Eén week na Goede Vrijdag (Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3455
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Eén week na Goede Vrijdag (Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Apr 06, 2018 10:50 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 06-04-2018

Eén week na Goede Vrijdag

GEBED


"Vader God,
het is nog maar een week geleden,
dat we oog in oog stonden met Uw gekruisigde Zoon.
Dát had een levensveranderende gebeurtenis moeten zijn.
Maar we zijn daarna overgegaan tot de orde van de dag.

Jezus,
werd vóór de kruisiging,
langdurig verhoord,
kapot geslagen,
hij was niet om aan te zien:
de doornenkroon werd op zijn hoofd gedrukt,
bloed stroomde over zijn gezicht.
Hij werd gegeseld,
de ijzeren haakjes reten zijn rug open,
bloed stroomde over zijn rug.
De spot werd met Hem gedreven,
een fake koningsmantel werd Hem omgedaan.
Jezus, de koning van Israël.
En op Zijn kapot geslagen lijf,
moest Hij dat vloekhout dragen
en de stad door, de stadspoort door,
de heuvel op.
En dáár werden zijn kleren uitgetrokken,
want Hij hing op Golgotha spiernaakt.
En niet keurig met een lendendoek om.
Van 09.00 uur tot na 15.00 uur
in de brandende zon
en in de eeuwige duisternis.

Wij hebben van dat vloekhout
een wandversiering gemaakt,
een sieraad aan een kettinkje.
Symbool van liefde,
échte liefde,
in lijden, pijn, spot en hoon,
in vervloeking,
tot in de dood, tot over de dood heen?

Wie stonden er bij Golgotha?
Eén leerling,
moeder Maria, andere vrouwen die Hem gediend hebben,
het gewone volk,
de geestelijke leiders van Israël,
Romeinse soldaten.
Mensen die het ene moment massaal hosanna roepen:
'erbarm U Heer'
en een ogenblik later:
'aan de schandpaal met Hem'.

Heb jij daar écht gestaan?
Paus, aartsbisschoppen, kardinalen, bisschoppen,
priesters, monniken, het gewone kerkvolk?
Patriarchen,
Gelovigen van noord en zuid, van oost en west,
Anglicanen, Methodisten, Presbyterianen,
Baptisten, Heilssoldaten, Pinksterbroeders en -zusters,
Lutheranen, Calvinisten, Arminianen,
Hernhutters, Vrijzinnig-Protestanten,
Reformatorische christenen,
synodeleden, hoogleraren, predikanten, ambtsdragers,
kerkmusici en het gewone kerkvolk?
Atheïsten, agnosten,
atleten, sportmannen en -vrouwen, turners,
acteurs en actrices, wetenschappers, astronauten,
hoeren, tollenaars, homo's, lesbiennes, transgenders,
drugsverslaafden, criminelen, gehandicapten,
nog ongeboren levens, mensen met het syndroom van Down, wij, jij en ik?

Where you there when they crucified our Lord?

Dán hadden we beseft dat dít verschrikkelijke moést gebeuren.
Dat één opstond en zei: 'Neem Mij, laten de anderen in vrijheid heengaan'.
Dat één opstond en zei: 'Vader, ik ben Uw hogepriester'.
Dat één opstond en zei: 'Vader, ik ben het Lam Gods'.
Laat deze zondige menigte de handen op mij leggen en hun zonden en misdaden over mij uitspreken.
Laat Uw oordeel mij treffen in hun plaats.
Een zondeloze mens, hogepriester, een gaaf lam.
Wat Hij deed, hoeven wij niet te doen.
Wat Hij onderging, onderging Hij in onze plaats.

Vader,
als wij oog in oog gestaan hebben
met Uw stervende Zoon....
waarom beseffen we dan niet dat wij állen en niemand uitgezonderd eten, drinken, leven van genadebrood en genadewijn?
Waarom zijn wij niet allen neergeknield,
waarom hebben wij ons niet verootmoedigd,
waarom hebben we onze kleren, ons hart niet gescheurd,
onze zonden beleden aan elkaar?
Waarom hebben we elkaar niet omhelsd,
gekust, gezegend?
Waarom gedragen we ons niet als kinderen van één en dezelfde Vader?
Waarom hebben we de eeuwen door Uw verbondsvolk vervloekt, vervolgd, uitgeroeid?
Waarom Gods beloften aan hen gestolen?

Waarom kunnen kinderen van Mij niet of nauwelijks met elkaar omgaan?
Niet samen aan Tafel gaan?

Vader,
één week ná Goede Vrijdag
en nog altijd overtuigd van ons eigen gelijk.
De ander is toch écht een grotere zondaar dan ik.
Waarom sluiten wij, kerk van Jezus Christus,
nog steeds mensen buiten,
die Hij binnen zou laten?

Waren wij écht op Golgotha,
waren wij écht in de hof van Arimathea?

Vader God,
wat moet U ontzettend lijden
door Uw hardnekkig volk,
door mijn onwil om te vergeven,
door mijn hoogmoed,
mijn trots.

Vader,
erbarm U over Israël,
erbarm U over de Palestijnen,
over alle natiën, rassen, stammen en talen.
Over Uw kinderen die lijden, vervolgd worden, onderdrukt.
Over allen die in onze ogen niet in Uw gemeente horen.
Die wij buitensluiten,
die U in Uw hart sluit.

Heer, ontferm U over ons,
en stort Uw liefde, de Uwe, in ons uit.

Amen".
Peter Gerrets.


(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten