" DE KEUS IS AAN JOU. " (em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" DE KEUS IS AAN JOU. " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Za Aug 01, 2020 11:16 am

Peter Gerrets :

ZATERDAG 01-08-2020
Ter overweging


“Voor die vrijheid heeft Christus óns vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen”

(Galaten 5:1 uit de Willibrordvertaling 1995)." DE KEUS IS AAN JOU. "Wie onder jullie kan écht zeggen: ik leef in vrijheid? Er is geen juk meer dat mij beperkt in mijn christelijke vrijheid?
In Galaten 4:31 concludeerde Paulus:
“Dus broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin (Hagar), maar van de vrije vrouw (Sara)”.
Dié vrijheid had Christus op het oog én bewerkte Hij voor Jood en heiden die op Hem zouden vertrouwen.
Daarvoor was de veroordeling van Jezus tot de kruisdood nodig. Die smartelijke kruisdood. Die opdracht die volbracht moest worden.
Na: “Het is volbracht” geeft Jezus zélf Zijn levensgeest aan Zijn Vader.
Deze week hoorde ik een predikant zeggen: ‘Jezus werd vermoord’.
Dat is pertinent onwaar. Jezus bepaalde zélf het moment. De bijbel tekent Jezus’ eigen woorden op: ‘Ik heb macht mijn leven af te leggen en het leven weer op te nemen’ (Johannes 10:17-18).
Als een offer gaf Hij het aan de Vader.
Hij overwon de dood. Hij stond op, voer ten hemel en gaf de heilige Geest OPDAT jij en ik, uit welk volk of stam of taal of natie BEVRIJD VAN HET SLAVENJUK zouden leven.

Maar...schrijft Paulus: “Houd dus stand”.

De vrijheid in Christus hééft vijanden.
Paulus heeft in zijn leven strijd moeten leven met de spionnen vanuit het Judaïstische kamp.
Gelovige Joden die nog steeds onder het slavenjuk leefden en het niet konden verdragen dat er gelovigen in Yeshua Maschiach waren en zijn die van dat slavenjuk bevrijd waren en in vrijheid leefden en leven.
Dat is anno 2020 nog steeds zó.
Zij proberen ons onze christelijke vrijheid te ontnemen en nodigen ons uit om opnieuw dat slavenjuk op ons te nemen.
Paulus waarschuwt óns: “Laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen”.

En wat zie ik:
Volgelingen van Yeshua Maschiach die het slavenjuk dragen:
De besnijdenis;
De Wet door bemiddeling van Mozes aan Israël gegeven naleven;
De sabbat onderhouden;
De Joodse feesten vieren.

Terwijl Jezus óns onder het juk van de Wet heeft weggehaald.
En er heden ten dage een Nieuw Verbond geldt.
Om Jezus’ wil worden ál onze zonden vergeven en vergeten.
Én dat is heel wat anders: de heilige Geest IN ons, het eigendomszegel dat wij Gods eigendom zijn, schrijft in ons hart wat Gods heilzame wil voor ons leven is: leven in liefde voor God en ten opzichte van onze naaste met de liefde die God zélf ons heeft betoond in Yeshua.
We leven voor Hem en onze naasten niet omdat het moét, maar omdat we dat van harte willen.
Dát is een enorm verschil, dat vele, vele christenen niet weten, niet inzien.

Dat christelijke leven van ons is zo vaak een moeten.
We leven in deze maatschappij zoals onze ouders dat van generaties voor hen hebben meegekregen.
En met het normen- en waardenpatroon dat ons vanuit de kerk wordt meegegeven.
Zonder zélf in de Schriften na te gaan of die traditie in overeenstemming is met die Schriften.

Leven in de vrijheid van Christus wordt nog altijd bevochten.
Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes 3:8 “Een wedergeborene waait met de heilige Geest mee en is net zo onvoorspelbaar als de wind”.

Dit is wat God blij maakt, als wij zó leven.
Nu wordt er zoveel geklaagd over een leven dat bestaat uit geboden en verboden. Een saai en voorspelbaar leven.
Maar het is zó anders als je je laat meevoeren door de heilige Geest, dan wordt het avontuurlijk.

Het coronavirus heeft ook óns, christenen, véél te zeggen.
Het moét anders!
We zijn uit onze bunkers verdreven.
Door onze diensten online uit te zenden zijn veel meer mensen bereikt.
Kerkmensen zijn veel geconcentreerder gaan luisteren en kijken.
Er is méér buiten gezongen.
En met vreugde zie ik dat er veel openluchtdiensten worden gehouden.

Klem je niet angstig vast aan het oude en vertrouwde, aan wat van oudsher is overgeleverd. Maar wat wil de heilige Geest in deze tijd, in onze gemeente en vanuit onze gemeente.

Ds. Dennis Verboom sprak vorige week in de Nieuwe Kerk in Delftover wat Salomo van God het liefst verlangde: EEN LUISTEREND HART.
Dát is het! Dát is wat wij nú het meest nodig hebben.
Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten