LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3085
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Dec 01, 2017 12:00 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 01-12-2017.


LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (1).


De meteorologische winter is begonnen.
De feestmaand.
De adventstijd, de voorbereidende weken op het Kerstfeest.
De maand van het sentiment.
Er moet sfeer zijn, harmonie, gezelligheid.
Samen zijn met familie, vrienden, kennissen.
Er moet vrede zijn.
Van binnen warm, buiten koud.
White Christmas, sneeuw, ongerept...heimwee naar onschuld?
En alles in één maand.
Het is eveneens een onbarmhartige maand.
Armen voelen zich nog armer.
Eenzamen nog eenzamer.
Het is kil, koud.
De sfeer verhult de keiharde werkelijkheid.
December, veel glitter en glamour, fake, nep.
En dan word ik bepaald bij liefhebben en houden van.
Johannes 21:15-17 (Naardense Bijbel) verhaalt over Jezus in gesprek met Petrus.
Jezus: "Heb je mij lief, méér dan zij?" in vers 15 en "Heb je mij lief?" in vers 16.
Wát is dat voor vraag?
En dat in Nederland?
Wie heb ik lief?
Wie heb jij lief?
Wie heeft mij lief?
Wie heeft jou lief?
En wat is dat?
Want wat vraagt Jezus?
"Heb jij mij lief met dezelfde liefde als waarmee ik jou liefheb?"
Dat is dus de liefde die de hemel opgeeft voor jou, de liefde die aan jou gelijk wordt, blootgesteld wordt aan dezelfde omstandigheden waaronder jij leeft, liefde die niet begrepen wordt, liefde die erop uit is om jou te genezen, te herstellen, te bevrijden.
Liefde die zorgt voor brood en wijn. Liefde die in twijfel getrokken wordt, vals beschuldigd, voor het gerecht gedaagd, door politici en geestelijke leiders tot de doodstraf wordt veroordeeld en door jou verloochend werd.
Liefde die zich kruisigen laat. Liefde die om vergeving bidt voor jouw volk, voor verraders, loochenaars, de Romeinse soldaten en dwars door dit alles het enige voor God aanvaardbare offer brengt dat al onze schulden afbetaalt en daardoor het mogelijk maakt, om ons onze misdaden te vergeven. Liefde die de dood overwint.
En dié Liefde vraagt jou nu: "Heb jij mij evenzo lief?"
Persoonlijk ben ik niet zo snel met het zeggen van: "ik heb U lief, Heer".
Omdat ik dat woord 'liefhebben' een groot, een hoog woord vind.
Dat komt niet snel over mijn lippen.
Petrus krijgt het ook niet uit zijn mond.
Als Jezus het mij recht op de man af vraagt, dan zou ik antwoorden: "Nee, Heer, zoals U mij hebt liefgehad, heb ik U niet lief".
En ik zou onmiddellijk denken aan die vele honderden malen dat ik faalde in de liefde.
Als jij zingt, bidt, getuigt: "Ik heb de Heer lief", wat bedoel je dan te zeggen?
Het is opvallend, dat Jezus de tweede keer zijn vraag inkort: "Heb je mij lief?"
En nog steeds kan Petrus niet antwoorden: "Natuurlijk Heer, ik heb U lief met alles wat in mij is".
Petrus antwoordt in :15-16 tot twee keer: "U wéét dat ik uw vriend ben".
En wat hij daarmee bedoelde, vertel ik in het vervolg.

(wordt vervolgd)Bij deze overdenking: "Liefde Gods, die elk beminnen hemelhoog te boven gaat".
-- www.youtube.com/watch?v=p-UxNZYoFuE&feature=youtu.be --


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3085
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Dec 04, 2017 11:36 am

Peter Gerrets :

ZATERDAG 02-12-2017.


LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (2).


We zijn bij het gesprek tussen Jezus en Petrus in Johannes 21:15-17.
Jezus vraagt de eerste keer: "Heb je mij lief, méér dan zij?" en de tweede keer: "Heb je mij lief?"
En we ontdekten wat Jezus hier eigenlijk vraagt.
Wat de bijbelse betekenis van liefde is. Hoe groots, hoe veelomvattend, hoe onbaatzuchtig, één en al zelfverloochening. Een liefde die bereid is voor de ander zijn leven op te offeren.
Daar kun je niet zomaar 'ja' op zeggen. Petrus in ieder geval niet.
En na de eerste keer en na de tweede keer antwoordt hij: "ú weet dat ik uw vriend ben!"
Nu zul je zeggen: het is in elk geval geen 'nee'.
Eigenlijk is Petrus' antwoord best diep van betekenis.
"Jezus, ú weet dat ik uw vriend ben!"
Vriend.
Door facebook kan de betekenis van dat woord enorm 'gedevalueerd' zijn.
Contacten, kennissen worden op facebook 'vrienden' genoemd.
Ik heb altijd een weerzin gehad tegen Amerikanen, die al heel snel tegen je zeggen: "You are my friend". Je ziet ze één keer en daarna nooit meer.
Petrus, begeef jij je niet op spekglad ijs?
Waaraan kan Jezus weten dat jij zijn vriend bent?
Ben je dan nu al vergeten wat er op de binnenplaats van het huis van Kajafas is gebeurd?
Petrus, Jezus riep jou en je gaf alles op en volgde hem. Petrus, jij sprak te vaak voor jouw beurt.
Binnen enkele minuten kon jij zeggen: "Jezus, ú bent de Christus, de Zoon van de levende God" en toen Jezus sprak over zijn lijdensweg, zijn kruisweg: "Dat verhoede God, dát zal geenszins gebeuren", waarop Jezus moest antwoorden: "Wég, achter mij, satan".
Je bent een rots op het moment dat je gelooft en een demonisch struikelblok als jij Jezus verhindert om Gods weg te gaan. Het is waar, je behoort bij de drie intimi van Jezus: Petrus, Johannes en Jakobus.
Er zijn gebeurtenissen die jullie alleen meegemaakt hebben: Jezus' verheerlijking op de berg toen jij, Petrus, voorstelde een tentenkamp te bouwen voor Jezus, Mozes en Elia. En jullie drieën maakten Jezus' worsteling mee in Gethsémané....en vielen in slaap. Jij zou met Jezus de gevangenis en de dood ingaan, maar het kwam uit wat Jezus zei: "Voordat de haan driemaal gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochend hebben".
En je protesteerde.
Omdat jij jezelf niet kende.
En op de binnenplaats van het paleis van hogepriester Kajafas, op gehoorsafstand van Jezus, ontkende je tot drie keer toe, dat je ook maar iets van doen had met Jezus. De haan kraaide.
Jezus keek je aan en totaal overstuur ging je weg en huilde je.
Hoezó: "ik ben uw vriend!"
We weten dat Petrus en Johannes bij het lege graf zijn geweest. Dat Jezus Petrus persoonlijk ontmoet heeft. Maar over die ontmoeting wordt ons niets verteld.
Ongetwijfeld heeft Petrus aan Jezus verteld, dat hij zwaar teleurgesteld was in zichzelf. Ongetwijfeld heeft Jezus Petrus vergeven.
Jezus heeft Petrus lief.
Maar Petrus heeft al een les geleerd. Pas op met wat je zegt. Vóór de kruisiging had hij geantwoord: "Maar natuurlijk Heer, ik heb u lief méér dan de anderen".
Nu niet meer!
In zijn antwoord klinkt door: "U wéét, dat ik u niet missen kan. Ik hou van u. Ik ben en blijf uw vriend".
Jezus heeft Petrus lief en accepteert hem zoals hij is. Zelfs ondanks zijn falen.
Ondanks de verloochening.
Jezus heeft in Simon (riet) altijd Petrus (rots) gezien.
En in al die jaren dat Jezus met Petrus opgetrokken heeft en Petrus met Jezus is er iets veranderd.
Petrus zingt een toontje lager dan voorheen.
"Heb jij mij net zo lief als ik jou, ja zelfs méér dan de anderen?"
Petrus met zijn antwoord zegt daar geen 'ja' meer op.
Een toontje lager is: "U wéét....(immers alles van mij)....dat ik....(ondanks alles)...uw vriend wil zijn".
En aan dié Petrus vertrouwt Jezus de bokjes toe (:15) en de schaapjes (:16). Wil jij er herder over zijn?
Mij leert het, dat God méér in ons ziet, dan wij in onszelf.
Mij leert het, dat God jou en mij veel beter kent, dan wij onszelf.
Want Hij gelooft in mij.
Ik schrijf graag verder over dit bijzondere gesprek.

(wordt vervolgd)


Bij deze overdenking: "Jezus, die langs het water liep".
-- www.youtube.com/watch?v=WxBmf3IA_Ow&feature=youtu.be --


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3085
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Dec 04, 2017 1:33 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 04-12-2017.


LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (3).


We zijn toehoorders van het gesprek tussen Jezus en Petrus in Johannes 21:15-17.
Twee keer vraagt Jezus: "Heb je mij lief, méér dan zij?" en "Heb je mij lief?"
In de grondtekst vraag Jezus naar 'agapè', de hoogste graad in de liefde.
Kort gezegd: "Heb je mij lief met dezelfde liefde als waarmee ik jou heb liefgehad?"
Daar kan Petrus onmogelijk 'ja' op antwoorden, gezien zijn verloochening van Jezus tot driemaal toe op de binnenplaats van het paleis van Kajafas.
Twee keer heeft Petrus geantwoord:
"ú weet dat ik uw vriend ben!"
Als jij en ik in Jezus' plaats waren geweest, hadden wij cynisch geantwoord: "Vriend? Wat voor een vriend?"
In andere vertalingen vinden we uitdrukkingen als: "Ú weet dat ik van u houd" of: "Ú weet dat ik u niet missen kan".
Met andere woorden: Petrus voldoet in de verste verte niet aan dat wat Jezus vraagt.
En tóch vecht Jezus zijn antwoorden niet aan. Ná de opstanding is er een privé ontmoeting geweest tussen deze twee.
Over de inhoud weten we niets.
Jezus vertrouwt hem toch zijn bokjes en zijn schaapjes toe.
Maar wacht: Jezus vraagt Petrus een derde keer "Ben je mijn vriend?"
In vroegere bijbelvertalingen werd het verschil in vragen niet duidelijk gemaakt.
In de Naardense Bijbel wel.
Bij de derde keer daalt Jezus af naar Petrus' niveau.
Petrus, zo zeiden we de vorige keer, zingt een toontje lager.
Maar Jezus komt hem volledig tegemoet.
Petrus wordt verdrietig.
Ja, zeiden wij vroeger altijd, omdat Jezus hem 3 x een vraag stelt.
Net zoals aan Petrus bij het paleis van Kajafas 3 x een vraag werd gesteld, waarbij hij mét kracht ontkende dat er ook maar iets was tussen Jezus en hem.
Maar er is hier veel meer aan de hand.
Let op de details:
1. Op de binnenplaats van het paleis van Kajafas brandt een 'houtskoolvuur' (Johannes 18:18).
2. In Johannes 21:9 heeft Jezus aan de oever een 'houtskoolvuur' aangelegd.
1. Bij het paleis van Kajafas worden Petrus 3 vragen gesteld die met een krachtige ontkenning beantwoord worden.
2. Ook nu worden hem 3 vragen gesteld, waarvan hij er 2 niet correct kan beantwoorden, 1 wel.
In Johannes 21:17 staat: "Petrus wordt bedroefd, omdat hij ten derden male tot hem zegt "ben je mijn vriend?" en hij zegt tot hem: "Heer, u weet alles, u kent mij als uw vriend!"
Ik ben geneigd tussenbeide te komen en Petrus er fijntjes op te wijzen, dat Jezus niet 3 x dezelfde vraag heeft gesteld.
2 x "Heb je mij lief?"
1 x "Ben je mijn vriend?"
Als dit een examen was geweest, was Petrus gezakt.
Maar ook nu, antwoordt Jezus: "Weid mijn schaapjes".
Jezus heeft dezelfde scène gecreëerd als bij het paleis van Kajafas.
Toen stond Jezus niet bij Petrus bij het houtskoolvuur.
Petrus zat er totaal doorheen, toen de haan kraaide en hij 3 x Jezus verloochend had. Jezus had hem in zijn dieptepunt nog aangekeken en Petrus had zich kapot gehuild. Wat was erover van zijn grote mond: "Ik ben bereid met U de gevangenis en de dood in te gaan".
Petrus, de vriend waar Jezus echt wat aan had gehad. Slappeling.
En hier bij het houtskoolvuur blijkt hij nog steeds 'de zwakste schakel'. Grote woorden spreekt hij niet meer.
Hij heeft zijn les wel geleerd.
Maar het is en blijft vreemd, dat Jezus aan hem 'de toekomstige Pinkstergemeente' toevertrouwd.
Bij ons was hij afgeserveerd.
Afgekeurd.
Als Petrus in onze gemeente koster was geworden, hadden wij tot in lengte van jaren gefluisterd: "Ja, dat is die Petrus. Ooit een veelbelovende leerling van Jezus, maar ja hij heeft het verpest door Jezus te verloochenen. We hebben hem nu een onopvallende taak gegeven, want zeg nou zelf: je kunt zó iemand toch niet laten voorgaan?"
Ik dank Jezus dat Hij Petrus opnieuw Zijn vertrouwen heeft geschonken.
En na de vervulling van de heilige Geest kennen we hem niet meer terug.
Kijk: dát is nu écht iemands zonden en misdaden vergeven en hem in ere herstellen.
Denk hier maar eens goed over na.(wordt vervolgd)Bij deze overdenking: "Als er vergeving is, hoe kan ik verder leven".
-- www.youtube.com/watch?v=Nt3xVgXFM_E&feature=youtu.be --


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3085
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Dec 05, 2017 12:21 pm

Peter Gerrets

DINSDAG 05-12-2017.


LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN (4).


"Laat los,- dat ge losgelaten zult worden"
(Lucas 6:37 Naardense Bijbel).

Er kwamen zeer veel reacties op mijn poster over vergeving.
Een aantal kanttekeningen.
Sommigen hebben wellicht de indruk dat ik lichtvaardig spreek over 'vergeving'.
Maar ik maakte de opmerking dat je daarbij Gods hulp en Gods genade nodig hebt. Vergeven is niet spons erover en de gevolgen zijn weg.
Het 'moeten' vergeven schiet sommigen in het verkeerde keelgat.
Er wordt aangegeven dat men een bepaalde persoon niet kán vergeven, niet wíl vergeven.
En dan komen er vooral reacties met betrekking tot seksueel misbruik.
Laat niemand denken dat ik dat niet serieus neem. Het is afschuwelijk, verschrikkelijk, verbijsterend als wie dan ook seksueel of psychisch of emotioneel onder druk wordt gezet, gemanipuleerd, als grenzen overschreden worden.
Dat zelfs een 'nee' wordt genegeerd.
We leven in gruwelijke tijden. Het is onvoorstelbaar dat baby's, peuters, kleuters, jonge kinderen, tieners, jong volwassenen en volwassenen misbruikt worden.
Dat kan enorm verstrekkende gevolgen hebben: fysiek, psychisch, emotioneel.
En er is niemand die verwacht van het slachtoffer dat je de dader eventjes vergeeft.
Maar tot het einde van je leven rondlopen met haat en bitterheid verziekt ons leven.
Dit neem ik heel serieus.
Het kan jaren duren voordat je iemand in vertrouwen durft nemen en jouw verhaal vertelt. Jaren om genezing van de diepste innerlijke wonden te ervaren, te ontvangen.
Ik heb zelf mensen mogen begeleiden en wonderlijke genezingen mogen zien.
Resulterend in vergeving, dat hier in Lucas vertaald wordt met: los-laten.
Eigenlijk staat er: vergeeft,- opdat gij vergeving ontvangt.
Tussen slachtoffer en dader is door wat er voorgevallen is een ongewenste band.
Of we het nu onbewust of bewust hebben meegemaakt.
We zijn aangetast, verwond, gewond, niet meer vrij, vervuld van radeloosheid, angst, onzekerheid, woede, haat, bitterheid.
Die brute dader heeft iets van ons geroofd.
We hebben behoefte aan reiniging, doorlopend behoefte aan reiniging, fysiek herstel, genezing van wat er innerlijk stuk is gegaan.
Natuurlijk is boosheid en woede op zijn plaats, huilen, het uiten van emoties.
En we nodigen Jezus uit om binnen te komen in dat wat ons overkomen is.
Jezus die op dat bewuste moment afwezig leek.
Hij kán en wil onze trauma's helen.
En waar de dader totaal niet tot bezinning komt, gewoon doorgaat, moét een aanklacht ingediend worden, aangifte.
Iemand merkte op dat dit geen zin heeft, dat mag niemand hiervan weerhouden.
Dit moét stoppen!
Wát wordt nu bedoeld met: loslaten?
De band tussen slachtoffer en dader moet verbroken worden. Zolang ik in mijn gedachten, herinneringen, emoties gefocust blijf op de dader, zit ik aan hem of haar vast.
Deze dader laat ik los, geef ik over aan God. Hij of zij zal zich ooit moeten verantwoorden voor zijn of haar daden.
En jij mag in de vrijheid van Christus komen en opnieuw gaan openbloeien.
Want haat en wrok en bitterheid maken ons fysiek, psychisch, emotioneel totaal kapot.
En dan nog iets totaal anders.
Ik schrik dat er onder christenen zoveel onenigheid, verdeeldheid is. Ruzies, familietwisten.
En tóch neemt men deel aan het Avondmaal.
Soms zijn er 'pietluttigheden' gebeurd en jarenlang bekijkt men elkaar niet.
Ik zal nooit de eerste stap zetten!
Nee, zij moeten over de brug komen!
Ik wil niet vergeven!
"En vergeef ons onze schulden, gelijk (in dezelfde mate) ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn".
En dan die koning die een dienaar ter verantwoording roept. Jij staat bij mij voor € 80.000,- in het krijt. Die dienaar kronkelt op de grond voor de troon, smeekt, huilt.
En krijgt 'kwijtschelding'.
Hij springt een gat in de lucht. Duizendmaal duizendmaal dank o koning.
Hij is onderweg naar huis en ziet een collega die hem nog € 80,- schuldig is.
Hij eist zijn geld. Zijn collega smeekt om uitstel, omdat hij het niet kan terugbetalen. De kwijtgescholdene grijpt zijn collega bij de strot en klaagt hem aan bij het gerecht. Als de koning dit ter ore komt, ontsteekt hij in woede en zet de kwijtgescholdene in de gevangenis en verplicht hem alles terug te betalen.
Wij beseffen werkelijk niet tegen welke prijs ons onze schulden vergeven zijn.
Geen enkel benul.
Maar verder: leugen, bedrog, stelen, roddelen, scheuringen veroorzaken met dé waarheid in het vaandel, belastingen ontduiken, grote monden, grootspraak, ongehoorzaam, verslaafd aan van alles en nog wat, zwart werken.
Zelfs kerkmensen grijpen elkaar bij de strot.
Hey, heb je Mij lief, vraagt Jezus.
En kun je dan eerlijk zeggen: ik kan U niet missen?


(wordt vervolgd)
Bij deze overdenking: "Als het leven soms pijn doet".
-- www.youtube.com/watch?v=e3zfYjOhe5E&feature=youtu.be --


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten