Pagina 1 van 1

GEBED VOOR DEZE ZONDAG (Peter Gerrets)

GeplaatstCOLON Ma Jul 02, 2018 1:34 pm
door Ton
Peter Gerrets :

ZONDAG 01-07-2018


GEBED VOOR DEZE ZONDAG:"HEER van de hemelen en van deze aarde.
U roep ik aan
in de naam van Jezus Christus.
Want alléén door Hem heb ik vrij toegang tot U.

U geeft mij deze nieuwe dag.
Een nieuwe maand.
Een nieuw half jaar.

Uit Uw genade.

Het is zondag.
Dag van Uw Verrijzenis, o Jezus.
God, U nam de dood niet langer.
Uw Geest voer in het lichaam van Jezus
en deed Hem opstaan.
En Jezus stond op,
ontdeed zich van zijn windsels,
vouwde ze op.
Door een beving van de aarde
vielen de Romeinse bewakers.
Braken de zegels,
rolde de steen weg.
U stond op.
En U begon aan Uw ochtendwandeling.

En U begroette Maria:
'Goede morgen Maria'.
U groette, zoals U haar altijd groette,
ze werd aangeraakt
het was haar opstanding.
Iedereen die U ontmoette beleefde zijn of haar opstanding.

En ontmoetten elkaar
en ze zeiden:
'wij hebben de Here ontmoet.
Hij is opgestaan!'

En overal waar U kwam,
sprak U:
'De vrede van God is met jou'.
En U zegende.

Nu legt U zelf die woorden in mijn mond.
Ik groet mijn geliefden:
'Vrede zij jou. De Heer is werkelijk opgestaan!'
En in mijn gemeente:
'Vrede zij jou. De Heer is werkelijk opgestaan!'
De mannen en vrouwen in de kerkbanken.
Die vóór en achter mij zitten.
Bij het koffie drinken.
Op het kerkplein.

Vrede zij jou.
Aan dorpsgenoten,
ook van andere kerken,
ongelovigen.
Zó gaat Zijn zegen het dorp,
de stadswijk door.

Je wordt er blij van.

Een ander mens.

Vergeet je het niet door te geven
aan zieken, stervenden,
Depressieven.
Angstigen.
Vrede doorgeven.

Dank U voor Uw Vrede.

Amen".
Peter Gerrets.


(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]