Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 23, 2020 11:11 am

Alex Ophof via Sylvia Bakker :

Nederland o Nederland , hoe vaak moet God jullie nog waarschuwen . ??
Ja de dood is ons land , en het zal blijven en het zal alles kapot maken wat door God is ontworpen .
Daarom , dat je met 3 mensen mag samen komen , geen kerk diensten of samen komsten .
Gelukkig heeft God ons Zijn woord gegeven dat zegt:
Alles wat we met 2 of 3 mensen samen een parig bidden zal ons gegeven worden . EEN parig !! Bid voor Nederland!!
Bid voor de ouderen onder ons !! Bid voor de zieken !!
Bid dat de betoveringen van ons volk word verboken !!
God Zegen U allen en bescherme zijn kinderen .amen


*****

Deze dag is een zonnige dag , ik word wakker met een lach en een traan
Een lach van dankbaarheid om te weten dat God er is voor ons , ons beschermd , ons geneest , ons behoed voor het kwade.

Een traan , om te weten dat er velen zijn die gebukt gaan en zijn vanwege het corona virus
Geen werk meer , rekeningen stapelen zich op , en het water staat hun tot op de lippen.

Maar toch , maar toch zal ik blijven vertrouwen , en blijven hopen op God die de gever is van ALLE hoop en dat we mogen weten dat we in Zijn "Veilige handen" zijn. En deze crisis te boven moge komen

Misschien hebben sommigen van jullie al wel dierbaren verloren aan de gevolgen van dit virus of zelfs er nu doorheen gaan omdat je de symptomen heb.
Weet dan dat dwars door het vuur God daar is en jouw handen in de Zijne heeft.

Hij draagt je door ELKE situatie , Hij brengt hoop daar waar geen hoop lijkt te wezen.

Een lach en een traan.
De ene kant de vreugde van God , de andere kant Gods hart die uitroept naar Zijn kinderen en mijn hart in Hem die huilt om de wanhoop van deze wereld.

Vader genees ons land
En vergeef ons onze ongerechtigheden
Kom Heer Jezus kom
Onze hoop is IN U en OP U

*****

Door gebrek aan kennis gaat mijn volk verloren sprak God

Maar wat is nu gebrek aan kennis ?
Gebrek aan kennis is niet gebrek aan theologische verwoordingen van de geschriften maar een gebrek aan het kennen van God de Vader. Het missen van het verstaan van Zijn stem
En het inzicht hebben en wandelen vanuit het zoonschap.

Soms kan er nog zoveel religie zitten waar mensen aan vastzitten. Hun theologische denkpatronen vanuit hun visie op het woord
Terwijl Gods Geest Rhema geeft over het woord en het woord levend maakt.
Dan pas gaat kennis wijsheid en inzicht openbaar worden door je heen en zullen de ware Godsvruchten openbaar kunnen worden.

*****

Hee jij daar , jij daar in de woestijn
Dacht je dat Ik jou niet zag ? Dat ik jou niet hoorde toen je in je nood het uitriep naar Mij ?

Ik zag iedere traan en zag iedere wanhoop en frustratie toen jij daar alleen gelaten was , als een roos vertrapt en verlaten

Weet dat Ik naar jou om zal zien en jou omhoogtrek uit dat dal , uit de woestijn
Ik zal jou omhoogtillen en jou in ere herstellen , jij Mijn geroepene , Mijn kind

Sta op Mijn geliefde want Ik heb jou nodig in deze tijd , omdat degene die ik dacht geroepen te hebben hun taak verzaakt hebben zal Ik jou boven alles in ere herstellen

Huil niet langer, treur niet , maar verheug je in Mij je maker en degene die jou uit zal zenden om Mijn woord uit te dragen voor een tijd als deze

Kom ik wacht op jou
Mijn geliefde

*****
Sylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Di Mrt 24, 2020 8:47 pm

Sylvia Bakker :Het valt mij op dat veel mensen geroepen in het ambt van profeet ziek zijn.

Ik heb daar echt over na zitten denken en samen met Andre voor gebeden.

Wat in het geestelijke gebeurd wordt zichtbaar in het natuurlijke !

De kerk is ZIEK ze kan het gezonde geestelijke voedsel niet verdragen.
Ze is mank , kreupel omdat ze dingen toe hebben gelaten die niet stroken met Gods woord. Er vindt geen bekering plaats waardoor vermenging met de wereld toegang heeft kunnen vinden in de kerk.
Profeten zijn niet overal welkom , het woord van God wat verandering kan brengen en bekering , wordt naast hen neergelegd en niets mee gedaan

De programma,s op de zondagen gaan gewoon door , maar de Geest kan vaak geen doorgang vinden.
Het lichaam raakt ondervoed en ziek
En dreigt te sterven aan gebrek van Gods Geest en woord. Het leven is eruit

En dat ervaren de profeten en die last drukt zwaar op hun.

Te weten dat het lichaam verzwakt van de kerk en het vuur aan het doven is.

Maar profeten STA OP !
Sta op en blaas de bazuin , spreek nieuw leven en blaas over de dorre beenderen
Spreek leven over de kerk het lichaam van Christus. En ze zal horen
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Do Mrt 26, 2020 11:20 am

Sylvia Bakker :


In de krant vandaag.Voorlopig geen uithuiszettingen
Tjaa ze vergeten dat als deze crisis te lang duurt er na afloop toch heel wat hun huis zullen verliezen omdat inkomens weg zijn gevallen door GEEN werkaanbod.

Beter is als huurders gewoon 1 maand opschorten zodat de mensen even op adem kunnen komen en het weinige dat ze nog financieel hebben aan boodschappen kunnen besteden.

Ik hoor en zie de nood om me heen nu al. Want hoe kom je weer uit dat Gat omhoog want 1 maandloon dekte net de kosten die je moest betalen en ik weet waar ze doorheen gaan want zitten in hetzelfde schuitje. Maar ik kan opzien naar een God waar ik mijn hulp van mag verwachten zodat ik eten kan kopen. Maar velen kunnen dat niet omdat ze God niet kennen nog Zijn wonderen hebben moge zien

Daarom wil ik dagelijks ook blijven bidden voor die mensen die God niet kennen dat zij Zijn liefde en genade moge zien en Zijn barmhartigheid moge ervaren.

Bid jij mee voor deze mensen ? Want ze hebben het HEEL HARD NODIG dat iemand hun draagt en om hun geeftSylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Vr Mrt 27, 2020 11:12 am

Sylvia Bakker :Het is allemaal zo vredig om mij heen
Zo rustig op straat zo rustig in mijn hart ondanks dat ik weet dat het stormt in Nederland vanwege het virus.

Het lijkt op een zondagsrust , weinig mensen op straat , een vredig gezicht maar diep vanbinnen weet je dat er meer afspeeld dan de media naar buiten brengt

Sirenes loeien , ambulances rijden af en aan. Stil denk je ," het zal toch niet weer voor de corona zijn "

Mensen passeren je met een boog vriendelijk groetend.
De boer doet zijn werk op het land want alles draaid door voor de productie van de levensbehoeften

Veel ligt er stil en verlaten bij , wat een rust.

Weinig kinderen op straat
Iemand laat zijn hond uit en gaat daarna gauw weer zijn huis in.

De boodschappenbezorgdienst doet gestaag zijn werk en voorziet de mensen veilig aan hun boodschappen

God ik hoop echt dat de vrede blijft maar het coronavirus wel snel zal verdwijnen want het is een onwerkelijk scenario om dit allemaal zo te ervaren.

Maar de vrede is er nog steeds , en de wetenschap dat ondanks alles het goed zal komen

Vrede van God ook over jou vandaag en weest gezegendSylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Za Mrt 28, 2020 4:34 pm

Sylvia Bakker :


God is een rechtvaardige God , Hij zal niet straffen maar genade hebben.
God zegt nu is het genoeg.
Dan zal de wereld weten wie God is
We leven in de tijd van openbaringen en de tijd is nog kort
Maar ik geloof zelf niet dat dit corona een straf is voor de zonden van de wereld.
Jezus kwam om de wereld te verlossen van onze zonde en bracht vergeving
Daarom laten we juist in deze tijd Gods liefde brengen aan een wereld dat zucht onder dit virus.
Biddende zijn voor hen die getroffen zijn en door zwaar weer gaan.
Laten we proclameren dat God overwinnaar is en de duivel GEEN macht heeft over ons want hij is overwonnen en de kracht ontnomen door Jezus offer
Het enige dat hij probeert te doen is steken toe te brengen.
Maar als wij niet opstaan om hem een HALT toe te roepen dan blijft hij het proberen.

GENOEG GEWEEST KAPPEN NU

We roepen STOP tegen het coronavirus. Tot hiertoe en niet verder
Onder onze voeten.
Weg ermee

God brengt mensen samen maakt mensen eenparig in gebed. Strijdend voor deze angel uit ons midden te verwijderen

Maar MET JEZUS ZIJN WE MEER DAN OVERWINNAARSylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Zo Mrt 29, 2020 12:27 pm

Sylvia Bakker
18 uur ·
Vandaag , na een prachtige wandeling en de lucht onaantastbaar blauw en helder besef je pas hoe vredig het kan zijn zonder al dat vliegverkeer , auto,s en zelfs zonder telefoonverkeer

Gewoon samen te zijn in een stuk ongerept natuurgebied al wandelend en biddende voor de inwoners van Zuid Limburg

Kon het maar altijd zo vredig zijn toch ?

Maar buiten dat besef om weten we ook dat er nog zoveel lijden is om ons heen .
Al zijn wij in de rust , om ons heen woedden de stormen . Alleen de wetenschap dat Jezus in onze boot is , maakt dat wij een immense rust op en in ons hebben .

Het brengt ons nader tot elkaar , als man en vrouw , als gezin , als buurt .

Dankbaar ben ik voor een rots in de branding juist in deze tijden van ziekten , virussen , geldnood , sluitingen bedrijven en tijdelijk ook niet naar de kerk kunnen gaan

Ja we komen er ongeschonden uit want God is daar

Ik bid voor jullie dat ook waar jullie zijn dat jullie dat moge ervaren .
Bid voor je buurt , maak indien het kan een gebedswandeling met je partner . of anders bid thuis , maar draag elkaar in deze tijd op voor Gods troon van genade en liefde .

Schaam je niet om het evangelie door te geven , we hebben een God van liefde en hoop .

Weet dat Andre en ik voor jullie biddende zijn .

liefs en zegen

WE CARE FOR YOU , BECAUSE GOD CARES

Sylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Di Mrt 31, 2020 12:17 pm

" Het corona-virus "
Berichtdoor Ton » Di Mrt 31, 2020 11:16 am

‎Alex Ophof‎ aan Sylvia Bakker :


Alex Ophof :

Dit kwam ik tegen op Facebook .

lees het , en trek je eigen conclusie .


Het corona-virus reisde de hele wereld vanuit Wuhan, maar bereikte Peking en Shanghai niet ... Hoe kan dit ?
Ziet er zo logisch uit ... Tenslotte crashte de Chinese beurs niet ... Amerikaanse en Europese markten deden dat wel ...
Vernietig andere markten en bereid ze op alle mogelijke manieren vast te leggen
Hoe de wereld snel domineren?
HET GEWELDIGE CHINESE FASE
1. Maak een virus en het tegengif.
2. Verspreid het virus.
3. Een demonstratie van efficiëntie, het bouwen van ziekenhuizen in een paar dagen. Je was tenslotte al voorbereid met de projecten, het bestellen van de apparatuur, het inhuren van de arbeid, het water- en rioleringsnet, de geprefabriceerde bouwmaterialen en opgeslagen in een indrukwekkend volume.
4. Veroorzaak chaos in de wereld, te beginnen met Europa.
5. Pleister snel de economie van tientallen landen.
6. Stop productielijnen in fabrieken in andere landen.
7. Zorg ervoor dat de beurzen dalen en koop bedrijven tegen een spotprijs.
8. Beheers snel de epidemie in uw land. Je was tenslotte al voorbereid.
9. Verlaag de prijs van grondstoffen, inclusief de prijs van olie die u op grote schaal koopt.
10. Ga snel weer aan de slag terwijl de wereld stilstaat. Koop wat je tijdens de crisis goedkoop hebt onderhandeld en verkoop wat duurder is in landen die hun industrie hebben verlamd, duurder.
PS: Lees het boek van de Chinese kolonels Qiao Liang en Wang Xiangsui uit 1999, "Unrestricted Warfare: China's master plan to America America", op Amazon. Het staat er allemaal in ...
Het overwegen waard ..
Denk hier eens over na ...
Waarom zijn Rusland en Noord-Korea volledig vrij van Covid-19? Omdat ze een trouwe bondgenoot van China zijn. Geen enkel geval gemeld uit deze 2 landen. Aan de andere kant worden Zuid-Korea / Verenigd Koninkrijk / Italië / Spanje en Azië zwaar getroffen. Hoe komt het dat Wuhan plotseling vrij is van het dodelijke virus?
China zal zeggen dat hun drastische initiële maatregelen die ze hebben genomen zeer streng waren en Wuhan werd opgesloten om de verspreiding naar andere gebieden in te dammen. Ik weet zeker dat ze de Anti virus van het virus gebruiken.
Waarom werd Peking niet geraakt? Waarom alleen Wuhan? Interessant om over na te denken, toch? Nou .. Wuhan is nu open voor zaken. Amerika en alle bovengenoemde landen zijn financieel verwoest. Binnenkort zal de Amerikaanse economie instorten zoals gepland door China. China weet dat het Amerika NIET militair kan verslaan, zoals de VS momenteel is
HET MEEST MACHTIGSTE land ter wereld. Dus gebruik het virus ... om de economie lam te leggen en de natie en haar defensiecapaciteiten te verlammen. Ik weet zeker dat Nancy Pelosi hierin een rol heeft gespeeld. . om Trump omver te werpen. De laatste tijd vertelde president Trump altijd hoe de GROTE Amerikaanse economie op alle fronten verbeterde. De enige manier om zijn visie om AMERIKA GROOT OPNIEUW te maken te vernietigen, is door een economische ravage aan te richten. Nancy Pelosi was niet in staat Trump te verslaan door afzetting. ... dus werk samen met China om Trump te vernietigen door een virus vrij te geven. De epidemie van Wuhan was een showcase. Op het hoogtepunt van de virusepidemie. ..
De Chinese president Xi Jinping ... droeg gewoon een eenvoudig RM1-gezichtsmasker om die getroffen gebieden te bezoeken. Als president zou hij van top tot teen moeten worden bedekt ... maar dat was niet het geval. Hij was al geïnjecteerd om schade door het virus te weerstaan ​​... dat betekent dat er al een remedie was voordat het virus werd vrijgegeven.
Sommigen vragen zich misschien af ​​... Bill Gates had de uitbraak in 2015 al voorspeld ... dus de Chinese agenda kan niet waar zijn. Het antwoord is. ... JA ... Bill Gates voorspelde het... Maar die voorspelling is gebaseerd op een echte virusuitbraak. Nu vertelt China ook dat het virus ruim van tevoren was voorspeld.... zodat de agenda goed zou meespelen om die voorspelling te evenaren...China's visie is om de wereldeconomie te beheersen door nu aandelen op te kopen uit landen die op de rand van een ernstige ECONOMISCHE INeenstorting staan. Later zal China aankondigen dat hun medische onderzoekers een remedie hebben gevonden om het virus te vernietigen. Nu heeft China andere landen aandelen in hun arsenaal en deze landen zullen binnenkort slaaf zijn van hun meester ... CHINA.
Denk er gewoon over na ...
De dokter die verklaarde dat dit virus ook tot zwijgen werd gebracht door de Chinese autoriteiten .....


Geschreven door Noel Remacle...*****
Sylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse korte mijmeringen van Sylvia Bakker.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 01, 2020 11:29 am

Sylvia Bakker :


" Angst is een geest ! "


Wat de mensen word aangepraat door corona is Angst

En dat is juist wat de vijand op je probeert te leggen Angst , angst waardoor je verblind word zodat je niet hoort wat Gods Geest tot je wil zeggen.

God heeft ons geen geest van angst gegeven maar een heldere Geest een sound mind. Om te onderscheiden waar het op aan komt.

Dus geest van angst wijk uit Gods kinderen en vervul hun geest met Uw geest van helderheid en waarheid en laat de geest van angst en leugen wijken in Uw naam.

Dat Uw kinderen vrij zullen zijn zonder angst uw liefde te kunnen verkondigen maar in wijsheid.

Ook in deze tijd dat niet de geest van corona en angst zal heersen maar Jezus Heer en meester zal zijn in uw en mijn leven

Amen
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten