Discussie mbt bijbelboeken

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Discussie mbt bijbelboeken

Berichtdoor Ton » Vr Jul 28, 2017 10:47 am

De vraagsteller wordt in dit geval anoniem gehouden , de pastor is em.pastor Peter Gerrets.


vraagsteller : Waar geloven jullie gemeenschap in?
ik was namelijk een beetje nieuwsgierig...

pastor : wij geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is.

vraagsteller : oke
maar wat bedoelt u eigenlijk met het woord van god

pastor : precies zoals het daar staat.
: de Bijbel is het Woord van God ... Hij heeft mensen geinspireerd op te schrijven wat Hij hen op het hart heeft gelegd.

vraagsteller : oke....maar, vergeef mij alsjeblieft voor het feit dat ik zo rechtstreeks een opmerking hierover maak, maar de laatste paar jaren ben ik komen te begrijpen dat de Bijbel boek niet compleet. Er zijn namelijk dacht ik ook andere gedocumenteerde geschriften gevonden die ook geinspireerd blijken te zijn....En deze documenten, nadat ik ze zelf gelezen heb blijken best interessant te zijn, in de zin dat ze volgens mij eindelijk een complete aanvulling geven aan de evangelies die je in de Bijbel krijgt....(dat dacht ik tenminste)
was u misschien hiervan bewust? Je had met name de 2 boeken van Adam en Chauwa (Adam en Eva), het boek van Chanowkh (Enoch), De Blijde Boodschap (Evangelie) van Filipos, De Blijde Boodschap van Towm (Evangelie van Thomas) en nog enkele andere
ik ben zelf geen christen, maar het verbaasd me zo dat elk christelijk persoon die ik tot nu toe gevraagd heb over deze geschriften, geen flauw benul hebben waar ze vandaan komen en ook niet weten waarom ze niet in de Bijbel zitten met de andere geschriften...
wist u wel wat hiervan?

pastor : uiteraard weet ik dat er diverse "boeken" zijn, die niet in de bijbel zijn opgenomen ....................... maar ik hou me aan de boeken, die wel in de bijbel zijn opgenomen.

vraagsteller : Oke. Als u me toestaat om even wat meer over mijn huidige intentie te verklaren...
Het is niet mijn bedoeling om een discussie met u te starten, en het is ook niet mijn intentie om uw rust te ontnemen. Wat wel mijn bedoeling is op dit moment is om aan u te presenteren (als u daar de tijd en ruimte voor heeft) wat ik gevonden heb. Daarbij wil ik graag vragen stellen, niet perse alleen uit nieuwsgierigheid, maar eerder omdat ik de christelijk persoon beter probeer te begrijpen.
Jordan Thomas
Ik heb namelijk alle evangelies doorgenomen, ook de niet-canonische boeken die een heel sterk aanvulling geven aan de teksten die er in de Bijbel zijn. Nu als ik tegen u zeg dat er voornamelijk geen tegenstrijdigheden zijn in deze niet-canonische teksten, en dat ze alleenmaar meer steun geven aan de Persoon van de Zoon die de Vader in de hemel gezonden heeft samen met de getuigenissen van meerdere mensen van die tijd zoals Nikodemos en Kef (Petrus), wat dus de verhalen van Lucas, Matheus, Johannes en Marcus compleet maken;

Wekt het bij u geen nieuwsgierigheid op om meer hierover te weten? Nu in onze tijd, nu dat wij eindelijk heel wat verklaringen hebben gekregen uit de geschriften die gevonden zijn in de Nag Hammadi en van de 'Dead-Sea Scrolls', kunnen we eindelijk een fatsoenlijk plaatje van de gebeurtenissen van toendertijd en zelfs enkele millennia daarvoor schetsen over wat er nou allemaal precies gebeurt is...En dit is ook zonder dat het tegen de kern en prinipes van ons geloof ingaat...

pastor : Dat er een hele reeks geschriften die al vroeg in de kerkgeschiedenis verschenen zijn.
We weten dat in de eerste uitgaven van de Statenbijbel deze 'apocriefe boeken' zijn opgenomen.
Apocrief betekent 'verborgen'. Lang niet alles werd opgenomen. Een beperkt aantal. In de Rooms-Katholieke bijbeluitgaven vind je deze apocriefe boeken.
Bekend is: Jezus Sirach (wijsheidsspreuken), Judith, Tobith, Wijsheid, en vooral 1 en 2 Makkabeeën, waarin de vrijheidsstrijd beschreven wordt van de Joden tegen de Romeinen.
Dat wat voorafgaande aan het Nieuwe Testament plaats vond.

De boeken die wij in onze huidige bijbelvertalingen hebben, zijn altijd voor gezaghebbend gehouden.
De apocriefe boeken, daar twijfelde men over.

Maar dan zijn er nog een hele reeks geschriften waarover de schrijver spreekt, waarover theologen, bijbelwetenschappers zeggen: aardig om te lezen, maar niet betrouwbaar en gezaghebbend.
Er zijn geschriften die méér vertellen over Jezus' jeugd, over een eventuele relatie met Maria Magdalena.
Het evangelie van Thomas staat nogal eens in de belangstelling.

Maar nooit is een dergelijk geschrift gezaghebbend bevonden.

Ds. Pieter Oussoren heeft nauwgezet de hele bijbel opnieuw vertaald. Omdat hij ter illustratie de ramen van de Grote Kerk in Naarden gebruikte, heeft hij zijn vertaling uitgegeven als Naardense Bijbel in 2004 en herzien in 2014.

Daarnaast heeft hij alle apocriefe boeken én al die andere geschriften opnieuw vertaald en uitgegeven in een boek dat hij aanvankelijk noemde: Buiten de Vesting, onlangs uitgegeven als Gooise Bijbel.
Dus ja, wat jouw briefschrijver schrijft is bekend.
Maar die geschriften zijn nooit voor de volle 100% betrouwbaar gevonden.
"in God's veilige handen"
Ik geloof dat in onze gewone bijbeluitgaven met de 66 boeken/brieven voldoende zijn om God te leren kennen en het heil in Jezus Christus.
Johannes schrijft aan het slot van zijn evangelie, dat Jezus nog veel meer gedaan heeft en dat als hij dat zou moeten beschrijven de wereld al die boeken niet zou kunnen bevatten.
"in God's veilige handen"
ik hoop je hiermee toch wat duidelijker te hebben gemaakt

Vraagsteller : Dat is hem juist. Uhm...ik weet tot nu toe niet of ik hier met een meneer of een mevrouw spreek, maar wat ik u namelijk kan zeggen is dat uw pastoor geen gelijk heeft en dat hij niet op de hoogte is van deze geschriften, inclusief de geschriften die getermd werden als apocrief. Er zijn inderdaad binnen de 'apocriefe' reeks van boeken enkele die niet volledig zijn en door foutieve-vertalingen en overhandiging van generatie tot generatie niet hun originaliteit hebben behouden. Dat klopt enigszins, maar daarentegen zijn er binnen die reeks van de geschriften die onterecht als apocrief werden getermd wel documenten die volledig geinterpreteerd kunnen worden binnen hun geheel aansluitend met de boeken in de bijbel (inclusief) en die volledig betrouwbaar geinterpreteerd kunnen worden alleen als zij binnen de juiste context vertaald zijn.

Ik ben namelijk voor 10 jaren lang christen geweest (binnen de pinkster evangelische gemeenschap), ik heb familie leden en vrienden binnen verschillende geloofgemeenschappen, onder andere in de RKK, Advent gemeenschap en Jehovah's getuige en ik kan u met 200% zeggen dat die bijbel die u leest niet genoeg is omdat vanaf het begin van de ontwikkeling van de Christelijke Kerk (Rooms Katholieke Kerk) er gedokterd werd met die compilatie van de geschriften die zij in de bijbel hebben gezet. Daarom zou je het boek van Johannes ([zijn echte naam is Jahoechannan vertaald naar het Nederlands]) ook niet op de juiste manier kunnen interpreteren gezien je de rest van deze 'apocriefe' niet binnen de juiste gezonde context in rekening hebt gebracht met de rest.
Jordan Thomas
Ik kan met een gerust hart zeggen dat uw pastoor niet genoeg informatie heeft en dat als ik hem was kennis zou nemen van deze boeken. We hebben ze momenteel nog in het Engels, maar ik kan het wel naar u toe emailen als u dat zou willen.
Ik kan werkelijk waar aan u zeggen dat ik de vertaling en compilatie van de bijbel niet vertrouw gezien er veel corruptie en foutieve interpretaties hebben plaat gevonden tijdens het samen zetten van diens vertalingen.
Jordan Thomas
Sinds de jaren 1970 was het bekend dat de benaming 'Jehovah' niet de naam was van onze Schepper maar een code naam was die gebruikt werd door de Joodse gemeenschap (door hun bijgeloof) om de naam van Jahweh niet uit te spreken. De Jehovah's getuigen blijven hardnekkig geloven dat Jehovah de naam is terwijl genoeg bewijs is daarbuiten en binnen de academische wereld dat het niet zo is.
Jordan Thomas
de titel 'Heer' blijkt dus een letterlijke vertaling te zijn van 'Baal', een demoon die door heidense gemeenschappen werd aanbeden, en de naam Jezus is ook geen vertaling of transliteratie van het Grieks of Hebreeuwse van de Naam van onze Redder, maar het is Jâhoewshóéa
er zijn nog zoveel andere dingen die mensen binnen de Christelijke geloofsgemeenschappen niet weten omdat men gewoon dom gehouden worden door degenen die de Satan dienstbaar zijn....

pastor : Hier kan ik niets mee.
De eeuwen door en vooral in de recente tientallen jaren zijn er mensen geweest en nog, die beweren dat de bijbel zoals die ons is overgeleverd niet volledig is.

Dit wordt een oeverloze discussie. Als de evangelist Johannes schrijft dat het genoeg is om God te leren kennen en deel te krijgen aan het eeuwige leven door het geloof in Christus, dán is dat genoeg.
Ik heb geen behoefte aan méér, andere kennis.
Dus heb ik niets meer toe te voegen. Jammer dat jij denkt dat je de beschikking hebt om méér kennis, maar God kennen en Zijn Zoon die Hij gezonden heeft IS het eeuwige leven, zegt Jezus.

Vraagsteller : ik snap je standpunt
dan zal ik ook niks meer zeggen
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten