Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 07, 2019 10:31 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Omwille van Jezus


Luisteren naar Gods stem


Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
(Matteüs 5:11)

Omwille van Jezus


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zullen je dingen overkomen, die ook Mij zijn overkomen. Dat is onvermijdelijk. Dus als mensen je uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten omdat ze iets van Mij in jouw leven zien - prijs je dan gelukkig. En blijf dan dicht bij Mij: mijn liefde, nederigheid en zachtmoedigheid zullen je leiden op de weg die je moet volgen."


[BID:]
"Heer Jezus, maak me sterk in U als ik tegenstand ervaar."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 07, 2019 10:34 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verheug je


Luisteren naar Gods stem


Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
(Matteüs 5:12)

Verheug je


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zal er ook vervolging zijn in jouw leven, net als bij Mij. Verheug je dan en juich, want zo wordt duidelijk dat je bij Mij hoort. Je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Ook nu al: je zult door alle strijd heen in het hier en nu mijn aanwezigheid en liefde kennen, op aarde zoals in de hemel."


[BID:]
"Heer Jezus, geef me uw vreugde en uw liefdevolle aanwezigheid."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Okt 08, 2019 10:11 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zout van de aarde


Luisteren naar Gods stem


Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
(Matteüs 5:13)

Zout van de aarde


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik heb je geroepen om zout te zijn in deze wereld. Je bent in mijn naam een smaakmaker. Breng smaak aan door je nederigheid en zachtmoedigheid, je zuiverheid en je barmhartigheid. Blijf daarom dicht bij Mij, want anders verlies je je smaak. Wees vandaag zout in de wereld. Wees smaakmaker in al je ontmoetingen met naasten."


[BID:]
"Heer Jezus, laat me als zout smaak mogen brengen in deze wereld."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 09, 2019 2:54 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Licht in de wereld


Luisteren naar Gods stem


Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
(Matteüs 5:14)

Licht in de wereld


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben het licht in de wereld. Ik ben gekomen en ben er nog steeds om licht te brengen waar het donker is. Ik nodig ook jou uit om een lichtbrenger te zijn. Breng licht in de wereld. Of beter nog: wees het licht in de wereld, zodat mijn koninkrijk niet verborgen blijft maar zichtbaar wordt door jou heen."


[BID:]
"Heer Jezus, wees voor mij het licht zodat ook ik licht kan zijn."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Okt 10, 2019 2:19 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Voor iedereen


Luisteren naar Gods stem


Men steekt ook geen ​lamp​ aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
(Matteüs 5:15)

Voor iedereen


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Een lamp moet schijnen: licht geven en daardoor ruimte. Daarom zet je een lamp niet onder iets anders waardoor het licht niet kan schijnen. Zo ben ook jij een lamp die licht geeft. Houd dat licht niet verborgen. Straal het uit in alle openheid. Want Ik wil dat iedereen het licht ziet!"


[BID:]
"Heer Jezus, help me om openlijk uw licht te verspreiden."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 11, 2019 2:45 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Eer bewijzen


Luisteren naar Gods stem


Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
(Matteüs 5:16)

Eer bewijzen


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Geef licht in je omgeving door goede daden te doen. Daden die nederigheid en goedheid, barmhartigheid en zuiverheid uitstralen. Het zullen daden zijn die de mensen aan het denken zetten, daden die een verlangen naar mijn Vader aanwakkeren. Want dit wil Ik: dat mensen mijn Vader in de hemel eer bewijzen."


[BID:]
"Heer Jezus, laat me goede daden doen zodat mensen de Vader zien en eren!"


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Okt 12, 2019 10:59 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vervulling


Luisteren naar Gods stem


Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
(Matteüs 5:17)

Vervulling


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben gekomen om de wet te vervullen en je een nieuwe weg te laten zien. Het is de weg van het geluk: van nederigheid en zachtmoedigheid, van gerechtigheid, barmhartigheid en dienstbaarheid. Zo kwam Ik om het kloppende hart van de wet te tonen, de echte betekenis. dat je als mens gelukkig wordt langs de weg die Ik ga: nederig en zachtmoedig."


[BID:]
"Heer Jezus, leer mij de nieuwe weg van nederigheid en dienstbaarheid te gaan."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 14, 2019 11:07 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Binnen bereik


Luisteren naar Gods stem


De komst van het ​koninkrijk van God​ laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het ​koninkrijk van God​ ligt binnen uw bereik.
(Lucas 17:20-21)

Binnen bereik


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn koninkrijk is dichterbij dan je misschien denkt. Gods nieuwe wereld is niet ver weg maar binnen je bereik. Keer naar binnen, laat daar mijn kracht en liefde stromen. Open je. Strek je uit naar mijn Geest en laat Hem waaien door je leven. Mijn koninkrijk is niet ver weg, maar binnen je bereik. Ook op deze dag."


[BID:]
"Heer Jezus, laat uw koninkrijk van kracht en liefde in mij wonen."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 14, 2019 11:09 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Dag en nacht roepen


Luisteren naar Gods stem


Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?
(Lucas 18:7)

Dag en nacht roepen


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik nodig je uit om te blijven bidden. Blijf vragen, blijf roepen, blijf zoeken naar wat je Vader je wil geven. Jouw God is een God die recht wil verschaffen, gerechtigheid wil uitdelen, goedheid wil tonen. Blijf dag en nacht roepen en bidden en vragen. Je Vader luistert. Hij laat je niet wachten maar zoekt je op in je nood."


[BID:]
"Heer Jezus, help me om volhardend te blijven bidden."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4396
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Okt 15, 2019 10:43 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Ik dank u


Luisteren naar Gods stem


De ​farizeeër​ stond daar rechtop en bad bij zichzelf: 'God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die ​tollenaar.'
(Lucas 18:11)

Ik dank u


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je bidt, wees dan niet als die farizeeër over wie ik eens een verhaal vertelde. Hij had genoeg aan zichzelf. Hij was trots en hoogmoedig. Hij vond zichzelf beter dan andere mensen. Laat die houding jou nooit in de greep krijgen. Je kunt pas rechtop staan, als je eerst hebt geknield. Niel voor mijn Vader. Hij heeft je lief."


[BID:]
"Heer Jezus, bewaar me voor hoogmoed en trots. Leer mij knielen."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten