Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 06, 2018 11:21 am

Dagelijks bijbelmoment - Gelukkig de barmhartigen


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 5:1-12

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. (Matteüs 5:7)


Gelukkig de barmhartigen

Als Jezus spreekt over barmhartigheid, brengt hij ons bij het hart van zijn Vader. Want onze Vader in de hemel is een God van barmhartigheid en liefde, een God van trouw en genade. 'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is', zegt Jezus ergens anders. Mensen zijn gelukkig te prijzen als die barmhartige goedheid, die genadige bewogenheid van de Vader hun leven kleurt. Want barmhartigheid roept barmhartigheid tevoorschijn, genade ontsteekt genade, bewogenheid leidt tot bewogenheid. Ja, Jezus ziet een betere wereld voor zich, een wereld waarin Gods kinderen bidden: 'Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen' (Psalm 25). Wie zo bidt, wordt ook zelf barmhartig.


Gebed: Heer Jezus, laat me de bewogenheid en barmhartigheid van de Vader steeds meer leren kennen en ervaren. Maak een barmhartig mens van mij. Amen.


(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 09, 2018 2:10 pm

Dagelijks bijbelmoment - Gelukkig wie vervolgd worden


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 5:1-12

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:10)


Gelukkig wie vervolgd worden

Van de acht gelukkigprijzingen is dit de laatste. Opnieuw spreekt Jezus over de belofte van het koninkrijk van de hemel. Want dat is waar het Jezus uiteindelijk om gaat: die betere wereld, die nieuwe wereld van God die vorm krijgt hier op aarde. Maar leven op die aarde las volgeling van Jezus is niet zonder lijden. Dat gaat niet over lijden door ziekte en dood en andere tegenslagen. Maar om lijden dat te maken heeft met de keuze om Jezus te volgen. Wie Jezus volgt, zal vervolgd worden. Want doen wat God wil, dat neemt niet iedereen je in dank af. Dat kan als gevolg hebben dat mensen je gevaarlijk vinden en een hekel aan je krijgen. Maar juist dan zal Jezus dichtbij je zijn.


Gebed: Heer Jezus, help mij en al uw kinderen vervolging te verdragen als uw goedheid in ons stuit op slechtheid van andere mensen. Amen.www.youtube.com/watch?v=m1C-KlD6X5E(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Apr 10, 2018 1:44 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vervolgd


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 5:1-12

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (Matteüs 5:11)


Vervolgd

De achtste gelukkigprijzing werkt Jezus nog wat verder uit. Want blijkbaar is dat vervolgd worden echt iets wat hoort bij het volgen van Jezus. We zien het ook bij Jezus zelf. Hij werd uitgescholden. Hij werd vervolgd. Hij werd van allerlei kwaad beticht. Een leven dat bijdraagt aan een betere wereld word je lang niet altijd in dank afgenomen. Nederigheid en zachtmoedigheid, liefde en bewogenheid stuiten ook op weerstand. Het is maar dat je het weet. En toch komt langs deze weg het koninkrijk van God dichterbij met het geluk dat daarbij hoort. Verheug je daarom als je omwille van Jezus op weerstand stuit.


Gebed: Heer Jezus, geef me de moed om u te volgen, ook als dat moeite met zich meebrengt. Amen.www.youtube.com/watch?v=m1C-KlD6X5E&t=2s


(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Apr 11, 2018 2:01 pm

Dagelijks bijbelmoment - Jullie zijn het zout van de aarde


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 5:13-16

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. (Matteüs 5:13)


Jullie zijn het zout van de aarde

Leerlingen van Jezus krijgen nu iets moois te horen. Jezus opent hun ogen voor de invloed die ze hebben in deze wereld. Dat is in elk geval de bedoeling. Zoals zout eten smakelijk maakt, zo zijn de leerlingen van Jezus aanwezig om de wereld op smaak te brengen. Hoe? Precies door wie ze zijn: als mensen die nederig zijn, als mensen die vrede stichten, als mensen die verlangen naar gerechtigheid, als mensen die zuiver van hart zijn. Maar Jezus waarschuwt ook: zorg dat je je smaak niet verliest. Want dan ben je als leerling van Jezus je belangrijkste functie kwijt: smaakmaker zijn in een wereld waar nog zoveel verbeterd kan worden.


Gebed: Heer Jezus, dank u dat u ons als uw leerlingen zo noemt: zout in de wereld. Help me om een smaakmaker te zijn. Amen.


www.youtube.com/watch?v=CP9mtbEnEaM


(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Apr 12, 2018 12:37 pm

Dagelijks bijbelmoment - Zo moet jullie licht schijnen


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 5:13-16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matteüs 5:16)


Zo moet jullie licht schijnen

Jezus volgen betekent dat je mag baden in het licht. Zonnebaden, zo zou je het ook kunnen noemen, want Jezus is als de stralende zon. Zijn warmte en zijn licht zetten het leven van zijn volgelingen in een heel nieuw perspectief. Dat perspectief wordt door Jezus aangeraakt als hij ons oproept om ons licht te laten schijnen. Welk licht is dat? Het is in elk geval niet ons eigen licht, maar het licht dat in ons hart is gaan schijnen sinds de ontmoeting met Jezus. Het gaat niet om onze persoonlijke uitstraling maar om de uitstraling van Jezus door ons heen. Als hij het licht voor de wereld is kunnen ook wij in verbondenheid met hem licht voor de wereld zijn.


Gebed: Heer Jezus, dank u dat u het licht voor de wereld bent. Geef dat uw licht ook door mij heen mag stralen in deze wereld. Amen.www.youtube.com/watch?v=bnaxwrRIosU(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 13, 2018 11:18 am

Dagelijks bijbelmoment - Ik ben gekomen om tot vervulling te brengen


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 5:17-20

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. (Matteüs 5:17)


Ik ben gekomen om tot vervulling te brengen

Jezus heeft over het karakter van zijn leerlingen gesproken toen hij de weg van het geluk aanwees: nederigheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid en zuiverheid. Hij sprak over de invloed die zijn leerlingen hebben als zout en licht voor de wereld. En nu gaat hij het hebben over de wet van Mozes. Daar spraken de schriftgeleerden en de farizeeën steeds over. En Jezus' onderwijs riep de vraag op of hij er misschien op uit was die wet af te schaffen. Voor dat misverstand is zijn onderwijs blijkbaar vatbaar. Maar Jezus is helder: wat hij gezegd heeft over gelukkig zijn en over het zout en licht voor de wereld zijn - daarin zien we de de vervulling van de wet!


Gebed: Heer Jezus, dank u dat u de echte betekenis van de wet hebt laten zien door wie u als mens op aarde was en door uw onderwijs. Leid me door uw Geest. Amen.


www.youtube.com/watch?v=EAyQ7e2VrLI


(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 27, 2018 2:43 pm

Dagelijks bijbelmoment - Bidden in het verborgene

Een betere wereld begint bij Jezus

Bijbelgedeelte: Matteüs 6:5-15

Maar als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (Matteüs 6:6)

Bidden in het verborgene
Jezus wijst ons hier de weg naar de binnenkamer. Een plek in huis waar je alleen bent, en waar niemand anders je ziet. Alleen de Vader ziet je daar, en dat is genoeg. Dat is zelfs heel veel! Want terwijl het loon voor bidden op de hoeken van de straten bestaat in de bewonderende blikken van de voorbijgangers, bestaat het loon voor bidden in de binnenkamer in de liefhebbende blik van je Vader in de hemel. Hij kijkt naar je, hij ziet je in het verborgene van je huis en van je hart. Je ontvangt daar de zegen die doorklinkt in die bekende priesterlijke woorden: 'De HEER doet het licht van zijn gelaat over je schijnen, de HEER wendt je zijn gelaat toe en geeft je vrede.' Dat is het loon dat je in het verborgene vindt.

Gebed: Vader in de hemel, u wil ik ontmoeten in het verborgene. Dank u voor uw liefhebbende blik van vrede. Amen.

www.youtube.com/watch?v=XMa2M3AJ990(Uit: TijdmetJezus.nl)
[www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=2891&p=4443#p4443 & http://www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749&p=4442#p4442 {only in Dutch}]
{FB : www.facebook.com/groups/455108564919856/?source=create_flow}
(MeWe : https://mewe.com/group/5ab0ded1a5f4e535c2e06f66 )
[Google+ : https://plus.google.com/communities/107380621304104805100]
{Friendweb : https://friendweb.nl/s/international-digital-church }
(Hyves : https://hyvesisterug.nl/group/485/stream

(translated by https://translate.google.com/?hl=nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 30, 2018 12:03 pm

Dagelijks bijbelmoment - Anderen vergeven


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 6:5-15

Want als jullie anderen hun misstappen ​vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie ​vergeven. (Matteüs 6:14)


Anderen vergeven
Jezus zegt hier nog meer zeggen over de bede 'vergeef ons onze schulden'. Blijkbaar is dat een belangrijk onderwerp in Gods nieuwe wereld. Als er op dit gebied iets mis gaat, kunnen we de overvloed van het leven met de koning niet ervaren. Want het is niet alleen belangrijk om de vergeving te leren ontvangen van de Vader. Het is ook belangrijk dat we de misstappen die anderen hebben begaan kunnen vergeven. Want dat biedt een basis in ons leven om ook de vergeving van de Vader te ontvangen. Anders gezegd: wrok die in ons leven blijft zitten, laat zien dat we zelf nog niet ervaren wat het betekent om vergeving te ontvangen.Gebed: Vader in de hemel, leer me nog meer verlangen naar vergeving geven en ontvangen. Amen.


www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Mei 01, 2018 1:35 pm

Dagelijks bijbelmoment - Wanneer jullie vasten


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 6:16

Wanneer jullie ​vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het ​vasten​ zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matteüs 6:16-18)


Wanneer jullie vasten

Naast geven en bidden vormt ook vasten een belangrijke praktijk voor volgelingen van Jezus. Hoe kan het toch dat deze praktijk grotendeels lijkt te zijn verdwenen? Waarom bidden en geven de meeste christenen wel, maar laten zeer velen vasten achterwege? Voor Jezus was het vasten een gegeven. Hij zegt ook niet: jullie moeten vasten. Nee, hij gaat uit van de bestaande praktijk om daarvoor een aantal aanwijzingen te geven. Vasten bestaat in het gedurende een bepaalde tijd niet gebruiken van voedsel. Een lichamelijke oefening dus. Bestemd voor de binnenkamer: andere mensen hoeven het niet te weten.


Gebed: Heer Jezus, laat ons zien hoe we vandaag in ons leven als volgeling van u het vasten een plek kunnen geven. Amen.

www.youtube.com/watch?v=ubYFlgZ9o_c

(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 02, 2018 3:12 pm

Dagelijks bijbelmoment - Verzamel schatten in de hemel


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 6:20

Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen ​dieven​ in om ze te stelen. (Matteüs 6:19-21)


Verzamel schatten in de hemel

Wat bedoelt Jezus met die schatten in de hemel? Het gaat in elk geval om zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Die niet alleen voor dit aardse leven belangrijk zijn, maar die ook betekenis hebben voor Gods nieuwe wereld. We kunnen denken aan bijvoorbeeld geloof, hoop en liefde. Of aan groei in karakter waardoor we meer op Jezus gaan lijken: vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, vrede en vreugde. Dat is allemaal: hemelse rijkdom. Die verdwijnt nooit. Die is altijd waardevol, nu en in eeuwigheid. Zorg dus dat je hiermee bezig bent. En dat je al hier op aarde, in Gods nieuwe wereld, hemelse schatten omarmt.Gebed: Heer Jezus, leer me steeds meer ontdekken wat echt eeuwigheidswaarde heeft en wat me rijk maakt in de hemel hier op aarde. Amen.
(Uit : TijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten