Pagina 1 van 1

Moge God je gedenken als.................

GeplaatstCOLON Vr Jan 08, 2016 9:28 pm
door Ton
Moge God je gedenken als Noach,
je begunstigen als Mozes,
je eer bewijzen als Maria,
voor je vechten als voor de Israëlieten,
je voorspoedig maken als Izaäk,
je verhogen als Jozef,
ingrijpen als bij Esther,
je beschermen als Daniël,
je gebruiken als Paulus,
je genezen als Naäman,
je gebeden verhoren als Elia,
je zalven als David,
en je in veiligheid stellen als Sadrach, Mesach en Abednego !

Amen.