Er zijn 1313 resultaten gevonden

door Mary
Di Aug 20, 2019 7:37 am
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON ONREINHEID EN VERDORVENHEID – 20 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 2

ONREINHEID EN VERDORVENHEID – 20 augustus 2019

ONREINHEID EN VERDORVENHEID – 20 augustus 2019 Wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Jesaja 64 vers 6 In de zomer van 2009 wilde een Duister in Barcelona op het vliegtuig naar huis stappen. De Spaanse douane rook onraad en pakte hem op. De ‘toeris...
door Mary
Zo Aug 18, 2019 8:55 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON HENOCH WANDELDE MET GOD – 19 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 28

HENOCH WANDELDE MET GOD – 19 augustus 2019

HENOCH WANDELDE MET GOD – 19 augustus 2019 Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren. Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer want God nam hem weg. Genesis 4 vers 16 en 5 vers 24 Kaïn, de oudste zoon van Adam en Eva, keerde God de rug toe. Zijn nakomelingen presteerden verbazend veel. Ze...
door Mary
Vr Aug 16, 2019 9:00 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON RIJKDOM EN EEUWIGHEID – 17 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 31

RIJKDOM EN EEUWIGHEID – 17 augustus 2019

RIJKDOM EN EEUWIGHEID – 17 augustus 2019 Gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden. 2 Korinthe 8 vers 9 Vandaag een flink aantal jaren geleden reed een geldtransportwagen door de sta...
door Mary
Do Aug 15, 2019 9:21 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON HET VERZOENINGSWERK VAN CHRISTUS – 16 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 42

HET VERZOENINGSWERK VAN CHRISTUS – 16 augustus 2019

HET VERZOENINGSWERK VAN CHRISTUS – 16 augustus 2019 Vóór de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. Openbaring 4 vers 6 De wereld is vol zonden en wordt gekenmerkt door ongerechtigheid. Wij hebben allen gezondigd en verdienen daarom het oordeel. Door het geloof in de Heere Jezus Christus worde...
door Mary
Wo Aug 14, 2019 9:14 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON STAPELT NIET IEDER MENS OVERTREDING OP OVERTREDING? - 15 augustus 201
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 33

STAPELT NIET IEDER MENS OVERTREDING OP OVERTREDING? - 15 augustus 201

STAPELT NIET IEDER MENS OVERTREDING OP OVERTREDING? - 15 augustus 2019 Zo maken zij altijd de maat van hun zonden vol. Maar de toorn is over hen gekomen tot het einde toe. 1 Thessalonicense 2 vers 16 Halverwege augustus 2009 werd een inwoner van Bussum bij een verkeerscontrole aangehouden. De 33-jar...
door Mary
Di Aug 13, 2019 9:25 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON GESTREDEN IN GEBED – 14 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 37

GESTREDEN IN GEBED – 14 augustus 2019

GESTREDEN IN GEBED – 14 augustus 2019 Wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazaréner. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik dat ben, als gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan. Johannes 18 : 7-8 Wat een genade was er in het hart van de Heiland! Hij had net zwaar gestreden in het gebed, tot drie...
door Mary
Ma Aug 12, 2019 9:51 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON WIJ HEBBEN DE VERLOSSER NODIG – 13 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 31

WIJ HEBBEN DE VERLOSSER NODIG – 13 augustus 2019

WIJ HEBBEN DE VERLOSSER NODIG – 13 augustus 2019 Wijzelf hebben Hem gehoord en weten, dat Deze waarlijk de Heiland van de wereld is. Johannes 4 vers 42 Op een strandje langs de lek bij Lexmond groef een stel vrienden een gat in een stuk rivierduin. Plotseling stortte het duin van zo’n vier meter hoo...
door Mary
Zo Aug 11, 2019 10:18 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON PETRUS HERINNERDE ZICH DE WAARSCHUWING – 12 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 39

PETRUS HERINNERDE ZICH DE WAARSCHUWING – 12 augustus 2019

PETRUS HERINNERDE ZICH DE WAARSCHUWING – 12 augustus 2019 De Heere keerde Zich om en zag Petrus aan; en Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tot hem gezegd had: Voordat de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En Petrus ging naar buiten en weende bitter. Lukas 22 : 61-62...
door Mary
Za Aug 10, 2019 8:49 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON HIJ VERDROEG AL HET LIJDEN – 11 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 38

HIJ VERDROEG AL HET LIJDEN – 11 augustus 2019

HIJ VERDROEG AL HET LIJDEN – 11 augustus 2019 Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels; en gij hebt niet gewild. Mattheüs 23 vers 37 De man woonde wat buitenaf. In de tuin stond een groot kippenhok. Eén van de hennen ha...
door Mary
Vr Aug 09, 2019 10:50 pm
ForumCOLON Dagoverdenking.
OnderwerpCOLON IK WIL U WAARSCHUWEN – 10 augustus 2019
ReactiesCOLON 0
BekekenCOLON 983

IK WIL U WAARSCHUWEN – 10 augustus 2019

IK WIL U WAARSCHUWEN – 10 augustus 2019 Als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek des levens, dan werd hij geworpen in de poel van vuur. Openbaring 20 vers 15 In Noorwegen leefde en werkte de bekende professor O. Hallesby. Een week lang hield hij in Oslo korte toespraken voor de radio. Op...

GO_TO_SEARCH_ADV