Pagina 1 van 1

Gebed van Peter Gerrets , em.pastor.

GeplaatstCOLON Za Mei 18, 2019 11:26 am
door Ton
Peter Gerrets :

ZATERDAG 18-05-2019GEBED

"Heer, wij hebben ogen en zijn blind.
Wij hebben oren en zijn doof.
Wij hebben een mond en brengen niets uit.
Onze armen en handen hangen slap neer.
Onze benen en voeten als verlamd.
Ons hart is koud en straalt niets uit dan kou en bitterheid.
De Pinkstervlam in ons is gedoofd.
En net als Martin Luther hebben we de luiken voor de ramen gesloten.

Drie mannen lopen over de Chinese Muur.
Feit is de eerste en loopt voorop met vaste tred.
Geloof is de tweede en ziet op Feit, zijn voorganger.
Ervaring volgt als derde op Geloof en Feit.
Totdat Geloof twijfelt of Ervaring hem wel volgt.
Hij merkt er zo weinig van en als hij zijn blik afwendt van Feit, stort hij neer.
Feit en Ervaring zien vol verdriet hoe Geloof zijn focus verloren heeft.

Heer, richt Geloof weer op en breng hem terug op het pad.
Terug op de hoogte waarvan hij gevallen was.
En U, de liefde die ons het eerst heeft liefgehad, ga hem weer voor.
Want ziende op U lopen we verder en verder.
Zal Ervaring ons volgen al onze levensdagen.
Feiten en Beloften zullen werkelijkheid worden.

Heer, Uw wegen gingen door de zee en de woestijn.
Duizend doden stierven we als we bedreigd werden.
Angst en paniek hadden de overhand.
Wij wisten het zeker: de verwerkelijking van Uw beloften zouden wij nooit zien.
Hoevelen twijfelden: Abraham en Sara, Izaak en Rebekka, Jakob en Lea en Rachel.
Hoevelen werden afgeleid en keken weg van Feit?
Hoevelen zijn in de woestijn gevallen en zijn het Beloofde Land nooit binnengegaan?
Zelfs Mirjam, AƤron en Mozes niet, slechts Jozua en Kaleb die op Feit bleven staren.

Heer, en wij? Vele, vele Gelovigen willen Ervaring beleven.
Velen keren om. Wenden hun blik af van Feit en Belofte.
Staren zich blind op Ervaring en gaan hem volgen en arriveren niet op hun bestemming.
Ze struikelen en vallen en geven God de schuld, omdat Hij Zijn beloften niet houdt.

Och murmurerend volk dat klaagt en jammert en twijfelt aan de Gever.
Als je op Jezus had blijven zien, had je gelopen op het water Petrus.
Als je op Jezus had blijven zien, was je genezen.

Heer, ik bid U om geloof als een mosterdzaadje.
Om onwankelbaar Geloof in door U ons toevertrouwde Feiten en Beloften.
Om volharding al lijkt het dat Ervaring uitblijft.
Jouw ogen zullen zien.
Jouw oren zullen horen.
Omhels met jouw handen en armen Gods feiten en beloften.
Blijf lopen en gaan achter de Feiten, achter Gods beloften.
En laat in jouw hart Gods liefde toe, niet mondjesmaat, drink met volle teugen.
Opdat al jouw ongeloof en twijfels voor altijd overwonnen worden.
Jij niet struikelt, niet valt, maar ziet op Jezus.
De verwerkelijking van alle beloften en het uitkomen bij het einddoel.
Opdat God verheerlijkt wordt, jij het lofgewaad draagt in plaats van een rouwgewaad.
Klagen zingen wordt en jij uit de dood wordt opgewekt.

Lof zij Vader God.
Lof zij Jezus de Christus.
Lof zij de heilige Geest.

Amen".
Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)