Bent u God wel eens kwijt ? (door Nico van der Want)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4054
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Bent u God wel eens kwijt ? (door Nico van der Want)

Berichtdoor Ton » Ma Mei 30, 2016 11:57 am

Nico van der Want :


Bent u God wel eens kwijt ?

Lezer, lezeres, zeg eens, bent u God wel eens echt kwijt?
Verstikken de doorns en distels van aardse zorgen en zonden soms het tere, opgroeiende plantje in uw ziel?
Bijvoorbeeld wanneer God maar weer eens al die ballonnetjes van uw eigen hoop en verwachtingen lijkt lek te prikken…
Of wanneer u uitgeput uw bed in kruipt ’s avonds, na alweer het zoveelste conflict met uw eigenzinnige puber.
Of wanneer u tot uw grootste pijn en verdriet merkt dat uw geliefde u alweer een stukje minder lijkt te herkennen, alweer een stukje verder bij u en de werkelijkheid vandaan is geraakt door woekerende dementie.
Van die momenten, waarop u het allermeest snakt en smekend uitziet naar de ultieme gerechtigheid, definitief herstel, totale herschepping van heel de zieke wereld.

Weet u wat dan wat mijzelf betreft de allerbeste raad is?
Een raad waaraan u ook iets hebt: Ga naar het kruis.
Zoek Jezus op in Zijn lijden, in Zijn eenzaamheid en verlatenheid.
Dat is op die momenten voor mij persoonlijk de énig juiste ‘place to be’.
Voor even de blik wég van alle hier en nu,
om midden in het hier en nu
de Eeuwige in het stervende gelaat te zien.

Misschien vind u dat moeilijk?
Misschien is de Persoon van Jezus voor zo u verborgen?
Misschien zoekt u al een leven lang, maar U vind Hem maar niet,
u wordt schijnbaar maar niet gevonden door Hem,
u hebt maar geen zekerheid dat Hij ook U op het oog heeft?

Wilt u dan eens een kort ogenblik met mij mee?
Zullen wij het gedurende enkele tekstregels samen wagen om als in een droom de vervloekte en tegelijk zo heilige grond van de altaarheuvel Golgotha te betreden?
Wilt u voor een enkel ogenblik eens zien doorheen mijn ogen?
Kom dan, kom maar, laat mij u bij de hand nemen, heel even, nu, op dit moment.
Kom mee, en bid al maar: ‘Heere, toon mij het Lam!’

Het is in Zijn lijden dat Hij Zijn liefde tot het uiterste dreef.
Dáár doet de leerling bij Jezus de rijkste en vruchtbaarste vondsten.
Daar ontdek ik hoezeer – en voor welke prijs – ik bemind word.

Met Maria, Uw moeder, met de leerling die U liefheeft, met de vrouwen die U trouw zijn gebleven, met de spotters en soldaten, met het bloeddorstige volk sta ik Heere, aan de voet van Uw kruis. Tot U waag ik het mijn ogen te verheffen, en in die blik gericht op Uw offer leer ik wat ik zelfs door de woorden van Uw Evangelie heen niet volkomen heb kunnen leren. Hier voor mijn ogen wordt het eeuwig onschuldige Lam van God geslacht….voor mij…

Uw voeten aan het hout genageld.
Uw kruis is de wijnpers waarin de ware Wijnstok uitgeperst wordt.
U wilt Zich hiervandaan niet verwijderen.
Gehecht aan het kruis legt U aan Uzelf dit wachten op.
U wacht mij af…

Uw armen zijn uitgestrekt.
Zij openen zich om alle mensen op te roepen.
Zij kunnen zich niet meer sluiten.
De spijkers houden ze in dit uitnodigend en omhelzend gebaar.
Zij zeggen mij stilzwijgend: ‘Kom’.

Uw hoofd is neergebogen.
U buigt het in beweging van aanvaarding.
U hebt de wil van God aanvaard en volbracht, de Uwe dus, zowel als die van de Vader en de Geest.
U buigt het hoofd ten teken van gehoorzaamheid aan hetgeen de liefde van de Drie vergt als offer voor de mensen. De Vader en de Geest nemen ieder hun eigen deel aan het lijden van de Zoon. Alle Drie geven gehoor aan de liefdesdrang van hun gemeenschappelijke natuur.

Tegelijkertijd is Uw hoofd neergebogen naar mij,
naar hen die daarginds beneden staan.
Het buigt zich naar degenen die U hebben liefgehad;
naar hen die uitriepen: ‘Kruisig Hem!’;
naar hen die spijkers in uw handen en voeten ramden;
naar hen die lijden en zich zuchtend voortslepen;
naar hen die zoeken zonder het te weten…


De doornenkroon wondde Uw hoofd. Gevlochten in een krans zijn deze doornen als de zonden der mensen tezamen vergaard en naast elkaar geplaatst om op U neergezet te worden. Alle mensenzonden zijn als één geheel en met elkaar verbonden. De Hebreeuwse priester strekte zijn handen uit en legde de zonden op het hoofd van het slachtoffer. Zo hebben ook de mensen met hun handen de krans van hun zonden op het edelste gedeelte van Uw lichaam gelegd: op Uw hoofd. Zo legde ik, ook ik…o Lam van God, mijn handen op uw hoofd.

Maar….
Rondom dit hoofd zie ik lichtstralen.
Uw bebloed hoofd licht op als in een gulden schijnsel.
Deze glans geeft aan het smartelijk beeld zijn betekenis.
Als ik het niet zag, zou ik slechts een onvolkomen voorstelling hebben van de Gekruisigde.
Want de Gekruisigde is Verlosser en Heere!

O lezer, lezeres, o mens, wie u ook bent; ziet u Hem?
Kijk dan, zie dan toch, die stervende Man.
Hij hangt daar naakt en bloedend, mijn Vorst en Koning, voor mij verhoogd van de aarde.
Hij beklom de schandelijke troon die de wereld, die ik voor Hem oprichtte: het kruis.
Zo trekt Hij de ganse wereld, zo trekt Hij ons allen tot Zich.
Hij zei het reeds Zelf: ‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken
(Joh.12:32)

Gelooft u niet?
Hoort of ziet of voelt u niets?
Is de drie uur durende duisternis in uw leven nog niet voorbij?
Roep, schreeuw, fluister het Hem toe:
‘Jezus, Verlosser; U bent zo ver weg, ík ben zo veraf, o trek mij dan toch!
Heilige Geest: duw, stuw, jaag, lok, draag mij naar het kruis!
Vader God, omhels mij aldaar….
Kom in mij, o lichtomstraalde Gekruisigde.
U, die de spijkers aan het kruis vasthechten, wees genageld op mijn lichaam, wees genageld in mijn ziel.
Mag ik U immer met mij meedragen, U aan mijn hart drukkend, U, mijn Geliefde?
Wilt U mij immer met U meedragen, mij aan Uw hart drukkend, ik, Uw geliefde?’

Lezer, lezeres, u die met mij meekijkt…hier is uw God!
Dit is uw God. Dit geeft uw God. Dit doet uw God….voor u. Voor u!
Dit alles is nog slechts een glimp.
Maar is dit voor u voor nu even voldoende?
Blijf daar gerust nog even staan als u wilt.
Kom daar gerust elke dag even terug als u wilt.
Stil uw honger, les uw dorst, rust uit, huil uit, haal adem, schep moed, vind hoop, ontvang kracht, put troost, dagelijks opnieuw en voor immer.
Er is nog zo veel meer te zien, te horen daar.
Eeuwig veel meer.Nico van der Want
(www.facebook.com/profile.php?id=100003377774643)

Goed bericht van Nico van der Want. Kostbare broer en vriend.
Doorgeplaatst op facebook door Peter Gerrets (www.facebook.com/peter.gerrets) [email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten