Heer, dank u voor uw ontferming en uw geduld. Leer me om me aan u toe te vertrouwen. Amen.


..... www.youtube.com/watch?v=IkeZ5LrIfrY ......
dagelijks bijbelmoment - Geknakt, kwijnend
(uit: www.tijdmetJezus.nl_)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jan 26, 2018 2:58 pm

Als het leven pijn doet


Bijbelgedeelte: Johannes 15:1-5

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. (Johannes 15:1-2)


Snoeien en vrucht dragen


God, die onze Vader is, verlangt ernaar dat we vrucht dragen in ons leven. Hij wil dat ons leven opbloeit en open bloeit naar hem toe. Dat maakt Jezus duidelijk als hij zichzelf de ware wijnstok en zijn Vader de wijnbouwer noemt. Wij zijn de ranken. En we mogen leren om het lijden in ons leven te zien als het snoeiwerk waarmee de Heer bezig is om ons leven meer vruchten te laten dragen. Bijvoorbeeld doordat we groeien in geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (de vrucht van de Geest). Maar ook doordat we in onze tegenslagen getuigen van de nabijheid en de trouw van God zodat ook anderen iets van hem mogen zien. Als God snoeit, wil hij dat jij groeit. Dat gebeurt als je verbonden bent met Jezus.

Gebed: Heer God, leer me om te zien dat het snoeien dat nu plaats vindt in mijn leven bedoeld is om mij te laten groeien. Amen.


www.youtube.com/watch?v=7ju2l92lHDc

Dagelijks bijbelmoment - Snoeien en vrucht dragen
(uit: www.tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 29, 2018 1:33 pm

Dagelijks bijbelmoment - Een graankorrel


Als het leven pijn doet


Bijbelgedeelte: Johannes 12:20-26

Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Johannes 12:24)


Een graankorrel


Als Jezus deze woorden spreekt, heeft hij het over heel diepe dingen. Allereerst gaat het over hemzelf en over de weg die hij moet gaan: zijn kruisdood is het in de aarde vallen en sterven dat veel vrucht zal dragen na zijn opstanding. Maar het gaat vervolgens ook over ons als zijn volgelingen: als we achter Jezus aan willen gaan, dan zal ook ons leven als een graankorrel in de grond gestopt worden omdat we alleen langs die weg vrucht kunnen dragen. Dat is een waarheid die pijn doet. Maar tegelijk leert die waarheid ook om onze pijn te dragen omdat het een plek heeft in Gods koninkrijk waarin Jezus ons veel vrucht wil laten dragen.

Gebed: Heer Jezus, uw woorden over de graankorrel zijn niet gemakkelijk te aanvaarden. Helpt u me daarbij en geef dat ik veel vrucht mag dragen. Amen.
www.youtube.com/watch?v=VGwxR_epOIg(uit : www.tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jan 30, 2018 12:16 pm

Dagelijks bijbelmoment - Christus, in leven en sterven


Als het lijden je treft


Bijbelgedeelte: Filippenzen 1:18-26

Want voor mij is leven Christus en sterven winst. (Filippenzen 1:21)


Christus, in leven en sterven


Het is Paulus die deze woorden zegt. Zijn leven is sinds de ontmoeting bij Damascus vol geworden van Christus. Hem dient hij, met hart en ziel. Dat is zijn lust en zijn leven. Christus is zijn lust en zijn leven! Hoe zit dat bij mij? Kan ik het hem nazeggen: Christus is mijn leven? We zeggen wel eens: mijn huis is mijn leven, mijn hobby is mijn leven, mijn gezin is mijn leven. Hoe zou het zijn om op die manier te kunnen zeggen dat Christus je leven is? Zo was het in elk geval wel bij Paulus. En dat verklaart ook wel waarom hij sterven ziet als winst. Want wat is sterven anders dan volmaakt en eeuwig in de nabijheid van Christus zijn?


Gebed: Heer, leer het me ook zeggen, juist in dagen van pijn en verdriet, dat u mijn leven bent en dat sterven winst is. Amen.
www.youtube.com/watch?v=pLVyHd_wUnk(uit: www.tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jan 31, 2018 12:18 pm

Dagelijks bijbelmoment - Tegen alles bestand


Als het leven pijn doet


Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:10-13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:13)


Tegen alles bestand


Paulus heeft een groot vertrouwen in zijn Heer. Hij heeft in zijn leven als apostel van Christus enorm veel tegenslagen te verduren. Hij weet wat het is om gebrek te lijden, hij kent honger en dorst en slaapgebrek, hij heeft vijanden die hem belasteren en beschimpen, hij kent lichamelijke moeiten, hij heeft stokslagen en zweepslagen te verduren gehad, hij heeft gevangen gezeten en hij kende de voortdurende bezorgdheid voor de mensen waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde. En te midden van dat alles zegt hij: ik ben tegen alles bestand, ik vind in Christus de kracht om door te gaan. Hij is mijn leven, hij is mijn kracht, hij is de weg die ik gaan kan.

Gebed: Heer Jezus, leer me om in Paulus’ voetspoor te vertrouwen op de kracht die u mij geeft. Amen.


www.youtube.com/watch?v=t7qgV9w_UhQ(uit: www.tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5861
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Feb 01, 2018 1:10 pm

Dagelijks bijbelmoment - Altijd verheugd ?


Als het leven pijn doet


Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:4-7

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. (Filippenzen 4:4)


Altijd verheugd ?

Hoe kan Paulus het zeggen? Is het niet alleen maar wreed om deze boodschap te horen als je door een diep en donker dal gaat, als je leven wordt gekleurd door pijn en verdriet, als de ene teleurstelling op de andere volgt? Ja, deze boodschap is wreed als bedoeld zou zijn dat je je vreugde moet ontlenen aan je levensomstandigheden. Maar Paulus bedoelt iets anders. Hij roept ons op om onze vreugde te zoeken in de Heer. Niet onze levensomstandigheden moeten ons vreugdevol maken, maar het kennen van Jezus. Het gaat om de vreugde en de vrede van het hart die we te allen tijde kunnen ervaren, ook in de bitterste omstandigheden.Gebed: Heer, leer me om mijn vreugde niet te zoeken in mijn levensomstandigheden, maar in u alleen. Amen.www.youtube.com/watch?v=RksbfDR12bo(uit : www.tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 5 en 0 gasten