" EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 02, 2018 5:41 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 01-01-2018


EEN GELUKKIG NIEUW JAAR.


"Wat is geweest, zal er weer wezen en wat is gedaan, dat zal weer worden gedaan: er is niets nieuws onder de zon. Is er iets te verwoorden waarvan men zegt: 'zie, dit is iets nieuws!',- reeds was het er in de eeuwen vóór onze verschijning"
(Prediker 1:9-10 Naardense Bijbel).

In alle toonaarden wensten we en wensen we elkaar een gelukkig nieuw jaar.
Eigenlijk weten we niet wát we schrijven of zeggen.
Wat is 'gelukkig'?
We gebruiken alternatieve woorden: 'zalig', 'voorspoedig', 'gezond', 'succesvol', maar daarachter dat onveranderlijke 'nieuwjaar' dat toch eigenlijk 'nieuw jaar' moet zijn.
Makkelijker is alleen het jaartal noemen: '2018'.
Onder daverend lawaai en met een glas bubbels in de hand om 00.00 uur precies klinken we op het nieuwe jaar.
Maar de Prediker gooit roet in de champagne.
Prediker (vertaald kan ook worden: Verzamelaar, namelijk van wijsheidsspreuken) schreef vele, vele eeuwen geleden: "Er bestaat onder de zon geen nieuw jaar".
Nog erger: "Er bestaat 'onder de zon' (dat is: onder de hemel, dus: hier op aarde) niets nieuws".
Het wordt nog erger als hij zegt: 'Dat wat nu voorbij is, komt terug. Dat wat tot stand is gebracht, zal opnieuw tot stand worden gebracht. Het verleden wordt weer heden!'
En verschrikkelijk is: 'Als je iets waarneemt, waarvan je overtuigd bent dat het echt iets absoluut nieuw is, dan moet de Prediker je ontgoochelen, want in een ver verleden bestond het al'.
Dat is wat geschreven staat en bedoeld wordt in Prediker 1:9-10.
Wat: 'Een gelukkig nieuw jaar?'
Nieuw!
Het toverwoord.
Het zet altijd weer aan tot kopen, het willen hebben.
Nieuwe smaak.
Nieuwe mix.
Nieuwe formule.
Nieuwe samenstelling.
Nieuwe uitgave.
Nieuwe editie.
Nieuw merk.
Ja, doet u mij maar een nieuw jaar.
Nieuw suggereert: beter, intensiever, krachtiger, gezonder, smaakvoller.
We waren uitgekeken op 2017. En nu gaan we vol verwachting het nieuwe jaar 2018 in.
Gelukkiger.
Voorspoediger.
Gezonder.
Succesvoller.
De Prediker (Verzamelaar) is de zoon van David die koning werd in Jeruzalem.
Dus: Salomo.
En Salomo deed een grondig onderzoek.
Hij observeerde het leven, máár liet God erbuiten.
Hij herhaalt vele malen: 'onder de zon', dat betekent eenvoudig: 'niet van boven de zon' (dat is van Gods standpunt uit bekeken).
Als je God buitensluit, als je met Hem geen rekening houdt en je observeert dan het leven hier op aarde, dan kom je tot de conclusies van Prediker.
Dan is alles ijdelheid, ijl, een zuchtje, wind, hol en leeg, zinloos (1:2).
Dan heeft het gezwoeg van de werkende mens geen nut (1:3).
Er worden baby's geboren, ze groeien op en worden volwassen en sterven.
De ene na de andere generatie (1:4).
De zon komt op, staat hoog aan de hemel en gaat weer onder en dat herhaalt zich eindeloos (1:5). En de wind blijft maar waaien uit allerlei windrichtingen en het houdt niet op (1:6).
Beken ontstaan uit bronnen en stromen eindeloos naar de zee, maar die zee raakt nooit vol en dit herhaalt zich eindeloos (1:7).
We blijven dingen onder woorden brengen, we zien en we horen aldoor en we worden het nooit zat (1:8).
En toen concludeerde de Prediker: alles herhaalt zich, er is niets nieuws.
De geschiedenis is een eindeloze zinloze herhaling.
We vergeten het verleden, hebben geen enkele gedachte over de toekomst en daarna (1:11).
Wordt 2018 een herhaling van zetten? Blijven we onze zetten op het schaakbord eindeloos herhalen? Blijven we dezelfde stommiteiten begaan? Leren we eindelijk iets van het verleden?
Zolang jij God buitensluit buiten jouw denkwereld, jouw leven, jouw opleiding' jouw relatie, jouw omgang met anderen, jouw job, jouw gezondheid...dán verandert er in 2018 niets.
Als we God buiten het regeringsbeleid, buiten het parlement, buiten de politiek houden...verandert er niets.
Dan blijven we evenals in 2017 leven 'onder de zon'.
Koning Salomo heeft de zin van alles onderzocht en liet God erbuiten.
Zijn conclusie is onthutsend.
Alles is zinloos.
Wil je écht een nieuw jaar?
Een ánder jaar?
En niet een eindeloze herhaling van vorige jaren?
Zoek dan een stille plek en praat met God, net zoals je met een kameraad of een vriendin praat:
"God, ik verlang écht naar een nieuw jaar. Dat het in mijn leven, mijn studie, mijn baan, mijn relatie ánders wordt. Ik zie nu duidelijk in dat ik tot nu toe 'onder de zon' geleefd heb.
Iedereen leeft toch 'onder de zon?' Geloven in God is toch iets voor watjes en oude, zieke mensen?
Ik ervaar geen uitdagingen, alles blijft hetzelfde. Ik wil het leven hier op aarde leren kennen van boven de zon uit. Zoals u het ziet. Daarom doe ik iets, wat ik altijd tegengehouden heb.
God, ik nodig u uit om met mij mee te gaan 2018 in.
Wilt u mij mijn domheid, koppigheid, ongeloof vergeven? Ik heb gehoord dat Jezus in mijn plaats voor mijn zonden gestorven is en u mij om Jezus wil kunt vergeven.
Kom dan nu in mijn leven en wilt u dan met mij en mag ik dan met u 2018 ingaan? Dank u dat u mij hoort en verhoort. Amen".
Ik wens jullie allemaal een ánder jaar...2018.

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 02, 2018 5:42 pm

Peter Gerrets :

DINSDAG 02-01-2018.


KRIJG DE WIND MAAR EENS TE PAKKEN.


"Ik had mijn hart erop gezet om in de wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er onder de hemelen wordt gedaan; een kwalijke bezigheid is dat, die God aan de kinderen van Adam heeft gegeven om zich daarmee bezig te houden! Ik heb al het gedoe gezien dat onder de zon wordt gedaan,- en zie het is allemaal ijlheid en najagen van wind"
(Prediker 1:13-14 Naardense Bijbel).

Salomo, koning in Jeruzalem, koning over Israël (1:1,12) heeft besloten onderzoek te doen naar de zin van het leven.
Wat gebeurt er zoal 'onder de hemelen?'
Elk Adamskind, elk mensenkind, heeft namelijk die opdracht van God gekregen:
'Zoek naar de betekenis, naar de zin, het doel van het leven hier op aarde'.
En dat is 'een kwalijke bezigheid', dat is geen leuke opdracht (1:13).
Er is een hoop gedoe 'onder de zon' (1:14).
En als ik dit schrijf zie ik een man rennen over de heide, of in tuinen, of in het bos met een vlindernet. Maar hij vangt geen vlinders, maar hij probeert de wind te vangen.
Een onmogelijke opdracht.
Salomo schrijft: het is voor een Adamskind een onmogelijke opdracht de zin en de betekenis van het leven te vatten, te vangen. Met een vlindernet kun je de wind toch ook niet vangen.
Wat ijl, wat zinloos! (1:14).
Probeer eens een krom stuk hout recht te maken? Het breekt.
Probeer eens een puzzel te leggen, terwijl er een puzzelstukje ontbreekt?
Je kunt die puzzel niet uitleggen.
Een onuitvoerbare opdracht (1:15).
Toen ik koning werd, heb ik God gevraagd om wijsheid.
Hij heeft mij wijsheid gegeven in overvloed, méér dan koning Saul, méér dan mijn vader David.
Ik heb veel wijsheidsspreuken geschreven.
En ik heb dit onderzoek gedaan: het ontdekken van de zin van het leven.
Ik heb wijsheid ontdekt, maar ook gekkigheid en dwaasheid.
Mijn slotconclusie: alles wat ik heb ondernomen is zinloos, jagen op de wind, die niet te vangen is (1:16-17).
Is het fijn om veel te studeren, veel feitenkennis te verzamelen?
Is het fijn om kennis te kunnen toepassen?
Salomo zegt: Veel praktische kennis leidt tot irritatie, tot ergernis.
Veel theoretische kennis brengt veel verdriet met zich mee.
Soms is het beter niets te weten (1:18).
Nooit gedacht dat Salomo zó pessimistisch was?
Salomo ontdekt gaandeweg dat het op zoek gaan naar de zin van het leven en naar de zin van alles wat hier op aarde gebeurt, zonder de hemel daarbij te betrekken, zonder de Zoon te raadplegen, volstrekt zinloos is.
Even dwaas om met een vlindernet de wind te vangen.


(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Jan 04, 2018 11:34 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 04-01-2018.


KOM, LATEN WE ONS AMUSEREN (3).


"Ga toch mee, ik zal je beproeven met vreugde: zie het goede eens aan!"
(Prediker 2:1 Naardense Bijbel).


In Prediker 1 zagen we koning Salomo als observator. Hij observeert het leven op aarde zonder tussenkomst van de hemel.
Hij probeert de zin van het leven te ontdekken vanuit menselijk ervaren, begrijpen, kennen. Strikt van 'onder de zon'.
Nu zegt hij: 'Kom, ga mee, op ontdekkingstocht'.
We gaan de vreugdevolle kant van het leven, het goede verkennen! (2:1)
Wát is er nu leuker dan een comedy bekijken, een voorstelling van een cabaretier, een komische film?
Heerlijk als iemand op een komische manier verhalen vertelt.
Wat kunnen we intens genieten van een avond lachen!
Maar samen met Salomo is er niets aan, omdat hij je vraagt: 'En...zijn we hier iets mee opgeschoten? Wat is het nut van deze gekkigheid? We zijn blij geweest en nu? (2:2)
Zullen we eens wijnen gaan proeven?
Verschillende soorten wijnen.
Nee, niet om ons een stuk in onze kraag te zuipen. Niet om ons laveloos te zuipen.
Ons hart blijft waakzaam. Ik wil bewust genieten en toegeven aan deze dwaasheid om te ontdekken of dit een zinnige bezigheid is voor de mens die zijn levensdagen aftelt.
En...wat zijn er veel heerlijke wijnen.
Smaakverrukkingen (2:3).
Salomo neemt ons mee van de ene in de andere ervaring.
Architectuur. Huizen ontwerpen. Huizen bouwen.
Tuinarchitectuur. Het ontwerpen van tuinen, paradijzen, hoven van Eden en het aanleggen daarvan. Het planten van wijnstokken. Het planten van vele soorten vruchtbomen. Het aanleggen van een bos. Het aanleggen van watervijvers met misschien wel prachtige fonteinen (2:4-6).
Hoevelen zijn er niet die vakantiereizen maken langs prachtige Engelse of Franse tuinen?
Hij omringde zich met slaven en slavinnen en hun zonen adopteerde hij als waren het zijn eigen zonen. En hij kocht kudden schapen en runderen aan.
Op een gegeven moment had hij méér bezittingen dan David en Saul ooit bezeten hadden (2:7).
En hoeveel vreugde kan het verzamelen van zilver en goud in muntstukken of in kunstvoorwerpen niet geven.
Hij kocht van andere vorsten in het buitenland.
Hij liet zangers en zangeressen optreden.
Hij 'bedeed' zich ermee.
Het ene optreden na het andere en zich met hen vermaken.
En hij was dol op.....vrouwen.
Hij huwde er 700 en had 300 bijvrouwen.
Beminnen, aanraken, vrijpartijen, seks.
Hij kon er geen genoeg van krijgen (2:8).
Hij werd de machtigste, de aanzienlijkste koning die ooit in Jeruzalem geregeerd had en heeft en nooit verloor hij zijn wijsheid, zijn inzicht (2:9).
Niets van wat zijn ogen zagen ontzegde hij zichzelf.
Geen enkele vreugde heeft hij zijn hart onthouden (2:10).
En dit alles heeft hij gedaan naast zijn regeringsverantwoordelijkheden.
Als er één genoten heeft...
En toen overdacht hij alles wat hij ondernomen had om maar plezier in het leven te hebben....
Wat had hij gelachen, genoten van de heerlijke wijnen en wat genoot hij van zijn huizen, tuinen, lusthoven, al het fruit, de opbrengst van het vee, van allen die hem bedienden, van de liefde van zijn vrouwen, de muzikale optredens, de kunstvoorwerpen en zijn bezittingen, maar 'onder de zon' kon niets hem bevredigen of verzadigen.
Uiteindelijk bleek alles zinloos, het achtervolgen van niet te vangen wind.
Persoonlijk ben ik blij met dit enorm actuele boekje.
Omdat ik zie dat de hedendaagse mens, jong of oud, levenslang op zoek is naar bevrediging en verzadiging om de innerlijke leegte op te vullen.
En ik neem waar dat twee gouden handen hebben, een bedrijf kunnen opbouwen, personeel in dienst hebben, goed verdienen, een gezin hebben niet automatisch betekent dat je gelukkig bent. Ook wetenschappers, onderzoekers met alles wat hun hart begeert, zijn niet automatisch gelukkig.
Hoevelen zoeken een extra kick, gaan vreemd, naar de hoeren, raken verslaafd aan alcohol, drugs, bizarre seks, gokken of extreme sporten waarbij voortdurend de dood wordt opgezocht?
En dan zegt Prediker: ik ben zelf op onderzoek uit geweest.
Maar écht 'onder de zon' is er niets wat jouw diepste innerlijke leegte kan bevredigen. Is alles zinloos!
Ja joh, doe maar stoer!
Speel maar de held.
Maar als je blijft weigeren om de hemel bij jouw leven te betrekken ben je een dwaas.

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Jan 05, 2018 12:58 pm

Peter Gerrets ±

VRIJDAG 05-01-2018.


ZELFS INSPANNEN IS ZINLOOS (4).


"Ik begon, ik, al mijn gezwoeg te haten waarmee ik zwoegde onder de zon,- dat ik eens moet overlaten aan de mens die er zijn zal na mij; en wie weet of hij een wijze zal zijn of een dwaas? - maar hij zal heersen over al mijn gezwoeg waarmee ik heb gezwoegd en wijs geweest ben onder de zon: ook dat is ijlheid"
(Prediker 2:18-19 Naardense Bijbel).


Woensdag liet ik jullie nadenken over welk verschil er is tussen kennis en wijsheid.
Salomo vroeg bij zijn aantreden als koning aan God om wijsheid.
Diep levensinzicht: weten waar het in ons leven werkelijk om gaat.
We hebben gezien dat in dit boekje Salomo onderzoekt wát de zin van het leven is, als we de hemel buitensluiten.
Onder de zon.
Hij observeert. Hij stelt zich bloot aan allerlei ervaringen, zoals de luxe, humoristische, culturele aspecten van het leven. Architectuur, tuinarchitectuur, cultuur, wijnen proeven, genieten van vrouwen, humor. Maar zélfs de leuke, plezierige kanten van het leven bevredigden hem niet, leverden hem niets op. Het is zinloos.
Maar nu vervolgt hij met zich te verdiepen in dat wat hij zó belangrijk vindt: wijsheid.
Want er is ook gekkigheid en dwaasheid
(2:12). En bedacht de koning: ik kan wel wijs zijn, ik kan mijn taak als koning wel serieus nemen, máár wat doet mijn opvolger daarmee? (2:12)
Wijsheid is écht een gave van God. Het is kijken met de ogen én het licht opmerken in de duisternis.
Een dwaas ziet niet, merkt niet op, dwaalt in de duisternis.
Maar wát heeft de wijze voor op de dwaas? En de wijze sterft, en de dwaze sterft. De wijze wordt na zijn dood vergeten en de dwaas wordt na zijn dood vergeten.
Is het dan nuttig om wijs geweest te zijn?
Wát zinloos! (2:13-16)
Salomo kreeg een hekel aan het leven.
Ja, hij ging het haten.
Omdat wijsheid net zoveel of net zo weinig oplevert als dwaasheid. Dood gaan we allemaal. Is dat niet het toppunt van zinloosheid onder de zon? (2:17)
Wat heeft het voor nut dat ik als koning met wijsheid regeer, mijn regeringswerk goed doe, plannen verwezenlijk en ik onherroepelijk sterf en dat mijn opvolger baat heeft bij wat ik heb opgebouwd?
Hij profiteert van mijn harde werken of hij nu een wijs man of een dwaas mens is.
Ook dit is onder de zon volstrekt zinloos (2:18-19).
Werken, inspanning, studie is zinloos.
Ik heb gestudeerd, kennis verzamelt, ik heb geleerd om een bekwaam koning te zijn en van God wijsheid ontvangen.
Ik heb er hard voor gewerkt, gezwoegd en mijn opvolger die er niets voor heeft hoeven te doen valt alles in de schoot.
Dit is niet eerlijk, een groot kwaad (2:20-21).
Wat levert het een mens op? Dat keiharde studeren, wijsheid betrachten, keihard werken?
Leven is tegenslagen krijgen, teleurstellingen moeten verwerken, smarten doorstaan, je ergeren, niet in slaap kunnen komen. Wat zinloos!
(2:23)
En dán scheurt even de hemel open.
Want wat plezier geeft is eten en drinken.
Salomo ziet dit is als een gave uit Gods handen. Want écht genieten, kan alleen in het licht van Gods genade.
De mens die rekening met Hem houdt ontvangt wijsheid, kennis en vreugde.
De zondaar, de mens onder de zon heeft als taak in te zamelen en op te stapelen en dat overdragen aan de mens die rekening houdt met God. Wat een leegte voor die mens onder de zon!
Proefondervindelijk ondervonden.
Leven, plezier maken 'onder de zon' is uiteindelijk volkomen zinloos.
Maar Salomo ondervindt iets positiefs in het licht van God.
Ik hoop oprecht dat jullie levensinzicht opdoen al lezend in de Prediker.
Een gezegende laatste werkdag deze eerste week in dit nieuwe jaar 2018.(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Jan 08, 2018 12:25 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 08-01-2018.


HOOR JE DE DOODSKLOKKEN LUIDEN? (5).


"Alles gaat naar een zelfde plaats; alles is geworden uit stof en alles keert terug naar het stof"
(Prediker 3:20 Naardense Bijbel).


Wijlen ds. Gerrit Toornvliet maakte ons erop attent dat als je het boekje Prediker leest je je waant op de Waalsdorpervlakte op 4 mei 's avonds: ding dong ding dong,
habeel habeliem habeel habeliem.
IJdelheid der ijdelheden, ijdelheid der ijdelheden.
Doodsklokken.
Dat is wel heel erg somber.
Maar we bevinden ons wel onder de zon, onder de hemel.
Overdreven?
Er is overal tijd voor. Nee, beter gezegd: er is overal een uur, een tijdslimiet voor. Ook voor behagen, voor dat wat een goed, voldaan gevoel geeft (3:1).
Het wisselt elkaar af:
Baren en sterven.
Planten en uittrekken.
Vermoorden en verplegen.
Afbreken en opbouwen.
Huilen en lachen.
Jammeren en dansen.
Stenen gooien en stenen stapelen.
Omhelzen en afstand bewaren.
Zoeken en kwijt raken.
Bewaren en weggooien.
Afscheuren en aannaaien.
Zwijgen en spreken.
Liefhebben en haten.
Oorlog voeren en vrede sluiten (3:2-8).
Als dit gedeelte wordt voorgelezen is het een stukje 'wereldliteratuur', net als Psalm 23, 1 Korintiërs 13.
Maar binnen het kader van Prediker ervaar ik een stuk cynisme.
Baren om te sterven.
Planten om weer uit te rukken.
Iemand van het leven beroven en omdat het mislukt is toch maar weer verplegen?
Afbreken om weer op te bouwen.
Huilen om daarna weer te lachen.
Eerst jammeren en dan samen dansen.
Waarom stenen weggooien om ze daarna op te stapelen?
Enzovoorts.
Is dat leven?
Kun je daar behagen in scheppen?
Ik word er niet echt vrolijk van.
Wat is nu eigenlijk het nut van dit alles?
(3:9)
Wat doen de mensen? Wat geeft God de mens te doen? (3:10)
God kan op zijn tijd mooie dingen doen.
Zo heeft hij in het hart van ieder mens de mogelijkheid gelegd om eeuwig te leven, het verlangen naar onsterfelijkheid.
Maar de mens weet niet waarvan dat verlangen komt. Hij of zij komt er niet achter (3:11).
De mens zélf vindt 'genieten' het belangrijkste (3:12).
Eten en drinken en voldoening hebben van je werk, dat is in mensenogen een godsgeschenk (3:13).
Het oog van de mens is gericht op het leven in het hier en nu.
Dat het werk van God verder reikt, eeuwig is en volmaakt, je kunt er niets aan toevoegen of aan afdoen, zou bij mensen respect moeten afdwingen (3:14).
Maar wat al eerder gezegd is: al wat nu is, was er vroeger. God zoekt op wat in de vergetelheid raakt (3:15).
Prediker lette op de plaats waar recht moet worden gesproken, maar het had de schijn dat dáár het onrecht heerste (3:16).
Het is maar goed dat God de uiteindelijke rechter is (3:17).
En dan: wat is nu eigenlijk het verschil tussen mens en dier?
Want uiteindelijk loopt alles uit op de dood. En de dood maakt geen onderscheid.
Zoals een dier sterft, sterft een mens.
De mens heeft niets voor op een dier.
Stof zijn we en tot stof keren we weer (3:18-20).
Onder de zon is écht niet te zien dat de adem, de geest van de mens naar boven opstijgt en die van het dier naar beneden
(3:21).
Een mens kan maar beter plezier hebben in de dingen die hij of zij doet.
De enige zekerheid is de dood.
Want wie geeft de mens inzicht over wat daarna komt? (3:22)
Begrijp je nu waarom Toornvliet sprak over doodsklokken?
Als je geen weet hebt van 'boven de zon' en van 'boven de hemel' is het dan niet verschrikkelijk als je niet méér weet dan de hoofdstukken die we tot nu toe gelezen hebben?
Inderdaad, dan zijn we geboren om te sterven.
Gelukkig dat Salomo wist van het werk van God dat eeuwig is.


(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 09, 2018 11:49 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 09-01-2018.


DE WAARDE VAN VRIENDSCHAP
(6).


"Als ze de eenling overweldigen...getweeën houden ze tegen over hem wel stand; en een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken"
(Prediker 4:12 Naardense Bijbel).


Jullie lezen niet graag over 'doodsklokken'.
Wel over 'huwelijksklokken'?
We gaan het zien.
Merkwaardig, dat men in dit, over het algemeen sombere boekje, toch een trouwtekst wist op te diepen.
Hoeveel trouwpreken zijn er niet over Prediker 4:12 gehouden?
Maar dan is er weinig rekening gehouden met de kontekst en met wat er eigenlijk staat. En zelf heb ik me daar ook aan 'bezondigd'.
Maar laten we beginnen bij het begin.
De observaties gaan verder.
In wat voor wereld leven wij eigenlijk?
Wat kom ik op fb toch veel 'christelijke leringen' tegen, waarvoor ik mij schaam.
Ik ben vaak verdrietig. We zeggen, dat we kinderen van God zijn en dat de bijbel Gods woord is. Velen zijn 'cherrypickers' (kerseneters). We lezen selectief. We halen de krenten uit de pap.
We shoppen. We hebben geen lust om álles te horen wat de bijbel zegt.
In die 44 jaar dat ik predikant mag zijn, heb ik gemerkt dat er weinig realiteitszin is. Zeker in evangelische- en charismatische kringen. We willen niets horen over de consequenties van het christen zijn. Niets over verdrukking, vervolging, lijden, ziek zijn. Maar alles over successtories, bevrijdingen, uitreddingen, genezingen, welvaart, rijkdom, voorspoed.
Wij leven nú in het duizendjarig vrederijk.
De Korintiërs keken op de apostel Paulus neer die zoveel tegenslagen had en zij waren 'koningen' geworden.
Ooit kwam er een vriend bij mij op bezoek. Zijn vraag: 'Spreek jij nog altijd over het kruis?' en toen ik dat bevestigde: 'Dat is voor mij een gepasseerd station. Ik ken de namen van alle demonen en leef in de overwinning'. Ik was er kapot van.
Nee, dan Prediker: wat worden er (ook in 2018) ontelbaar veel mensen verdrukt en wat vloeien er rivieren van tranen bij de verdrukten. De tirannen zijn niet uit te roeien, zitten stevig in het zadel. Waar zijn de troosters die de verdrukten bijstaan? (4:1).
Gelukkig zijn de gestorvenen, die dit niet meer hoeven mee te maken. Wee de levenden! (4:2)
Zalig de nog ongeborenen, die geen besef hebben van het kwaad, dat onder de zon gebeurt (4:3).
En wat wordt er hard gewerkt vanuit een totaal verdorven motief, namelijk jaloezie. Carrièrezucht, waarbij men over lijken gaat (4:4).
Het is zó zinloos, zó leeg, het is vergeefse inspanning alsof we de wind kunnen vangen.
En er zijn dwazen die helemaal niet werken en met de armen over elkaar zitten en interen op eigen bezit (4:5).
Is het in deze doorgedraaide wereld vol zinloze bezigheden geen groot goed om een handvol rust te bezitten?
Rust? (4:6).
En dan, wat ziet Prediker nog meer?
Er is nog meer zinloosheid in deze wereld onder de zon.
Je zult er maar alleen voorstaan.
Iemand alleen, een alleenstaande, een eenling. Die met 'hij' aangeduid wordt.
Een man zonder een tweede.
Hij heeft geen zoon, hij heeft geen broer.
Hij werkt zich te pletter, want hij wil goed geld verdienen.
Het gekke is dat hij zich nooit afvraagt: 'Voor wie werk ik me te pletter?' Want hij heeft niemand die er de vruchten van plukt, niemand aan wie hij het kan nalaten (4:8). Zinloos.
Je kunt beter met z'n tweeën werken, des te meer levert het op (4:9).
En bovendien als de één onderuit gaat, valt, een ongeluk krijgt, ziek wordt, dan is het geweldig als je een gabber, een maat, een metgezel, een vriend hebt.
Want dié helpt je overeind, dié helpt je dóór. En heb je die niet, dan blijf je liggen, hulpeloos (4:10).
En bovendien als je alleen in bed ligt, zie maar eens warm te worden, maar samen is dat geen probleem (4:11).
En stel je voor dat je op jouw bedrijf door iemand aangevallen wordt, dan sta je toch veel sterker als je met z'n tweeën bent en als er een derde bij betrokken wordt, ben je bijna onoverwinnelijk (4:12).
Ik had van Salomo met zijn 700 vrouwen en zijn 300 bijvrouwen verwacht, dat hij die man alleen een vrouw had aangeraden. Man, zoek een vrouw.
Maar hij zegt: Man, zoek een gabber.
En ik beweer helemaal niet dat een vrouw geen metgezel, geen helper kan zijn.
Maar voor mij was het 'schokkend' te ontdekken dat het helemaal geen trouwtekst is.
Onder de zon is zoveel zinloosheid.
Eten, drinken, werk wat voldoening geeft én vriendschap is dan hetgeen dat vreugde geeft.
En ik weet: anno 2018 hebben we elektrische dekens om warm te worden.
Alarminstallaties om ons tegen inbrekers te beschermen. Mensen die prima alleen kunnen zijn.
Twee mannen samen. Twee vrienden die samen optrekken, die samen slapen.
Die zijn van de verkeerde kant. Dat zijn vieze homo's. Die hebben seks.
In mijn jeugd was het heel gewoon als twee vrouwen gearmd over straat liepen of samen een huis deelden. Daar hoorde je niemand over. Maar twee mannen, daar wordt van alles bij gedacht. Een lesbische vrouw valt niet op alle vrouwen. Een homo valt niet op alle mannen. En het draait niet de hele dag om seks. Wat een waanideeën toch! Draait het in jouw 'normale' man-vrouwrelatie alleen maar om seks?
Het gaat in Prediker 4 niet om twee homo's. Maar ik ben wel blij dat hier gesproken wordt over vriendschap, over elkaars gabber zijn. Het elkaar helpen en voor elkaar opkomen. En de Prediker moedigt vriendschappen aan.
En als er in die vriendschappen een Derde is, God, dan is dat een verrijking en versterking.
Maar Prediker vervolgt. Je kunt maar beter arm geboren worden en wijs zijn en koning worden, dan in een koninklijke familie geboren worden. Het is verschrikkelijk als koning oud te zijn en dwaas en niet open te staan voor correctie. Want die koninklijke familie heeft iets weg van een gevangenis en wie daaruit koning worden verarmen (4:13-14).
Velen verheugden zich in de koning uit de koninklijke familie geboren, maar later was hij niet meer geliefd (4:15-16).
Wat zinloos allemaal. Inspanning voor niets.
En tenslotte: als je naar de tempel gaat, met welk motief ga je dan? Gedachteloos een offer brengen net zoals een dwaas die in zijn zondige leven volhardt, of nader je om te horen, want dát is het hoogste goed (4:17).


p.s. Over homoseksualiteit, christen zijn in het licht van de bijbel heb ik geschreven.
Bij Arjo Vogel kun je ze opvragen. Stuur een pb.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Jan 11, 2018 11:21 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 11-01-2018.


WAT EEN KWAAD: HET NIET NAKOMEN VAN BELOFTEN (6).


"Groter goed is dat je niets belooft,- dan dat je iets belooft en het niet inlost"
(Prediker 5:4 Naardense Bijbel).


Ik kan het niet helpen, maar Prediker is scherp. Zijn observaties en zijn onderzoek en zijn conclusies.
Want 'onder de hemel', 'onder de zon' gebeurt er veel dat geen enkele zin heeft en spannen we ons in zonder dat het iets oplevert.
Neem nu ons vermogen om te spreken, te praten, te communiceren.
Onze tong.
Met onze tong, met ons spreken proberen we God voor onze kar te spannen, te onderhandelen, te bemiddelen, over te halen, te vleien, de lieve vrede te bewaren, ons omhoog te werken, aan te pappen, diplomatiek te zijn, vrienden te maken, geld te verdienen, de waarheid te verdoezelen, de kool en de geit te sparen, op iemand in te praten, te overtuigen, dingen toe te zeggen.....
en....
iemand onderuit te halen, belachelijk te maken, af te kraken, iemands reputatie af te breken, te vervloeken, te beledigen, te liegen, te schelden, te beschuldigen, valse verklaringen af te leggen, God te verloochenen, mensen in een kwaad daglicht te brengen, iets voor te spiegelen, te verleiden...
De halfbroer van Jezus, Jakobus, schrijft er in zijn brief een heel hoofdstuk over, de zonden van de tong (hoofdstuk 3).
Met die ene tong kunnen we zegenen en vervloeken.
Prediker waarschuwt: alsjeblieft, als je voor Gods aangezicht komt, in de tempel, in de synagoge, thuis in de binnenkamer of in een kerkgebouw....dénk dan goed na voor je iets zegt.
Niet overhaast bidden, niet overhaast spreken, preken.
Laat je niet verleiden tot het uitspreken van lange gebeden en te lange preken.
Liever goed doordacht en kort.
Dan overhaast en lang (5:1).
Oei, hier ben ik in bidden en preken over de grens gegaan.
Vroeger 45 minuten preken, 10 minuten bidden.
Het kanselgebed, het hoofdgebed, er zijn oud-gereformeerde collega's die met gemak 20-30 minuten bidden.
Dromen komen voort uit intensieve bezigheden.
Een overvloed van woorden maakt ons tot een dwaas (5:2).
En dan: een andere valkuil.
Juist nu, begin januari, goede voornemens, beloften die we doen, geloften die we afleggen.
Kijk toch uit wát je God belooft!
We beloven de ander, onze man of vrouw, onze vriend of vriendin, onze ouders of onze kinderen, onze collega's al zoveel.
Te zullen lijnen.
Te zullen stoppen met roken.
Geen alcohol meer te gebruiken.
Vegetariër of veganist te worden.
Te consuminderen.
Milieubewuster te worden.
Naar de sportschool te gaan.
We beloven een ander hem of haar méér te bezoeken, af te spreken, méér samen iets te ondernemen.
Als pastor, als kerkenraadslid, als predikant beloven we soms ook teveel.
En dan: wat beloven we de HERE?
Denk erom, zegt Prediker, los beloften aan God snel in. Wat je belooft, moet je doen!
En anders ben je in Gods ogen een dwaas (5:3).
Je kunt Hem beter niets beloven, dan wel beloven en niet na te komen (5:4).
Mijns inziens geldt dat ook met beloften die we elkaar doen.
In dit kader heb ik een enorm respect voor de oudste nog praktiserende huisarts in ons land dr. van Hasselt in Amsterdam.
Hij beloofde God dat als hij het concentratiekamp Amersfoort zou overleven, hij zijn leven zou wijden aan het helpen van mensen. Hij was student medicijnen en is nog altijd huisarts. Hij weigerde op zijn 65e met pensioen te gaan, heeft een gerechtelijke procedure gewonnen om aan het werk te mogen blijven. Nu 93, eigen praktijk. Zijn hoogbejaarde vrouw assistente. De dokter volgt alle bijscholingen, rijdt auto, loopt met gemak trappen, verzorgt weekenddiensten, gaat nooit met vakantie, onderzoekt buitenlandse patiënten in Amsterdamse hotels, heeft geen klok in de spreekkamer, geeft elke patiënt de aandacht die nodig is.
En dat omdat hij God iets beloofd heeft.
En hij werkt nog altijd met plezier.
Wat een voorbeeld!
Dus: voorkom in jouw spreken dat je zondigt. Dat je je niet hoeft te excuseren voor een engel en zeggen: 'ja, ik heb het wel beloofd, maar dat had ik beter niet kunnen doen'. Dan hoeft God niet vertoornd te raken over wat je zegt en doet, terwijl jij jouw belofte niet nakomt (5:5).
Want écht: er worden veel te veel holle, inhoudsloze, zinloze, lege woorden gebruikt.
Heb toch respect voor God (5:6)!
Dit alles overdenkend, besef ik dat we Gods Geest nodig hebben om geloofwaardig te zijn.
Want vóór Gods aangezicht worden nogal wat beloften afgelegd:
* de belofte onze kinderen voor te gaan in een leven met God;
* de gemeente belooft voor de gedoopte kinderen te bidden;
* er worden trouwbeloften afgelegd;
* er worden beloften gedaan als we belijdenis afleggen van ons geloof;
* predikanten, priesters, voorgangers en alle ambtsdragers leggen geloften af bij het aanvaarden van hun ambt;
* bij de geloofsdoop leggen we eveneens een belofte af.
En....?
In gemeenten en kerken bestaat er ongeloof of God Zijn beloften aan Israël nog wel nakomt of durft men te beweren dat die beloften niet meer gelden.
Gods beloften worden ingelost, zelfs als wij verzaken.
Zou dat bij ons niet tot diepe verootmoediging moeten leiden?
Als het van onze 'onder-de-zon-beloften' moet afhangen wordt het niets.
Daarom: 'zo waarlijk helpe mij de Almachtige God' voor iemand die gelooft en niet het 'onder-de-zonse': 'dat verklaar en beloof ik'.
Niet 'ik', maar 'Hij'.


(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Jan 12, 2018 12:19 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 12-01-2018.


EEN ZIEKMAKEND KWAAD OP AARDE (7).


"Er is een ziekmakend kwaad dat ik onder de zon heb gezien: rijkdom, door zijn bezitter bewaard totdat kwaad hem treft".
"Ja, dat is een ziekmakend kwaad: geheel zoals hij is gekomen, zo gaat hij heen; wat baat het hem dan dat hij zwoegt tegen de wind".

(Prediker 5:12,15 Naardense Bijbel).


Anno 2018 zitten we met z'n allen in een TGV, een hogesnelheidstrein, die niet te stoppen is op weg naar een ravijn.
Een dollemansrit, een dodemansrit.
In onze westerse maatschappij denderen we door met ondeugdelijk materieel, met veel te weinig personeel, met een stortvloed aan werk door te weinig mensen in een zo kort mogelijke tijd gedaan.
We hebben geen tijd voor een huwelijksleven, voor het bezoeken van ouders of kinderen, om samen te eten, om
überhaupt een sociaal netwerk te onderhouden. Alles moet snel, eten, koffie drinken. Het is helemaal niet vreemd dat huwelijken stuklopen, kinderen ontsporen, werknemers een burn out oplopen, dat we vereenzamen. De meeste mensen branden als een kaars met twee lonten.
Wát drijft ons?
Geld, overvloed, bezit, macht.
En wie dat heeft, wil altijd méér (5:9-10).
Is het gek dat in de buitengebieden er geen recht en gerechtigheid is en de arme wordt onderdrukt (5:7).
Dat er willekeur heerst, omdat hooggeplaatsten elkaar de hand boven het hoofd houden (5:7).
De onderdanen in het buitengebied en in de steden zullen echter ondanks het onrecht de koning dienen (5:8).
Je kunt maar beter een arbeider zijn, hij kan onbekommerd slapen.
Maar zijn rijke heer met zijn bezittingen, is altijd maar bang zijn bezit te verliezen (5:11).
Onder de zon heerst een ziekmakend kwaad. Iemand die schatrijk is, die veel bezit is net als Dagobert Duck. Geld en bezit bezorgt je onrust. Waar je het ook bewaart, je waakt er constant over totdat het noodlot toeslaat (5:12-13a). De beheerder belegt verkeerd of fraudeert.
En je bent alles kwijt.
En je pasgeboren zoon die naakt geboren is zonder wat dan ook, blijft zonder wat dan ook en gaat heen zonder wat dan ook, want al heeft hij gezwoegd hij kan de opbrengst toch niet meenemen (5:13b-14).
Een ziekmakend kwaad: je wordt geboren met niets en je gaat dood zonder iets mee te kunnen nemen al heb je nog zo hard gewerkt in de meest barre omstandigheden (5:15-16).
Prediker blijft bij de conclusie: dat een mens 'onder de zon' blij kan zijn met eten, drinken, de opbrengst van het werk.
Dat geeft God je (5:17).
En er zijn mensen die rijk zijn, schatten bezitten, waarvan je mag genieten.
Maar besef: het is je door God gegeven en zo'n mens hoeft niet vaak na te denken, omdat het hem gegeven is te genieten
(5:18-19).
Dít is wat ik leer. Leven op aarde kan ploeteren en zwoegen betekenen.
Geboren worden, zwoegen en doodgaan.
Eenzaam zijn, arm, uitgebuit.
En soms zijn er momenten van eten, drinken, een geslaagde oogst, vriendschap. Maar die worden je wel door God gegeven, vergeet dat niet.
En de koningen, heren en meesters, landbezitters hebben een grote verantwoordelijkheid en zorg dat zij hun bezit kwijtraken. Ook zij moeten beseffen dat God hen een leven geeft met momenten van vreugde.
Onder de zon is lekker eten en drinken, voldoening na het werken, vriendschap een geschenk dat van boven de zon gegeven wordt.


(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Jan 22, 2018 11:57 am

Peter Gerrets :


IS DE MENS VOOR HET GELUK GEBOREN ? (8)


"Wat iemand ook wordt, reeds is zijn naam uitgeroepen, maar het moet worden geweten dat hij maar een mens is: hij is niet bij machte in het gericht te treden met wie hem te sterk is. Ja, hoe meer woorden daarover, des te meer ijlheid; wat baten ze de mens?
Ja, wie weet wat goed is voor de mens in het leven, het aantal van zijn ijle levensdagen die hij als een schaduw verdoet?- want wie zal aan de mens melden wat het ná hem worden zal onder de zon?"


(Prediker 6:10-12 Naardense Bijbel).


In Prediker, van de hand van koning Salomo, die wijsheidsspreuken verzamelde, bevinden we ons op aarde, onder de hemel, onder de zon.
Hij observeert wat hij ziet, de naakte waarheid.
Hij ontzegt zich niets van dit aardse leven.
Hij geniet wat er te genieten valt.
Hij kijkt, onderzoekt proefondervindelijk.
Heel bewust laat hij de hemel, God, buiten beschouwing.
Wat is de zin van alles wat hier op aarde gebeurt?
Wat is het voordeel van wijs of dwaas zijn?
Wat heeft de mens voor op het dier?
Er is veel ijlheid, dat is: leegte, zinloosheid.
Mensen proberen de wind te vangen, het lukt hen nooit.

Na de eerste vijf hoofdstukken is de conclusie:
Eten en drinken, vriendschap, voldoening gevend werk, geniet daar maar van.

In hoofdstuk 6 vervolgt hij:

Stel: God geeft jou rijkdom, kostbare schatten en respect van mensen. Er ontbreekt je niets, je geniet van alles wat jouw gevoelens bevredigt: in eten en drinken, vriendschap, schoonheid, muziek, liefde.
Maar: er breekt een dag aan, dat je hiervan niets kunt meenemen. Je moet álles achterlaten. Een ander zal ervan genieten. Dit treft alle mensen. Is dat hier op aarde, onder de zon, niet verschrikkelijk zinloos (6:1-2)?

Al verwek je of baar je 100 kinderen.
Krijg je een lang leven, maar jouw hart blijft onbevredigd, je hebt niet eens een eigen graf.
Is een misgeboorte niet beter af (6:3)?

Dat in de moederschoot gestorven kindje, misschien met een afwijking, is dat niet zinloos verwekt?
Het heeft nimmer het daglicht gezien, is in donkerte heengegaan, geboren, begraven. Het heeft niet dit zinloze leven geleefd. Had rust.
Maar niet de mens die alles had wat zijn hart begeerde.
Maar niet de mens met 100 kinderen (6:4-5).

Al word je 2.000 jaar.
Elk mens werkt om te eten.
Hoe vaak blijft het hart onverzadigd?
Wat voordeel heeft de wijze op de dwaas?
Wat de door het leven getekende die weet om te gaan met medemensen?
Onze ogen denken begerenswaardiger dingen te zien dan wat onze ziel verzadigen kan.

Alle mensen gaan uiteindelijk naar één en dezelfde plaats: we sterven, we worden in de aarde begraven.
Wat zinloos (6:6-9)!

Of je belangrijk of onbelangrijk bent?
Geen mens kan het in het gericht opnemen tegen God.
Wij delven altijd het onderspit.
Hierover uitweiden is zinloos.
Iedereen moet beseffen dat hij of zij een mens is (6:10-11).

Het leven is zinloos. De enige zekerheid is de dood.
Zelfs over de toekomst 'onder de zon' weten we niets (6:12).

Blijft over: "Wie weet wat goed is voor de mens in het leven?"

Daarop is maar één zinnig antwoord.
Dát antwoord zal nóóit komen van iemand 'onder de zon'.
Niet van een mens die zonder God leeft.

Is de mens voor het geluk geboren?
Prediker zegt: hooguit tijdelijk.
Tenminste als je van lekker eten en drinken houdt, je van cultuur geniet, vriendschap en liefde kent.
Maar dan komt onverbiddelijk de dood.

Wat is geluk eigenlijk?

Wij worden geboren voor een eeuwigheid met dé Liefde. Een leven met God.
Een leven bóven de zon.
Het is alleen Hij die elk aspect van ons aardse leven zin en inhoud geeft.
En de dood, voor wie met Hem leven, een passage naar Zijn wereld.(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3391
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " EEN GELUKKIG NIEUW JAAR " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 23, 2018 11:02 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 23-01-2018


IS PREDIKER GEK GEWORDEN (9) ?


"Alleen heb ik, zie toch aan, dit gevonden: dat God de mensheid réchtuit heeft gemaakt, maar zij zijn vele bedenksels gaan zoeken"

(Prediker 7:29 Naardense Bijbel).

"Ten slotte heb ik alleen dit gevonden: naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd"


(Prediker 7:29 Herziene Willibrordvertaling).

Hoofdstuk 7 zet de wereld op haar kop. Want wáár is nu eigenlijk wijsheid te vinden? En wáár bevindt zich een wijze? Wáár vind je diep levensinzicht?

Op plaatsen en in omstandigheden die wij doorgaans mijden.

Dáár waar iemand gestorven is. In het huis van rouwdragenden. Dáár waar verdriet is.
Immers dáár besef je dat ieder mens eindig is.
Gedenk te sterven (7:1-4).

Het is heilzaam als een wijze je vermaant (7:5).
Al kan verdrukking je dol maken (7:7).

De uitkomst van een bespreking kan een groot goed zijn. Geduld gaat veruit boven genialiteit (7:8).

Een vergadering kan ergerniswekkend zijn en verbijsterend, maar laat het jouw hart niet in bezit nemen (7:9).

Het is dom op te merken dat vroeger alles beter was (7:10).

Levensinzicht is onontbeerlijk onder de zon (7:11-12).

We zullen moeten leren omgaan met het simpele feit dat God weliswaar Schepper is. Kijk, onderzoek wat Hij tot stand heeft gebracht.
Ik zou daaraan willen toevoegen, dat er een zondeval heeft plaats gevonden, een vervloeking is uitgesproken door God over de aarde, dat er ontwrichting is en dat de Prediker constateert dat er dingen zijn die krom gebleven zijn en dat we niet bij machte zijn daar verandering in aan te brengen (7:13).

Persoonlijk vind ik dit een zinnige opmerking.
Onder de zon is er veel niet naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Dat is niet de schuld van God, maar de schuld van de mensheid. De mens heeft in zijn/haar dwaasheid onder de zon besloten de Schepper buiten te sluiten. En Gods werk te imiteren. Als nooit tevoren heeft de mens ingegrepen in Gods scheppingswerk.
Wij grijpen in in de genen, het DNA-materiaal van planten, dieren en mensen. Ons ingrijpen leidt tot onheilspellende processen.
Wij hebben Gods werk krom gemaakt.
En wij hebben de plicht om te gaan met alle onvolmaakte leven. Mensen geboren met genetische, fysieke en psychische afwijkingen. Mensen met een andere seksuele geaardheid.
De dwaze mens zegt: Doodt het onvolmaakte ongeboren leven. De dwaze mens zegt: Laten andersgeaarden normaal leven of zich seksueel onthouden. De dwaze mens beëindigt het zogenaamde voltooide leven.
Want de dwaze mens gaat het om geld.
Het leven dat teveel zorg en aandacht en geld kost, moet eraan.

Hóór! Dat zegt de wijze niet, maar de dwaas!

Dit menselijk leven is eindig of we nu een goede of een kwade dag beleven.
Het menselijk leven is onder de zon, op deze zondige aarde, niet volmaakt.
Rechtvaardigen sterven soms jong.
Boosaardigen leven soms lang.
Wees gematigd.
Niet overdreven wijs, wordt geen dwaas (7:14-17).

Het is goed verantwoordelijkheid te dragen voor meerdere zaken én respect voor God te hebben.
Bedenk dat een rechtvaardige kan falen (7:18-20).

En wéér zo'n wijze les (speciaal voor facebookgebruikers, twitteraars, whatsappers):
ga niet klakkeloos mee in alles wat op sociale media wordt gezegd, want op fb neem ik werkelijk allerlei wind van leer waar.
Stellingen, uitspraken, leringen die niet berusten op het getuigenis van de hele Schrift.
Soms word ik ziek van discussies onder gelovigen.
Dáárom heb ik geen moed om me aan te sluiten bij geloofsforums (7:21).

Soms is het een lange zoektocht naar wijsheid.
Ver weg, erg diep (7:23-24).

Salomo zette zijn hart erop en ontmoette wijsheid, doordachtheid, maar er viel niet te ontkomen aan boosaardigheid, dwaasheid, domheid en gekte (7:25).

En dan...het moment waarop vrouwen-van-nu in opstand komen.
Bedenk de rijke ervaring van Salomo, de meest wijze koning van Israël, die 700 vrouwen trouwde en 300 bijbouwen had.

De dood is bitter.
Maar bitterder is in handen te vallen van een vrouw die jou weet te verleiden en jou tot haar gevangene maakt.
Een door God wijs gemaakte man, ontsnapt aan haar, maar een dwaas zwemt blind haar vangnet in (7:26).

Op mijn zoektocht zegt Prediker heb ik ontdekt dat één op de duizend 'een écht mens' is.
Maar het bleken alleen 'mannen' te zijn (7:28).

Wij zoeken wijsheid, levensinzicht daar waar feest gevierd wordt, op bruiloften en partijen.
In een leven zonder tegenslagen, daar waar gelachen wordt. Wij vermijden problemen, moeilijke besprekingen, de dood.
De doorsnee man zoekt het in goed geld verdienen, een vrouw vinden, huisje, boompje, beestje.

Maar Prediker waarschuwt: Laat je niet voortdrijven op jouw hartstocht, want dan kun je de veilige haven missen.
God bedoelde voor een ieder een eenvoudig leven.
Maar wat haalt een mens toch veel in zijn kop.


(wordt vervolgd)

p.s. Hier wordt natuurlijk niet iedere vrouw bedoeld. In de wijsheidsgeschriften gaat het over prostituées, vrouwen die erop uit zijn mannen te vangen. En dan nog dit beseffen: ook prostituées hebben een vaak smartelijk levensverhaal.Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten