Bemoedigende teksten :

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4838
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Bemoedigende teksten :

Berichtdoor Ton » Ma Jan 25, 2016 3:23 pm

JOB 2: 1-5
Satan de duivel stelt alles in het werk opdat wij aan ons geloof zouden gaan twijfelen in God en zijn zoon Jezus Christus, en op deze wijze ons tot struikelen te brengen juist zoals hij het probeerde met Job.
Zullen wij toegeven aan zijn leugens, of zullen wij vast staan in ons geloof zodat wij niet tot struikelen worden gebracht?
De grootste strijdvraag waarvoor de mensheid zich thans geplaatst ziet, is de strijdvraag
in verband met de universele soevereiniteit ( oppermacht van God)
Spreuken 27: 11 blz. 562
Wij worden door God uitgenodigd inzake deze kwestie, een standpunt in te nemen, en dit door ons te onderwerpen aan de door Hem aangestelde koning Jezus Christus.
Daarom is het is noodzakelijk dat wij dringend op die uitnodiging reageren.
Velen hebben dit al gedaan, zo hebben zij gemerkt dat het innemen van dit standpunt meer inhoud als die ene beslissing.
We kunnen de volgende vraag stellen: Zullen wij in ons standpunt kunnen blijven vast staan, wanneer wij onder druk van moeilijkheden komen te staan?
Zullen wij door verzwakking het gemakkelijkste kiezen en bij diegenen behoren die tot struikelen zullen worden gebracht?
Ook Jezus stond onder de druk van moeilijkheden, Hij was aangewezen op het gebed om kracht te ontvangen. ( In de hof van Getsemane. Markus 14:36) blz. 861
Jezus Christus wist dat de naam van zijn vader erbij betrokken was. Hij was dan ook niet beschaamd om hulp aan zijn vader te vragen.
Ja ook wij beschikken over diezelfde bron van kracht.
Maar welke gevaren zouden ons kunnen doen struikelen?
__________________________________________________
Volgens 2 Timotheus 3:12 kan dit door vervolging zijn
Markus. 4:17 blz. 847 (ze zijn niet vast geworteld )
Vervolging kan op vele manieren gebeuren.
A) Wettelijke verbodsbepaling met gevangenzetting, tot zelfs de dood met gevolg.
b) Geloofsondermijnende dagelijkse tegenstand
c) Vijandig gezinde huwelijkspartner
d) Bespotting door medescholieren
e) Lichamelijke problemen, of ziekte of dood van de partner
f) werkloosheid.
Vervolging verduren kan moeilijk zijn, en daar voor zijn we gewaarschuwd ( Johannes 15: 20,21 ) blz.: 920
Maar wij kunnen op Gods woord vertrouwen.
1 Petrus ( 5: 6-11) blz.: 1064
Teleurstellingen kunnen het geloof verzwakken.
---------------------------------------------------------------
-Stel u een de tijd voor van in je jeugd, en dat je door iemand iets werd beloofd, en dit door omstandigheden niet werd nageleefd, hoe gevoelde u zich dan? ( teleurgesteld)
-Mensen kunnen ons teleurstellen, het gedrag van iemand in een gemeente kan zodanig getolereerd worden dat iemand niets meer met Gods woord te maken wil hebben.
Maar dient dit een aanleiding te zijn om de weg van de Heer te verlaten?
___________________________________________________
Onder zulke omstandigheden is teleurstelling te begrijpen, maar stel u eens voor de teleurstelling van Jezus, in verband met de ruzie van zijn apostelen
(Lukas 22:24) blz:897
De vrienden van Job die zijn getrouwheid in twijfel trokken
( Job 22:5-10) Blz:454
Wij mogen de tekortkomingen van anderen niet van invloed laten zijn op onze verhouding met onze Here God, en het mag ons niet verblinden voor het werk van God. Ik citeer de woorden uit het Boek ( Efeziërs 1: 9,10) " Hij verlangde ernaar ( God) ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd.
Hij heeft besloten alles in de Hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus als de tijd ervoor gekomen is.
Voorbeeld van het uitglijden op ijs:
Wanneer wij zouden uitglijden op glad ijs, zullen wij dan blijven liggen omdat het onze schuld niet is, maar door de gladheid van het ijs.
Hou er ook rekening mee dat God zijn volk loutert om sterk te worden
( Zacharia 13:9 ) blz: 802
Petrus maakt ons duidelijk dat wij de situatie moeten inzien en op onze hoede moeten zijn voor satan de duivel, want brullend als een leeuw gaat hij op zoek om zijn prooi te verslinden. Wij moeten zijn aanvallen afslaan door vast op de Here te vertrouwen.
(1 Petrus 5: 8,9.)
Het zijn dus niet onze onvolmaakte broeders en zusters die onze vijanden zijn, maar satan.
Het is dus noodzakelijk dat wij een sterk geloof hebben gebouwd op een degelijk fundament. Paulus maakt ons het volgende duidelijk in het Boek (andere vertaling)(Romeinen 9:33) Gelijk geschreven staat: " zie Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen"
Volgens het Boek: "God had hen daar voor al gewaarschuwd Pas op zei Hij, ik leg temidden van de Israëlieten een struikelblok neer, een steen waaraan zij zich zullen stoten, maar wie op Hem zijn vertrouwen vestigt, zal nooit teleurgesteld worden"
-Onwaardigheidgevoel kan leiden tot het kwijtraken van onze band met God.
Indien u in deze omstandigheid zou verkeren, stel u dan de vraag: wie is dit grote voorrecht waardig?
Paulus klaagde ook hierover. ( Rom 7:21-25) blz: 970
Laten wij de raad opvolgen die Paulus ons verstrekt in
Efeziërs 4:17-24. Blz: 1015
Zullen wij dan alle oude persoonlijkheden kwijtraken?
--------------------------------------------------------------------------
NEEN, Zie wat Paulus ons hierover zegt: Kolossenzen 3:9,10)
" Lieg niet meer tegen elkaar daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuw aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"
Nieuwe persoonlijkheid aandoen bestaat in een gestadig proces, of met andere woorden STAP VOOR STAP.
Johannes maakt ons het volgende duidelijk in 1 Johannes 2: 1
Dat indien wij toch nog zonden begaan wij een helper hebben namelijk JEZUS CHRISTUS
In (Rom 7:25) dankt Paulus God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze here.
Ook mogen wij persoonlijk geen aanleiding geven tot struikelen door middel van ons gedrag. ( Matheus 18:6,7) blz: 828
Het is onze plicht diegene die in zonde verkeert in een geest van zachtmoedigheid te helpen. Paulus maakt ons het volgende duidelijk
In Galaten 6: 1-6 blz: 1011
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten