Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Okt 30, 2018 10:55 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Onbevangen op ​weg


Luisteren naar Gods stem


Want God, de HEER, is een zon en een ​schild. Genade​ en ​glorie​ schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op ​weg​ gaan.
(Psalm 84:12)


Onbevangen op ​weg

Mijn kind, Ik ben jouw zon en jouw schild. Ik schenk jou genade en glorie. Ik weiger jou mijn weldaden niet als je onbevangen op weg gaat. Daarom: ga onbevangen op weg, als een kind dat zich toevertrouwt aan zijn of haar vader. Wees niet bang voor wat er allemaal kan gebeuren. Stippel niet zelf je weg uit. Maar wees vol verwachting en vestig je hoop op Mij. Ga onbevangen op weg, zonder oordeel, zonder controle te willen hebben, zonder vooropgezet plan. Ik ga met je mee, Ik ga voor je uit. En Ik zal je zegenen met mijn weldaden.


Ga onbevangen op weg. Ik ga voor je uit.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Okt 30, 2018 10:56 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Ik geef inzichtLuisteren naar Gods stem


Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
(Psalm 32:8)


Ik geef inzicht

Elke dag brengt weer eigen vragen en problemen mee. Ik zie dat je daar vaak in je eentje mee bezig bent, mee worstelt soms. Welke keuze moet ik maken? Welke weg moet ik gaan? Hoe moet ik reageren? Dit zeg Ik vandaag tegen je: Ik geef je inzicht, Ik geef je raad. Wees niet in je eentje bezig met je vragen en problemen, maar maak ruimte voor wat Ik tegen je wil zeggen. Word stil en luister. Ik wijs je graag de weg die je moet gaan. Want Ik zie je: op jou rust Mijn oog. Neem daarom tijd en ruimte om bij Mij te zijn.


Ik wijs je de weg die je moet gaan.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Nov 01, 2018 11:22 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zoek en roepLuisteren naar Gods stem


Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
(Jesaja 55:6)


Zoek en roep

Ik ben er altijd. Ik ben er altijd geweest. En Ik zal er altijd zijn. Je kunt Mij vinden. Ik wil Me graag laten vinden. Daarom: zoek Mij, zoek Mij. Soms lijkt het erop dat ik Mij verborgen houd. Dat Ik onvindbaar ben. Maar blijf toch zoeken, want Ik laat Me vinden. Roep Mij aan. Bid. Vraag. Klop. Ik hoor je stem graag. Ik wil weten wat er in je leeft en Ik wil graag dat je er zelf woorden aan geeft. Misschien denk je dat Ik je niet belangrijk genoeg vind. Het tegendeel is waar. Jij bent zó belangrijk voor Mij!(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Nov 02, 2018 1:18 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Redding en zegenLuisteren naar Gods stem


Bij u, HEER, is redding, uw ​zegen​ rust op uw volk.
(Psalm 3:9)


Redding en zegen

Deze nieuwe dag is een dag vol redding en zegen. Er zijn moeiten in je leven. Je ervaart tegenstand en tegenslag. Je weet niet altijd welke keuzes je moet maken. Je valt jezelf tegen als je weer eens hebt gefaald. Wees niet bang en ontmoedigd. Ik ben bij je. Ik red je: Ik schep ruimte, Ik verlos je van het kwaad, Ik deel Mijn genade aan je uit. En ik zegen jou en al Mijn kinderen. Ik heb het goede met je voor en geef je vrede. Mijn licht straalt over jouw leven. Beleef zo deze dag als een dag vol redding en zegen.


Ik red jou. Ik zegen jou. Ga moedig op weg.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Nov 05, 2018 1:40 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Mijn gelukLuisteren naar Gods stem


Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
(Psalm 16:2)


Mijn geluk

Deze woorden kwamen eens recht uit de ziel van mijn dienaar David. Hij had in de loop van zijn leven, met vallen en opstaan, geleerd om zijn diepste vreugde in Mij te vinden. Ik weet het: er waren ook momenten dat hij zijn vreugde vond in overwinningen, in vrouwen en in macht. Maar toch keerde hij steeds weer hier naar terug: Mij zien als degene die alles en iedereen te boven gaat. Ik verlang ernaar dat deze woorden ook de jouwe zijn. Ik wil niets liever dan jouw geluk zijn! Ik wil je laten ervaren dat niemand Mij te boven gaat. Vertrouw je aan Mij toe, recht vanuit je ziel.


Ik ben jouw geluk. Niemand gaat Mij te boven.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Nov 05, 2018 1:41 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw koninkrijkLuisteren naar Gods stemLaat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
(Matteüs 6:10)


Uw koninkrijk

Ik wil dat je bidt. Bidden is de meest belangrijke manier om met Mij verbonden te blijven. Ik wil dat je bidt en dat je het leert van Jezus. Zijn leven op aarde was een en al gebed. Hij was volledig op Mij afgestemd. Ik wil dat je al biddend leert wat het betekent om te bidden om de komst van Mijn koninkrijk. Zeg het tegen Mij: 'Laat uw koninkrijk komen! Laat Uw liefde stromen! Laat Uw genade schitteren! Laat Uw glorie zien! Laat Uw trouw blinken! Laat uw Geest waaien!' Wat wil Ik dat koninkrijk graag in jouw leven zichtbaar maken! Zoek Mijn koninkrijk! Ik wil dat je bidt.


Laat Mijn koninkrijk komen, op aarde zoals in de hemel.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Nov 05, 2018 1:42 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - UitgekozenLuisteren naar Gods stem


Omdat God u heeft ​uitgekozen, omdat u zijn ​heiligen​ bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
(Kolossenzen 3:12)


Uitgekozen

Ik heb jou uitgekozen! Ik ken jou, Ik zie jou en Ik heb jou lief. In Mijn ogen ben jij heilig. Ik ben blij met jou. En mijn vreugde wordt nog groter als Ik zie dat Mijn heilige Geest in jou werkt. Want Hij leidt je zo dat de eigenschappen van Mijn Zoon Jezus Christus ook in jouw leven zichtbaar worden. Geef de heilige Geest de ruimte om jou vandaag te laten groeien in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Probeer niet in eigen kracht te veranderen. Dat heb je al genoeg geprobeerd. Richt je op Jezus. Geef ruimte aan Mijn Geest. Ik heb jou uitgekozen!(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Nov 06, 2018 11:55 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vriend


Luisteren naar Gods stem


De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn ​verbond.
(Psalm 25:14)


Vriend

Ik wil graag dat je Mij beter leert kennen. Elke dag die Ik je geef biedt je daarvoor nieuwe ruimte. Vandaag wil Ik je vertellen dat Ik een vriend voor je ben als je Mij vreest. Ik bedoel daarmee niet dat je bang voor Mij moet zijn. Maar het is wel belangrijk dat je ontzag en eerbied voor Mij hebt. Ik ben God en jij bent mens. Maar juist zo kunnen we dichtbij elkaar komen. Ik wil in verbondenheid met je leven op een manier waardoor je je vertrouwt voelt bij Mij. Ik, de God van je leven, bied jou, mens op aarde, Mijn vriendschap aan!


Ik ben een vriend voor wie Mij erkennen als God.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Nov 08, 2018 10:51 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Dank


Luisteren naar Gods stem


Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
(Filippenzen 4:6)


Dank

Ik weet dat er veel is in je leven waar je je zorgen over kunt maken. Ik weet dat er moeilijke dingen zijn en dat je problemen soms groot zijn. Toch vraag Ik dit van je: wees over niets bezorgd. Richt je aandacht niet op wat er moeilijk is maar vraag aan Mij wat je nodig hebt. En vooral: dank Mij in al je gebeden. Zoek steeds weer naar de gebeurtenissen, de mensen, ie dingen die gebeuren waar je dankbaar voor kunt zijn. Begin, telkens als je bidt, met danken. Dan zal mijn Geest van dankbaarheid bezit nemen van je hart. Vertrouw op Mij.


Dank Mij in al je gebeden.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3453
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Nov 08, 2018 10:53 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Eenzame plek


Luisteren naar Gods stemVroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.
(Marcus 1:35)


Eenzame plek

Toen Jezus op aarde was, mijn Zoon in wie Ik zoveel vreugde vind, nam Hij steeds opnieuw de tijd om bij Mij te zijn. We vonden elkaar vaak in de vroege ochtend, buiten in de natuur, op een eenzame plek. Dat waren momenten dat we dicht bij elkaar waren en genoten van elkaars gezelschap. Dat waren ook de momenten waarop Jezus weer nieuwe inspiratie vond voor Zijn moeilijke roeping op aarde. Kostbare momenten waren het! Ik verlang ernaar om ook met jou zulke momenten te hebben. Dat Ik jou in gebed ontmoet. Dat hoeft niet buiten, op een eenzame plek, in de vroege ochtend te zijn. Ik laat Me overal vinden waar je maar bent.


Zoek Mij in gebed. Ik laat Me vinden.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten