Pagina 1 van 1

DE ZOON GODS VAN EEUWIGHEID AF – 25 september 2020

GeplaatstCOLON Ma Sep 28, 2020 9:38 am
door Mary
DE ZOON GODS VAN EEUWIGHEID AF – 25 september 2020

Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn,zodat Hij u niet hoort. Jesaja 59 vers 2

Dat was de boodschap van de profeet voor het volk Israël. God is heilig; a;s wij zondigen, ontstaat er een scheiding. Dat is een diepe kloof, een ravijn dat niet te overbruggen is. Om die reden werd de Heere Jezus op het kruis door God verlaten. Hij droeg daar immers onze zonden! De verklaring is eenvoudig, maar het lijden was onnoemelijk zwaar. De bodem daarvan is door ons niet te peilen. Elke peilstok is te kort. De Heere Jezus was van eeuwigheid af de Zoon van God. Tijdens Zijn leven op aarde wandelde Hij in volkomen gemeenschap met Hem.
Hij Deed en zei alleen wat de Vader Hem had opgedragen. Met alles wat op Hem afkwam, ging de Heiland in het gebed tot Hem. Er was volledige overeenstemming. Ja, Hij was één met de Vader. Aan het kruis van Golgotha hangend, nam Hij echter onze zonden op Zich. Hij, Die nooit iets verkeerds had gedaan, belaadde Zichzelf met onze ongerechtigheid. Dat bewerkte drie uur lang een scheiding tussen Hem en de heilige God!