Je bent kostbaar... Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb. (Jesaja 43:4) Verrassing... Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. (1 Cor. 2:9) Jij bent een parel... Even voorstellen... Links op de foto staat Ton en naast hem staat natuurlijk Mary. Ton werkte in het dagelijkse leven als beveiligingsbeamte/Hoofdbrandwacht; na een bedrijfsongeval als brandwacht in dec. 2006 is hij thuis en werkt hoofdzakelijk als webmaster/beheerder van onze site en fora op het internet . Mary werkte als Pastoraal Counseler; momenteel hoofdzakelijk via het internet (in het verleden ook bij de Nazorg van Stichting Opwekking). Wij beiden hebben dan ook altijd een luisterend oor voor een ieder die ons om hulp vraagt en zijn altijd bereid advies en goede raad te geven en waar mogelijk een oplossing te vinden voor het probleem dat zich aangekondigd heeft. Dit alles doen wij onder Gods begeleiding, want uit onszelf kunnen wij niets, maar met Gods hulp verzetten wij zelfs de hoogste berg. Wij hopen dat deze website en de diverse internet fora voor een ieder een schuilplaats mag zijn. Wij wensen een ieder die hier vertoeft, Gods rijke zegen en omarming toe en een fijne tijd. Mary en Ton. * * * * * En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. 1 Korinthe 13:13 In Gods Veilige Handen