TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Mrt 31, 2021 11:54 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De vrouw die Jezus liefhad


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerkZij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.
Matteüs 26:10-12

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Rondom Jezus zien we voornamelijk mannen. Maar al deze mannen haken af als het grote moment nadert: ze zien het niet, ze begrijpen het niet. Maar er is een vrouw die het wel begrijpt en een eerste plaats krijgt van Jezus. Ze zag wat de anderen niet onder ogen durfden zien: dat Jezus zou gaan sterven. Daarom bereidt ze zijn lichaam voor op het graf met kostbare olie. Zo wordt deze vrouw een voorbeeld van overgave voor al die mannen om Jezus, die niet verder komen dan ergernis. Zij zal in de herinnering blijven van allen die het evangelie horen van Jezus’ dood.

Bid
Heer Jezus, leer me om me helemaal aan U over te geven, met alles wat in me is.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=lWvYOvFO79M
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Apr 01, 2021 10:14 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Dodelijk bedroefd


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerkToen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.'
Matteüs 26:37-38

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
De Bijbel vertelt ons over Jezus' gevoelens in de tuin van Getsemane. Hoe is het mogelijk. De Jezus die zegt 'Kom naar mij, dan zal ik jullie rust geven', is nu zelf dodelijk bedroefd. De Jezus die de moed had om tegen de gevestigde orde in te gaan, is nu zelf angstig. Terwijl wíj dit soort gevoelens vaak inslikken, is Jezus er volkomen open over. Hij verzwijgt het niet. Ook zo is Hij onze Heer: Hij durft zwak en kwetsbaar te zijn en verzwijgt niet dat Hij bang is voor de eenzaamheid. Ken Hem zo en volg Hem ook daarin na. We hoeven ons niet groot te houden.

Bid
Heer Jezus, dank U dat U mij kent in mijn zwakheid en mijn angst.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=4tkXl28hgHg
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 02, 2021 10:42 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verlaten


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerkIn het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'
Matteüs 27:46

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Goede Vrijdag vieren betekent: er intens verwonderd over zijn dat Vader, Zoon en Geest voor een tijd de gemeenschap verbreken om ons op te kunnen nemen in hun gemeenschap. Want Jezus wordt verlaten opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. De zonde als het grote obstakel dat verbondenheid onmogelijk maakt, wordt weggedragen aan het kruis. Goede Vrijdag vieren is: er intens blij over zijn dat God ons niet alleen laat. Wees verbijsterd over de verlatenheid van Jezus op aarde en verheugd over onze toegang tot de hemel: de verbondenheid met de drie-enige God.

Bid
Drie-enige God, dank U voor onze verlossing van zonde en verlatenheid.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=bsrkBbM6mjk
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Apr 03, 2021 6:33 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Na drie dagen


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerkHeer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: 'Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.
Matteüs 27:63

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Op Stille Zaterdag heerst bij de hogepriesters en Farizeeën angst: stel je voor dat waar is wat de bedrieger zei, stel je voor dat de leerlingen nog een leugen stapelen op Jezus’ bedriegerijen. Wie zonder Jezus leeft, heeft een angstig leven. Met Jezus leven, is een leven van stille hoop. Het graf hoeft geen angst op te roepen, maar verwachting: het is een voorbode van nieuw leven. Want zo gaat God te werk: door de dood naar het leven, door lijden naar heerlijkheid, door het kruis naar de opstanding. Kijk zo ook naar lijden in je eigen leven: God gebruikt het voor iets beters.

Bid
Vader in de hemel, leer me stille hoop te koesteren, ook midden in lijden en dood.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=V_H-M4wUgeg
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 05, 2021 10:32 am

Het is Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan !Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Hij is opgestaan!


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerkWees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.
Matteüs 28:5-6

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Het hemelse licht breekt vandaag door. Ik hoop ook in jouw leven. Want hier wil Jezus ons brengen: in een leven vol licht, waarin voor angst geen plaats meer is. De opstanding getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in ons is zodat we in staat zijn tot dingen die we voor onmogelijk hielden: echte liefde, diepe aanvaarding, uitbundige vreugde. Sta op op deze dag: de zonde en de dood zijn overwonnen, ook in jouw leven. Sta op op deze dag en leef in de kracht van Jezus. Sta op op deze dag: het is de eerste dag van de rest van je leven met Jezus.

Bid
Heer, U bent waarlijk opgestaan! Halleluja! Halleluja!

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=6k0OP1HwTus
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 05, 2021 10:36 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Nederig


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerk


Wees niet hoogmoedig.
Romeinen 12:16

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Gelukkig ben je als je nederig van hart bent. Hoogmoed past niet bij mijn koninkrijk. Hoogmoed betekent dat je jezelf stelt boven een ander, dat je jezelf meer vindt en de ander minder. Dat is niet de weg die Ik gegaan ben. Ik kwam om te dienen. Daarom: laat je hoogmoed los, en ga de weg van de nederigheid.

Bid
Heer Jezus, leer me mijn weg nederig te gaan, in uw voetspoor.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=VJNct-9xBj8
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Apr 06, 2021 10:52 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem -


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerk


Zet uzelf aan tot bescheidenheid.
Romeinen 12:16

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Bescheidenheid is een vrucht van mijn Geest. Laat mijn Geest in jou werken zodat je niet meer uit bent op je eigen gelijk, je eigen succes en je eigen belangrijkheid. Heb de moed om bescheiden te zijn en de ander hoger te achten dan jezelf. Zet jezelf aan tot bescheidenheid. Ik zal het zegenen.

Bid
Heer Jezus, leer me om bescheiden te zijn.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=H-ohceBMGu8
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 07, 2021 1:10 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Inzicht


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerk


Ga niet af op uw eigen inzicht.
Romeinen 12:16

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik wil je wijsheid geven. Vertrouw niet op je eigen wijsheid maar stel je open voor de inzichten die Ik je geef. Luister naar mijn stem. Ontdek wat Ik je te zeggen heb als je zoekt naar de weg die je moet gaan. Mijn wijsheid gaat die van jou en mensen ver te boven!

Bid
Heer Jezus, laat me delen in uw wijsheid, zodat ik inzicht krijg.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=I63_PSXR5r8
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Apr 08, 2021 9:55 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Niet vergelden


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerk


Vergeld geen kwaad met kwaad.
Romeinen 12:17

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Er is veel kwaad in deze wereld. Ook jij hebt ermee te maken, met situaties en relaties waarin dingen gebeuren die niet goed zijn en die pijn doen. Maar beantwoordt het kwaad nooit met nieuw kwaad. Laat Mij het kwaad dragen, en zoek naar manieren om goed te doen.

Bid
Heer Jezus, help me om kwaad niet met kwaad te vergelden.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=zu-CJbjs34A
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5868
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Apr 10, 2021 12:49 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Het goede doen


Tijd met Jezus - bijbelmoment - leven in de kerk


Probeer voor alle mensen het goede te doen.
Romeinen 12:17

Lees
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

Luister
Mijn Vader is vol goedheid. Dat heb Ik laten zien toen Ik op aarde was. Die goedheid van de Vader en van Mij geef Ik ook aan jou. Put uit die goedheid als je omgaat met mensen. Probeer voor alle mensen het goede te doen, omdat Ik goed ben, omdat de Vader goed is!

Bid
Heer Jezus, help me om altijd het goede te doen.

Wees stil
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.
podcast : https://www.youtube.com/watch?v=bl0FgrmrXGo
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten